fredag 25 januari 2019

Stoppa deportationen av kristne Mahdi Navabi!

Mitt namn är Terésie Nilsson och det jag skriver nedan är mina ord. Jag menar på intet sätt att förolämpa någon, det är skrivet utifrån min trosuppfattning, ingen annans.

Alla har rätt till att älska vem man vill och när man älskar, vare sig det är en han, hon eller hen, fylls hjärtat av fladdrande fjärilar och värms upp av att det vi ger och det vi får. Detsamma gäller kärleken till Gud, vad vi än väljer att kalla hen. Min Gud är din Gud och din Gud är min Gud. Dock är vägen till tron och berättelsen individuell. Ingen religiös födelse är den andre lik.
Många föds in i en religion och religiösa traditioner och på så vis blir den självklar och oproblematisk, särskilt om den inte påverkas av en omgivning med en annan religionsuppfattning. Det är först när vi erbjuds val som tron ibland ifrågasätts och det är också då vi väljer väg.
Det kan tyckas väldigt märkligt att den väg vi väljer att gå vid Guds sida är så viktig för andra än en själv. Om vi är muslimer, kristna, katoliker, ortodoxa, buddhister m.m. borde inte vara viktigt för någon annan än en själv. Det är möjligt att livet blir enklare om vi lever i en kontext där alla har samma trosuppfattning men det är knappast realistiskt. Det är heller inte realistiskt att bara för att en individ föds i ett land där Islam är den officiella religionen kommer personen ifråga med automatik bli muslim, likväl som att vi i Sverige inte har en befolkning där alla är kristna. Religion är något man måste få välja in i sitt hjärta.
Mahdi Navabi är uppvuxen i ett muslimskt samhälle och familj i Afghanistan. Som vi alla vet spelar Sharialagarna en viktig roll i det afghanska samhället, även om staten i sig har sina lagar som inte stämmer helt överens med vad Sharialagarna säger. 2015 flydde Mahdi från Afghanistan till Sverige där han sökte asyl. I Sverige kom han i kontakt med den kristna tron och kände att den fyllde hans inre med större kärlek och värme. Genom kristendomen fann Mahdi kärlek och inre ro, något som han inte känt tidigare. För honom var Islam en tro som handlade om ett maktspel mellan dess ledare och inte om att älska din nästa så som dig själv. Kristendomen gjorde att Jesus kom till honom, han behövde inte själv leva på ett sätt som skulle få honom att kanske ”nå upp” till honom.
I Sverige kom Mahdi att bli engagerad i olika kyrkor och den kristna tron har växt sig starkare och starkare under de år som gått. Det råder inga tvivel om att Mahdi har mött Jesus och att han har kristendomen i sitt hjärta. Jag som är lite vilsen i min trosuppfattning har i all ärlighet kommit närmare Gud genom Mahdi och samtal med honom. Han är en förebild, inte bara för mig personligen utan också för andra ungdomar, ungdomar som också har konverterat till kristendomen från Islam.
Man kan tro att en kristen person inte kan utsättas för hatbrott i Sverige, då kristendomen är den officiella religionen, men frågar vi Mahdi skulle han svara att hatbrott mot kristna förekommer i allra högsta grad. Tyvärr anmäls det dock alltför sällan och tyvärr tar myndigheter, såsom Migrationsverket och personal i förvar, det inte på allvar. Det är viktigt att påminna om att regeringen ser hatbrott som en prioriterad brottskategori och så har det varit i ett antal år nu.
Mahdi sitter sedan månader tillbaka i förvar i Märsta. Han har berättat om sin konvertering och tro för Migrationsverket och för Migrationsdomstolen både i grundärendet och som verkställighetshinder men beslutet förblir detsamma - Mahdi ska utvisas.
Gränspolisen har gett Mahdi ett datum för deportation, söndagen den 27 januari!
Skandinaviska Människorättsjuristerna skriver i en artikel (http://manniskorattsjuristerna.se/konvertit-vann-i-migrati…/): ”Enligt organisationen Open Doors World Watch List 2018, rankas Afghanistan på andra plats i världen vad gäller förföljelse av kristna och trycket på afghanska kristna har ökat de senaste åren (Open Doors, WWL 2018 Short & Simple Persecution Profile – AFGHANISTAN). Att genuina konvertiter inte kan utvisas till Afghanistan är ostridigt”.
Vidare skriver de: ”Verkställandet av utvisningen skulle därmed innebära en kränkning av 
Europakonventionens artikel 2 (rätt till livet) och 3 (förbud mot tortyr). Det är mycket glädjande att Migrationsdomstolen funnit att sökandens konvertering är genuin och att den upphäver beslutet om utvisning till Afghanistan där han annars riskerar att utsättas för dödsstraff, tortyr eller omänsklig och förnedrande behandling, säger Ruth Nordström, chefsjurist vid Skandinaviska Människorättsjuristerna”.
Open Doors (https://www.open-doors.se/afghanistan),
”Konvertiter anses i många fall vara psykiskt och mentalt svaga, då man anser att ingen rationell människa skulle komma på tanken att lämna islam. Om konvertiter vägrar att återgå till islam, har det förekommit att de tagits in på psykvården. Det är också vanligt att kristna konvertiter blir misshandlade av sina grannar eller vänner och/eller får sina hus förstörda. Beroende på familjen riskerar de också att bli dödade”.
Trots att det är ett brott mot Europakonventionens rätt till liv och förbud mot tortyr och trots att Mahdi har skyddsskäl och ska ses som flykting och därmed ges skydd i form av uppehållstillstånd förbereder gränspolisen nu hans deportation.
Vi som känner eller är bekanta med Mahdi kommer kämpa för hans rätt att leva och för att han ska få utvecklas vidare som den underbara kristna människa han är.
Ni kommer att få läsa mer om Mahdi inom kort samt om hur han kommit att bli en förebild för andra ungdomar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar