fredag 15 februari 2019

Afghanistans flyktingminister tackar Frankrike för återhållsamma deportationer

Afghanistans flyktingminister Sayed Hussein Alemi Balkhi och den franske ambassadören David Martionon.
I Paris finns ett tusental "svenska afghaner", dvs. ungdomar med afghanskt medborgarskap som har bott 3-4 år i Sverige. Om de har tur, dvs. deras fingeravtryck har inte fastnat i det internationella registret, så kan de söka asyl på nytt med stor chans att få "positivt", dvs. uppehållstillstånd i Frankrike. De tar chansen eftersom de anser att det är bättre att leva papperslös på gatorna i Europa än att leva på gatorna i Kabul. 

Av okänd anledning har Sverige en helt annan politik när det gäller uppehållstillstånd för afghaner än många europeiska länder, bland annat Frankrike. Enligt nedanstående pressmeddelande sände Frankrike tillbaka 23 frivilligt återvändande och 9 tvångsdeporterade under 2018. Endast sådana som begått brott skickas tillbaka med tvång.
Tidigare har den biträdande flyktingministern påtalat olämpligheten i att deportera asylsökande från Europa. Denna gång är det flyktingministern själv som uttalat sig i ett möte 23 december med den franska ambassadören. 
Texten på flyktingministeriets hemsida lyder i googles översättning sålunda:
Minister of Refugees meeting with French ambassador: Afghanistan is not the right place for expelled refugees
Publish Date: Feb 12, 2019 Category: General
Seyed Hussein Alami Balkhi, the Minister of Refugees and Returnees, met with the French ambassador to Afghanistan David Martynon to urge that forced displacement of migrants consider the domestic situation and take on more flexibility.
The meeting, which was held on Tuesday, 23 December at the headquarters of the Ministry of Refugees and Returnees, was discussed in the context of the joint management of Afghan refugees in France.
With the emphasis on providing voluntary return for Afghan refugees, the Minister of Refugees said that the internal situation in Afghanistan is not appropriate for the mandatory return of refugees. He urged France to pay attention to returning returnees in order to prevent returnees from migrating and to help reintegrate returnees.
The French ambassador to Kabul, recalling his country's goodwill for Afghan refugees, said that France, with 70 per cent of Afghan refugees, has permanently resettled to eight thousand Afghans annually, and last year only French people were forced to be fired from Afghanistan, who were committing crimes. .
He added that France is working on a voluntary return of Afghans, and to this end, each volunteer returns a thousand euros for travel expenses and a cash aid package for integration and investment in Afghanistan.
It is noteworthy that in the year 2018, 23 volunteers and 9 forced returns from France were returned to Afghanistan.
Frankrike å andra sidan vill inte riktigt kännas vid detta. Där låter pressmeddelandet googleöversatt till svenska (lätt justerat) så här:
Afghanistan: Möte mellan Frankrikes ambassadör och afghanska minister för flyktingar och återvändande (Kabul den 12 februari 2019)
Den 12 februari 2019 mottogs David MARTINON, den franska ambassadören i Afghanistan, av Sayed Hussein Alemi BALKHI, den afghanska ministern för flyktingar och återvändande, även i närvaro av en representant för intern säkerhetstjänsten Ambassaden i Kabul.
Mötet mellan ambassadör Frankrike David Martinon och minister av flyktingar och återvändande Sayed Hussein Alemi Balkhi resulterat i vänlig och hjärtlig utbyte. De två männen diskuterade det utmärkta bilaterala förhållandet mellan de två länderna, inklusive det förödande ämnet för afghansk invandring. Den franska ambassadören kunde utveckla och förtydliga den franska politiken om mottagning, asyl och integration av den afghanska befolkningen i Frankrike, men också ta upp frågan on problemen för de återvändande.
Herr BALKHI tackade Frankrike för generositet och flexibilitet som det visar. De två sidorna enades om behovet av att förbättra samarbetet mellan de två länderna, särskilt när det gäller tvångs återtagande för att bevara den franska modellen och attraktionskraft det föreslagna programmet för afghanska medborgare som önskar återvända till Afghanistan.
För att underlätta utbytet mellan de två parterna föreslog den franska ambassadören att en arbetsgrupp skall inrättas, bestående av företrädare för den afghanska flykting- och återvändsministeren och den franska ambassaden i Kabul. Detta projekt har godkänts och godkänts av minister BALKHI.
LÄS MER


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar