söndag 11 oktober 2020

Medicinska åldersbedömningar: Regeringen fredar sig. Ingen "fällande dom" kommer att utfärdas!

Så här ser en MR-bild av knäleden ut.
 

Skandalen med de medicinska åldersbedömningarna fortsätter 

Det verkar som om det är enorma mängder prestige i denna fråga. Från regeringens sida tycks man göra allt för att hitta på ett sätt att fria sig själv, Migrationsverket, Rättsmedicinalverket (RMV), Socialstyrelsen och domstolarna - de ansvariga myndigheter som alla begått fel i denna process. 

Kritiken mot metoden för medicinska åldersbedömningar har kommit bland annat från riksdagspolitiker från Liberalerna (Barbro Westerholm, läkare), Moderaterna (Finn Bengtsson, läkare), Centerpartiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, från SMER (Statens medicinsketiska råd), Svenska läkaresällskapet, Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter och internationella experter på åldersutredningar.   

I den s.k. januariöverenskommelsen 2019 ingick att en oberoende utredning skulle tillsättas. I juni 2020, dvs. efter 1 år 5 månader, beslöt regeringen att tillsätta denna utredning. I oktober har experterna tillsatts. Kanske kan utredningen hinna börja arbeta före årsskiftet.  

Utredare blir Maria Eka, chefsrådman i Förvaltningsrätten i Stockholm. Hon ska samråda med RMV och Socialstyrelsen och hämta synpunkter från Migrationsverket. Morgan Johansson har utsett nio experter.

Till den 11 juni 2021 ska följande redovisas

 • Granska den metod som Rättsmedicinalverket använder sedan 2017 (MR knä och röntgen visdomständer)
 • Titta på hur man gör i andra länder

De övriga uppdragen ska redovisas senast 31 maj 2024, dvs. efter nästa val:

 • Se till att forskning görs beträffande RMV:s metod
 • Se över utformningen av RMV:s utlåtanden och bedöma konsekvenserna av eventuella ändringar
 • Tala om hur ofta det händer att en asylsökande kompletterar med annan medicinsk utredning

Frågan angår det medicinska vetenskapssamhället

Oavsett åsikter om flyktingmottagande vill läkare att vetenskapen ska användas på rätt sätt. Det var läkare som först larmade om att det var något fel med metoden (MR knä och röntgen visdomständer) och rutinerna (att läkare utan röntgenkompetens på RMV intygade en bedömning som en okänd röntgenläkare gjort).  

När man nu tittar närmare på vad utredningen innebär ser man följande:

 • Bland experterna finns Elias Palm, den läkare på RMV som tagit fram metoden. Han ska granska sig själv. 
 • En annan expert är Åsa Evrensel från Migrationsverket. Hon ska granska sin egen verksamhet och sin egen chef.
 • I gruppen finns övervägande starka förespråkare för metoden. De som kritiserat den saknas.
 • Internationell expertis på åldersbedömningar saknas.
 • Maria Eka har själv dömt i mål där den asylsökande skrivits upp i ålder. Troligen har hon då accepterat Migrationsverkets bedömning och RMV:s metod. Hon kan inte vara intresserad av att utredningen visar att hon gjort fel.

Maria Eka har inte uppfattat att en kritisk granskning av metoden ska göras: "Som jag uppfattar uppdraget ska vi inledningsvis göra en kartläggning och beskrivning av den metod som Rättsmedicinalverket tillämpar och det underlag som finns för den metoden. Vi ska också, om vi i utredningen tycker att det finns behov av det, föreslå en utveckling av Rättsmedicinalverkets utlåtanden."

"Jag noterar att det är de mest styvnackade försvararna av det kontroversiella metodvalet som utsetts som experter" säger Mikael Sandlund, ordförande i Läkaresällskapets delegation för medicinsk etik. 

Det blir inte bättre av att den enda instans som kan granska RMV är Justitiedepartementet. 

Allt tycks bäddat för att utredningen gör samma slutsats som Socialstyrelsen: Att metoden är användbar för åldersbedömning av asylsökande ungdomar. Allt blir frid och fröjd, ingen har gjort fel. Ytterligare en rättsskandal att lägga till handlingarna.

Hur pass rättssäkert är Sverige?

Sverige kommer i november att granskas av FN:s tortyrkommitté. Efter att ha läst rapporten från Civil Rights Defender, som samarbetat med 21 andra organisationer, är det ganska säkert att Sverige kommer att fällas för brott mot FN-konventionen mot tortyr och annan grym, omänsklig eller förnedrande behandling.

Om någon förändring av metoden för medicinsk åldersbedömning ska grundas på vad utredningen visar så lär det inte ske förrän flera år efter 2024, när ny forskning kan visa resultat.

Referenser 

Utökat kunskapsunderlag om Rättsmedicinalverkets metod för medicinsk åldersbedömning i asylprocessen Regeringen 11.6.2020

Grupp utsedd för att granska metod för medicinsk åldersbedömning Läkartidningen 6.10.2020

Kritik mot val av experter som ska granska medicinska åldersbedömningar Läkartidningen.se 9.10.2020

Finns flera stora frågetecken kring den här utredningen  Sjukhusläkaren 14.10.2020

Se också

Åldersbedömningar Stoppa utvisningarna till Afghanistan!  

Om åldersbedömningar av asylsökande ungdomar Ingrid Eckerman, Stoppa utvisningarna till Afghanistan! 22.2.2018, senast uppdaterad 19.12.2018

Medicinsk åldersbedömning Wikipedia

Ingen har ansvar för patientsäkerheten vid medicinska åldersbedömningar Stoppa utvisningarna till Afghanistan! 28.2.2018


Pressmeddelandet 


2 kommentarer:

 1. Hej, hur kan man kontakta er och prata mer er?

  SvaraRadera
 2. Är du med i facebookgruppen Stoppa utvisningarna till Afghanistan? Där kan du fråga admins i PM.

  SvaraRadera