lördag 8 juni 2019

Riksdagsledamot: ​Rösta enligt ditt samvete den 18 juni!

Detta brev har skickats till samtliga socialdemokratiska riksdagsledamöter. Liknande brev har skickats till liberalerna, kristdemokraterna, centerpartisterna och miljöpartisterna. 
Flygbladsutdelning kommer att ske utanför Riksdagshuset tisdag 11 juni kl 11-13 och torsdag 13 juni kl 15.30-17. 
Jag skriver till dig som riksdagsledamot för Socialdemokraterna, inför omröstningen 18 juni. Din nej-röst skulle ge en signal till partierna, media och samhället att vår nuvarande asylpolitik bör ifrågasättas.
Vi väljare förväntar oss av våra valda ombud att ni har etiska och moraliska riktlinjer. Vi förväntar oss att ni är självständiga när förslag går emot era etiska och moraliska riktlinjer. Vi förväntar oss att varje riksdagsledamot, oavsett parti, sätter sig in i frågorna, framför allt de kontroversiella, och tar personlig ställning.
Internationalism och solidaritet är centrala begrepp inom socialismen. Socialdemokratin i Sverige måste även ta hänsyn till den arbetarrörelse som grundade den. Där kan värnandet om de egna jobben vara viktigare än värnandet om solidaritet med människor födda i andra länder. Tyvärr har detta lett till dagens asylpolitik, som ligger nära Sverigedemokraternas syn.
Den 18 juni ska du rösta om förlängning av den tillfälliga. Migrationsverket uppskattar att det skulle leda till att 16 000 färre söker asyl i Sverige under en tvåårsperiod. Det är mindre än 2 ‰ av Sveriges befolkning. Kan de skada Sverige? Kan de på allvar hota jobben, samtidigt som vi diskuterar import av arbetare?
Migrationsverket påpekar i sitt remissvar att förslaget kommer att leda till ännu längre handläggningstider och att risken för rättsosäkerhet ökar. Migrationsdomstolarna,
Barnombudsmannen och Diskrimineringsombudsmannen avråder av liknande skäl. Socialstyrelsen påpekar de hälsomässiga och social konsekvenser som lagen gett.
Organisationer som UNICEF, UNHCR, Svenska kyrkan, Rädda Barnen, Röda Korset och Amnesty motsätter sig förlängning av lagen på grund av de humanitära konsekvenserna. 60 forskare, som gått igenom kunskapsläget, avråder förlängning.
Vi är 100 000 eller 200 000 engagerade runt flyktingarna och som upplevt konsekvenserna av den tillfälliga lagen. Vi vill att den ska bort.
Fyra viktiga saker togs bort i och med den tillfälliga lagen som sågades både av Lagrådet och Migrationsverket:
- Rätten till familjeåterförening inskränktes till att gälla endast dem med flyktingstatus. I förslaget till förlängning ingår familjeåterförening även till alternativt skyddsbehövande. Men på grund av de krångliga reglerna blir det troligen mycket få familjer som får möjlighet att komma hit.
- Särskilda eller synnerliga ömmande skäl togs bort. Det skulle ha gett Migrationsverket möjlighet att ge uppehållstillstånd till bebisar, apatiska barn, svårt sjuka, 106-åringar, barn som varit länge i Sverige.
- Asylskälet ”övrigt skyddsbehövande” togs bort. Det skulle kunna ge uppehållstillstånd för många av de ensamkommande ungdomarna som har medborgarskap i ett alltmer konfliktdrabbat land.
- Permanenta uppehållstillstånd togs bort, trots att man vet att det är en viktig förutsättning för god assimilering och integrering. Det är också det enda botemedlet för de apatiska barnen.
Läs mer

Hur många Anne Frank finns i Sverige?

Migrationsverkets yttrande om förslaget till förlängning av tillfälliga lagen

60 forskares remissvar om förlängning av tillfälliga lagen

Remissvar från tillfrågade organisationer

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar