lördag 26 oktober 2019

Resa till Sverige med UT i annat land

De som fått uppehållstillstånd i annat land, t.ex. Frankrike, vill kanske besöka Sverige. Vad gäller?

Observera att vi inte kan garantera att nedanstående alltid gäller. Det kan också finnas information som vi inte känner till. 

Avslag i Sverige gäller i fyra år. Domen vinner laga kraft (börjar gälla) tre veckor efter sista beslutet (vanligen tredje avslaget). 

Återreseförbudet beslutas i avslagen på asylansökan (Migrationsverket, domstolen, överdomstolen). Det är på ett eller två år. VUT (verkställighetshinder) påverkar inte. 

Förbudstiden räknas från den dagen då man lämnar Schengen (ungefär = Europa). Man måste kunna visa det med flygbiljett, stämpel i passet eller annat.

Uppehållstillstånd i Frankrike som asylsökande är vanligen tillfälligt, fyra år. Det ger inte rätt att resa till Sverige. Man kan då bli utvisad - oklart om det blir till Frankrike eller Afghanistan.

Inresetillstånd Man har rätt att besöka svenska ambassaden för att ansöka om inresetillstånd.

Uppehållsrätt För att röra sig fritt i Europa måste man ha uppehållsrätt i ett EU-land, vara fast bosatt där ("residence"). Det gäller även om man skaffar sig ett arbete i Sverige. Det tar minst fem år innan man får uppehållsrätt i ett land.

Eftersom det inte är så mycket gränskontroller mellan länderna i Europa kan det gå bra att resa ändå.

Efter fyra år är asylansökan i Sverige preskriberad, avslutad.

Minska risken att bli fångad i Sverige:

- Vänta tills återreseförbudet har upphört (två år efter tredje avslaget på din asylansökan).

- Ansök om inresetillstånd på svenska ambassaden.

- Vänta tills din asylansökan i Sverige är preskriberad, dvs. minst 4 år efter att ditt tredje (eller sista) avslag vunnit laga kraft (3 veckor efter beslutet). (Ett VUT, dvs. verkställighetshinder, ändrar ingenting.)

- Välj en resväg där det inte finns så mycket gränskontroller.

- Undvik att hamna i situationer där dina fingeravtryck kan bli tagna. Det är det enda sättet att säkert identifiera dig.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar