måndag 13 maj 2019

Flyktingarna: Klockorna ringer tisdagar kl 12

#NUÄRDETNOG har format ramarna för manifestationen. 
EN NATIONELL MANIFESTATION VARJE TISDAG KL. 12.00 UNDER MAJ MÅNAD 2019
Protesterna mot Sveriges tvångsutvisningar till kriget i Afghanistan fortsätter.

Allt fler kristna församlingar ansluter till gemensam klockringning, #låtkyrkklockornaringa, varje tisdag kl. 12, med bön för konvertiter och övriga deportationshotade, för övriga som drabbas och för dem som har makt att ändra på situationen.
Nu sluter även "icke-kristna" upp bakom uppropet med den parallella manifestationen #femövertolv! med krav på amnesti för de ensamkommande och stopp för utvisningarna till Afghanistan.
Stockholm kommer Ingrid Eckerman, grundare av nätverket Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! vara vid Mynttorget kl 12.
Uppsala är Karin Fridell Anter, t.f. ordförande för Stöttepelaren, vid Odinslund kl 12. 
Kontaktuppgifter se nedan. 
Övriga medverkande: Se facebook-eventet.
FLYGBLAD
I Svenska kyrkan fick kyrkklockorna förr ringa för att varna för en fara.
I många församlingar i Sverige ringer nu kyrkklockorna för att kalla till extra bön för dem som utvisas till länder i krig och konflikt, med fara för sitt liv:
- för dem som blivit kristna i Sverige och hotas av dödsstraff i hemlandet
- för dem som blivit ateister och hotas av dödsstraff i hemlandet
- för barnen som rotat sig i Sverige
- för de svårt sjuka som inte kan få den sjukvård de behöver
- för flickorna som hotas av tvångsgiftermål
- för kvinnorna som riskerar att stenas för att de begått ”hedersbrott”
- för hbtq-personer som riskerar förföljelse och död
- för de djupt deprimerade barnen som försjunkit i dvala
- för ungdomarna som hamnar på gatan i ett land där de aldrig varit
Vi ringer i våra klockor, oavsett tro, och vädjar till vår regering och till vår riksdag:
- Stoppa de omänskliga och rättsosäkra utvisningarna! Följ konventionen om mänskliga rättigheter!
- Förläng inte den tillfälliga begränsningslagen från 2016!Media äger rätt att återge denna text med angivande av källa.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar