söndag 24 februari 2019

”Vi känner oss inte längre som svenskar” – alienationen växer bland flyktingvänner


Den senaste tiden har utvisningarna av konvertiter till världens näst farligaste land för kristna upprört både troende och icke troende. Utvisningarna anses gå på tvärs mot mänskliga rättigheter om rätten att utöva sin religion.

Rättsschefen Fredrik Beijers uttalande om att ”det ligger i betraktarens öga” huruvida en person är troende eller ej har tagits som intäkt för att Migrationsverket och domstolarna egentligen inte bryr sig om vad en asylsökande säger. När handläggaren bestämt sig för att en person inte är genuint troende så är det ett faktum, och personen kan utvisas utan fara.
Detta försiggår inför regeringens och riksdagens ögon. Någon reaktion därifrån har inte kommit.
Skandalen kring de asylsökande från 2015 är nu inne på sitt fjärde år. Under dessa år har ett misstroende mot både myndigheter, det politiska systemet och rättssystemet byggts upp inom stora grupper i vårt land.
Nedanstående reaktioner på ett besked om utvisning av en konvertit visar att detta misstroende nu håller på att övergå i alienation – man vill inte längre se sig som en del av det svenska samhället.
Detta handlar om en stor grupp vanliga svenskar, utan extremåsikter, troende som icke troende.
LÄS MER
Pastor Christian Mölks facebooksida har många exempel på rättsosäker behandling av konvertiter
Mål nr UM 570-16 Förvaltningsrätten i Luleå 2016-09-21: "En person ska – oavsett religionstillhörighet – ha rätt att utan repression från staten eller enskilda kunna fritt visa sin tillhörighet – eller icke-tillhörighet – till religion. Så snart det krävs av den enskilde att denne inte manifesterar eller på annat sätt visar sin inställning till religionen för att förföljelse ska undvikas, är detta ett tecken på ett samhälle som bryter mot Genevekonventionen."

Mål nr UM 4693-17 Förvaltningsrätten i Stockholm 2017-08-10: "Utifrån vad som framgår från den landinformation som redogjorts för ovan anser domstolen att det framstår som mycket svårt för en icke-troende att integrera sig i samhället utan att av sin omgivning riskera att bli uppmärksammad som sådan, alternativt att behöva göra avkall på sitt sätt att leva."
Media äger rätt att återge hela eller delar av denna text med angivande av källa.
-------------------
På söndag, Herrens dag, utvisas Reza till Kabul, Afghanistan. Han är kristen och medlem i en frikyrkoförsamling sen fem år tillbaka.
När jag frågar honom hur han känner inför detta, svarar han: "Jag är rädd". Han känner många som redan har utvisats till Kabul och de vet att han är kristen. De hatar honom och de kommer att hitta honom.
Och samtidigt säger Migrationsverket att de inte utvisar kristna till Afghanistan.
Reza befinner sig just nu på förvaret i Flen. Där samlas de kristna regelbundet till bön och Bibelläsning. En sista måltid av Guds ord innan deportation till världens näst farligaste land för kristna.
Detta pågår just nu i Sverige. Detta är inte en berättelse från 30-talets Tyskland eller Sovjet. Detta är Sverige 2019.
Nästa vecka är det nästa pingstväns tur att utvisas till Afghanistan.
Inlägget har lett till 123 kommentarer, 221 delningar, 585 reaktioner.
Att ifrågasätta någons tro är så kränkande men det gör migrationsverkets tjänstemän väldigt ofta. De utgår ifrån att den sökande ljuger om i princip allt, ålder, risk för förföljelse, upplevelser, allt. Migrationsverket erkänner inte i heller det våld …Visa mer
Det är regeringen som bär ansvaret, genom regleringsbrev, budget och satta mål får migrationsverket uppdrag att utvisa även om det bryter mot andra konventioner o lagar.
Det måste stoppas. På något sätt. Civil olydnad som Elin vågade. Vi kan inte låta dem utvisas.
Fy, fy... skäms så! #intemittlandlängre
Det är en stor skam för vårt land.
Vad har vi för en regering som tillåter detta?
Ofattbart
Det är en stor skam för vårt land. #regeringen
Ovärdigt Sverige. Löfven nu måste du agera. #amnestinu @lofven
Fruktansvärt! Hur är detta möjligt?
Detta är verkligen att likna vid Sveriges baltutlämning, vilket sagts många gånger tidigare. Vilken skamlig historia Sverige skriver på nytt.
Djupt oroande att Sverige blivit ett land där myndigheter inte respekterar de mänskliga rättigheterna ...
Skrämmande. Det börjar med en grupp som är obetydlig o fortsätter sen med nästa och sen nästa grupp. 😡
Tack Christian för vad du gör! Fattar inte hur Migrationsverket tänker. Trodde att det var självklart att kristna skulle få stanna i Sverige om de utsätts för förföljelse i sitt land. Sörjer!
Migrationsverket är inne på ett mycket farligt spår.
MV:s beslut att utvisa kristna till Afghanistan är helt fel. Afghanistan är Fortfarande världens andra farligaste land att vara kristen i. Gäller även andra övertygelser än den muslimska. Andra detta fort ni som sitter i riksdag och regering. Folj de konventioner vi har med FN och EU.
Hur kan Sverige anse att de rättssäkert får hjälp av Afghansk polis eller andra myndigheter om de utsätts för övergrepp!!??? Utan att ha pengar till mutor!?
Detta manar oss att angripa regering och riksdag ännu starkare för att få fram nya rutiner.
Vänner i KD? VAR FINNS NI NU?
och var är ärkebiskopen?
det finns en man i KD, Hans Eklind, han kämpar för att få igenom rättvis bedömning av konvertiter. Utbildning av Migrationsverkets personal. Det kanske ska till att de själva är kristna så de vet vad de pratar om.
Om bara K.G. Hammar ville komma tillbaka.
precis, var finns KD😡
ja håller med dig, skåning jag också 😁
Hans gör en god insats om detta riksdagen..., men reagerar Migverket?
Baltutlämningen och "J" i judars pass skäms Sverige för numer. Vilka känslor kommer detta att väcka om 20 år?
Detta är så fruktansvärt fel. Hur kan Sverige tillåta MV att fortsätta fatta dessa inhumana beslut. När en människa för MV berättar om sin omvändelse och kristna tro, då ska MV lyssna, lita på orden och handla därefter, för ingen kristen ska skickas till Afganistan!1
Men de är sannerligen inte riktigt kloka, #granskamigrationsverket
Det är obeskrivligt hemskt och förfärligt! När ska politikerna vakna upp och förstå vad som händer?? Gode Gud låt ett under ske som gör att Reza inte blir utvisad!!
Hur kan detta få fortgå?! Helt obegripligt att inte de ansvariga ingriper. #rättilltro#amnestinu
Det som fyller mig med fasa och avsky för denna omänskliga behandling av ungdomarna är att det sker med Riksdags och Regerings goda minne! Hur har de samvete att låta Migrationsverket och gränspolisen fortsätta medans de tittar bort och tiger still. Löfven och Morgan, hög tid att krypa fram och agera 🤬🤬🤬💔
Hur är detta möjligt? 😡
Det är djupt oroande att vi ser en sån moral- och värdegrunds-omställning hos många av våra politiker, beslutsfattare och andra inflytelserika personer.
Det måste till en förändring så här får det inte vara.😥😢
Mållös!! Ofattbart! #intemittsverige
Varför ? Varför kan inte Sverige ge våra killar Anmnesti, Varför ?
Jag blir så ledsen. Låt mig vakna ur denna mardröm! Det får bara inte vara sant!!!! 😔😢😢😢
Jag är inte från Afghanistan , men många av mina vänner är . Jag är så vansinnigt rädd i mitt eget land , rädd för de politiker vi valt ,som jag skrev igår , politiker som styr detta ”skräckvälde ” rättsvidrigt . Nog borde väl någon av dem besitta känslor som EMPATI. . Hjälp oss som står bredvid , och ser misshandeln som börjar i Sverige , det är unga människor det handlar om.
Detta är aldeles för hemskt ingen förstår migrationsverkets arbete. En kristen pojke till Afghanistan är mycket riskabelt skäms Sverige 😈
Helt ofattbart. Hur kan dessa misstag fortsätta begås framför våra ögon😟? Vet våa politiker om detta? Tycker de det är ok? Fram för mer medmänsklighet 💕
Detta är så hemskt hur Sverige kan utvisa dem till ett land i krig och förtryck.Min Afghanske "son"utvisades tidigare i veckan.Han har också konverterat.Nu vet man inte vad som väntar honom där.Jag är orolig ledsen och arg. 😢😢💔💔#inte mitt sverige.
Hoppas det blir stoppat. Finns ingen rättvisa i detta enfaldiga land. Om vi inte ska utvisa kristna, så måste vi väl följa lagen i det oxå. Det finns väl ingen på migrationsverket som vet vad kristendom är.
Verkligen obehaglig att demokratin Sverige som säger att vi följer de mänskliga rättigheterna gör på detta sätt. Genom Sveriges agerande urholkar vi de mänskliga rättigheterna!

På riktigt. Varför tillåts det här att hända? Sluta utvisa de som lämnat islam till ett land där MV säger ”bara du blir bra på ljuga och döljer att du är apostat så kan du leva i Afgh.”
Man känner maktlöshet mot denna ondska.
Samma feghet som var före under och efter andra världskriget, då var judarna och de som kämpade emot nazisterna, som straffades, samtidigt som Sverige skyddade och sympatiserade med nazisterna.
Det finns inte ord för vilken falskhet och ondska migrationsmyndigheten uppvisar. Det här måste upphöra genast ber för en vändning och hinder i de närmast kommande utvisningarna
Det borde vara OMÖJLIGT för ett land som Sverige att deportera kristna till Afghanistan, där apostater ses som avfällingar och straffas med döden, BÅDE i afghanska och talibanernas domstolar.
Otroligt hur det kan få fortsätta så här. De säger att de ska utvisa 80 000 av de asylsökande som varit här 1 år det kommande året. Inte klokt först ta emot dem och sedan utvisa dem.
Det är så hemskt! Skäms för att vara svensk.
Delar din känsla 😔
Det gör mig så ont om dessa våra minsta syskon❤️🙏
Detta måste verkligen få ett slut! #svpol
Numer lever vi i en slags diktatur i vårt land. Det som händer skrämmer mig och jag skäms! Jag fattar inte att det här får fortsätta !!!! 🤮
Mitt land respekterar inte grundläggande mänskliga rättigheter. Jag saknar ord.

