tisdag 28 januari 2020

Alexander Finstad: Unga HBTQ-personer drabbas värst av rättsosäkerheten


Sverige har ett allvarligt problem gällande svenska myndigheter. En sådan myndighet är Migrationsverket, den myndighet vi möter mest i Barn och unga i Sverige.

I mitt arbete med Barn och unga i Sverige, där vi stöttar individer med olika saker, exempelvis överklaganden, ser jag ett mönster. 
Jag ser ett mönster med handläggare som ger avslag på grund av sina åsikter och inte lagen.
Jag ser också ett system som är anpassat efter staten och inte individernas rättigheter.
Jag ser ett icke rättssäkert system där makten ligger hos enskilda handläggare. Besluten baseras inte på vad personen i lagens ögon har rätt till, utan snarare på vad den enskilde handläggaren anser att personen har rätt till.
Kan man inte ge sin berättelse på det sättet som handläggaren anser tillräckligt slutar det upp i avslag. Vi har andra exempel där handläggare inte tar ens berättelse i beaktande överhuvudtaget och har en förutfattad bedömning som de låter genomsyra hela intervjun.
Vi har exempel där handläggarna missuppfattar den enskilde personen, detta på grund av tolkarna. Resultatet är ofta att Migrationsverket inte åtgärdar detta.
Vi har exempel på intervjuer där handläggare inte är engagerade och ställer följdfrågor, utan förväntar sig att alla människor ska kunna berätta saker helt utan att få frågor. Vilket kan vara svårt med tanke på att många saker hänt för längesen.
Jag ser också ett allvarligt fel i domstolarna. Alldeles för mycket tillit läggs hos Migrationsverket. Oavsett vilken bevisning du inkommer med, kan du även i domstolen få en person som handlägger ditt ärende som anser saker, vilket i sin tur innebär att ärendet kan få avslag. Tyvärr ligger alldeles för mycket tillit hos myndigheterna att de gjort rätt. Därför glömmer man många gånger att gå igenom ett ärende grundligt.
Personer som jag ser som drabbas värst av detta system är asylsökande HBTQ-personer, som väldigt ofta blir ifrågasatta. Många gånger verkar migrationsverkets handläggare ha förutfattade bestämmelser kring hur en HBTQ-person ska vara. Många gånger verkar det också som att handläggarna på Migrationsverket glömmer bort att det är individer de jobbar med. Det är väldigt farligt att generalisera något som är så individuellt som ens sexuella läggning.
Något vi måste komma ihåg är att det är en mänsklig rättighet att söka asyl och få en rättssäker prövning. Det vi idag gör i Sverige är ett brott mot den rätten.
Ovan nämnt är resultatet av att ha lagar där man har tolkningsföreträde. Att myndigheter inte har tillräckligt tydliga riktlinjer och tydliga lagar att följa.
Enligt mig så måste ett antal saker förändras:
  • En rättssäker process måste bli till. Den enskilde handläggare ska se utifrån lagen och inte sin egen åsikt.
  • Tjänstemannaansvaret måste återinföras.
  • Lagarna i Sverige måste bli uppdaterade och tydliga.
  • Sverige måste följa de internationella konventioner de skrivit under.
  • Migrationsverket måste få mer kunskap kring HBTQ.
Författare: Alexander Finstad, projektledare Newcomers Kalmar, RFSL Kalmar, ordförande Barn och unga i Sverige (BUS)Inga kommentarer:

Skicka en kommentar