Så ohyggligt! Vilken regering vi har. Hur kan de leva med sig själva?
Sverige är i skämsklassen. Blir arg över oss och rädd om dom vi utvisar. När ska denna rättsosäkerhet ta slut?!
Ofattbart och så sorgligt 😢
Det är verkligen smärtsamt.
Detta förhållningssätt kan komma att stå Sverige mycket dyrt inom en snar framtid!
Nu krävs en förklaring av Regeringen!
Journalisten Magda Gad bor ju i Kabul och skriver repotage om hur livet är i Afghanistan, det vore intressant om några av de kristna som blir utvisade till Afghanistan tog kontakt med henne så hon kunde skriva ett reportage om hur det är för dem när de återvänder.
Någon gång kommer MV att betala för vad de beslutar. Men det är politikernas fel och de gör ingenting. 😠😢
Rättssäkerhets katastrof, nästan alla tolkar är oauktoriserade och oftast Persiska när det gäller Afghanska ungdomar som pratar Dari och Hazaragi. Desto svårare för asyl desto viktigare med kompetenta tolkar, bla juridiska, medicin etc.
Vidrigt! Is anhängare verkar ju vara välkomna. Varför då inte en helt vanlig kristen människa
Inga argument biter på Migrationsverket. Det är som att hälla vatten på en gås! Migrationsverkets beslut är ett resultat av vår regerings riktlinjer. Varenda afghansk ungdom som kom till Sverige och sökte asyl efter den 2015-11-24 LJUGER!!! Detta är svensk asylpolitik av idag 😡 Detta påminner på ett kusligt sätt om Baltutlämningen 😡!
Migrationsverket gör skillnad på krig och terror. Det som händer i Afghanistan är blandning av terror, förföljelse och inbördeskrig. Att ifrågasätta någons tro är fel. Tro är personlig. Jag anser mig inte tillhöra någon specifik religion men jag har en tro. Jag kan inte Bibeln utan och innan, jag blev döpt som baby, konfirmerad när jag var sexton och till slut troende år 2000. Skulle någon ifrågasätta min tro skulle jag bli ledsen och känna mig kränkt. Migrationsverket ger ingen realistisk bild av vad som händer i Afghanistan. Det verkar som de inte tror att någon talar sanning. Låt barn och de unga stanna.
kommer ni ihåg den där utvisninggruppen från svergie och tyskland?som en kristentroende har varit med och sen de sa han tog livet av sig?har ni hört om det?
IS MEDLEMMAR ! VÄLKOMNAS" HEM" TILL SVERIGE! DE HAR FÖRVERKAT SIN RÄTT OCH BÖR STÄLLAS INFÖR RÄTTA I HAAG! HELA BUNTEN! 
BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN! såna har inte plats i Sverige!!!! Deras val!V DE HAR VALT SIN SIDA!!!!
Vidrigt fel! Inte mitt Sverige! AMNESTI NU!
Det gör så ont... Snart är det vår tur💔
Förfärligt. Igen.
Jag blir så förtvivlad!!! Varför? Hur är detta möjligt??
Så fruktansvärt att utvisa honom, låt honom stanna!
Jag kan inte tro att det är sant 😰
Nej det får inte ske!! Hur kan vårt land göra så här???
Vad håller Sverige på med?😢😡😢
#intemittsverige😰😰😰😰😰🙏🙏🙏🙏🙏
Vad är migrationsverkets argument????
Han är väl inte kristen på riktigt i deras ögon, eller så tycker de att han bara kan dölja sin tro. Det är det de brukar köra med 😡
Var är de mänskliga rättigheterna?
Det är fruktansvärt! 😥
Sverige behöver väckelse.
Han kommer må bra inte riktigt så att det står kristen i pannan på någon.
Ny rekommendation fra ECRE: Ikke deporter til Kabul!
¨
Vilket är det farligaste landet?
Nordkorea antar jag!
Ja, det låter troligt.
för somliga seglar Sverige upp på listan över farliga länder.
Vidrigt!
Man påminns om Baltutlämningen!👎
Fruktansvärt
Ber 🙏🙏 Må Guds vilja ske
Gud beskydda dem🙏🏻
Det måste stoppas!!!
Sataniskt !!!
Vidrigt!
Fruktansvärt!
😥😥😥🙏🙏🙏
Jag väntar att se hur God hjälper honom !
Vidrigt
Varför.....😡
En skrämmande utveckling!
😢😢😢😢😢😢
Pastor Christian Mölk finns inget? - vi som ser detta- kan göra?
Avskyvärt!
Rättshaveriet fortsätter.
Ovärdigt!
Fruktansvärt!😥
Politiker HALLÅ!!!!!!
💔
💓🇸🇪💞🇦🇫💖💗💓🙏🙏🙏
Pm
😢
😭
😢
🙏🙏🙏🙏🙏

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar