fredag 18 januari 2019

Öppet brev till statsminister Stefan Löfvén: Ta hand om konsekvenserna av den tidigare asylpolitiken!

Åsa Romson och Stefan Löfven vid presskonferensen 24 november 2015 då den tillfälliga lagen presenterades.

Öppet brev till statsminister Stefan Löfvén
Er första uppgift: Ta hand om konsekvenserna av den tidigare asylpolitiken!
Detta är Sverige idag: Ett skuggsamhälle av asylsökande afghanska barn och ungdomar. Tusentals som utan hemvist, utan bidrag, hoppas på uppehållstillstånd för fortsatta studier. Minst 4 000 ungdomar som inte omfattas av gymnasielagen, som har förlorat sitt juridiska stöd och lever utan bidrag från samhället.

De började komma som minderåriga i större antal under sommaren och hösten 2015. Först i början av 2016 sinade strömmen. Idag lever de i Sverige sedan tre år eller mer, de har lärt sig svenska och försökt förstå vårt samhälle för att kunna leva och arbeta här. Men de förvägras arbetstillstånd, många tvingas in i den svarta marknaden (1). Droger sprids som lättar på ångesten och underlättar för olagliga handlingar – allt för att de ska kunna överleva här (P1 nyheter 4.12 2018, 9.1 2019; Studio Ett 6.12, 2018). Alternativet, hemlöshet i Kabul med ständig risk att dödas för att man tillhör en etnisk grupp eller en gren av islam, är värre.
Därför blir de kvar. Därför behöver vi, vår regering och civilsamhället, gemensamt skapa en lösning där ungdomarna kan integreras och bli goda samhällsmedborgare.
Detta är det enda realistiska svaret. Att begära av gränspolisen att den ska hitta, förvara och utvisa många tusen asylsökande är helt orealistiskt.
De har som barn gjort en farofylld resa. När de lyckades nå Sverige togs de emot med öppna armar. Skola och bostad ordnades. Därefter har de utsatts för en ofta rättsosäker behandling (3) av Migrationsverket, fått sin ålder godtyckligt uppskriven, och fått avslag på grunder som en noggrann domstol aldrig hade accepterat.
I Afghanistan gör talibanerna ständigt nya framryckningar. Dödandet är ofta riktat direkt mot hazarer och shia-muslimer – en stor majoritet av de asylsökande tillhör dessa kategorier. Forskare, t.ex. prof. William Maley 13.11.18 (2), varnar att ingen ska deporteras under de villkor som idag råder i Afghanistan.
Trots dessa varningar fortsätter Migrationsverket och gränspolisen oförtrutet att deportera barn och unga till Kabul. Där saknas det ordnade mottagande Migrationsverket ska ansvara för. Statliga myndigheter saknar helt de resurser som behövs för att ta emot och hjälpa dem (3). Många landar i misär, drogmissbruk, kriminalitet. Deras hemorter har tagits över av folk av annan etnisk eller religiös tillhörighet, släkten är spridd över olika länder. Att ”återvända hem” är en chimär.
Vi kräver nu av vår nya regering att den med omedelbar verkan –
* ger uppehållstillstånd till de asylsökande afghanska barn/unga som vistats i Sverige sedan ett år eller mer tillbaka;
* beslutar om medel till landets kommuner för att ge dessa barn/unga bostad, överlevnadsbidrag och tillgång till hälsovård, skola och utbildning;
* ger de unga tillstånd att arbeta under skolloven och de vuxna tillstånd att söka jobb på arbetsmarknaden – en viktig åtgärd för självförsörjning och för integration i samhället;
* beslutar att inte förlänga den tillfälliga lagen då den går ut den 20 juli 2019.
Undertecknat av
Suzanne Osten, skådespelare, regissör, mottagare av Astrid Lindgrens Världs stipendium 2018
Jan Hjärpe, professor emeritus i islamologi, Lunds universitet
Bertil Egerö, docent emeritus, Lunds universitet, ex-god man, värdfamilj
Bertil Hagström, allmänläkare, med.dr., värdfamilj
Annika Johansson, doktor i internationell hälsa, värdfamilj
Magnus Kihlbom, barn- och ungdomspsykiater, volontär
Charlotta Andersson och Sofie Bood Wertatani, Ohana - frivilligorganisation till stöd för ensamkommande, Lund
Ingrid Eckerman, grundare av nätverket Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!
Jörgen Hermansson, ordförande i Stöttepelaren - stöd till ensamkommande barn och unga från Afghanistan
Referenser  
1. Christian Frödén, gruppchef ensamkommandegruppen polisen: ”Jag tror att man måste ge kommunen tillbaka resurser att man kan återsöka pengar från mig även för 18-åringar och uppåt och sen hur länge och hur det ska ske kan jag inte svara på". TV4 tisdag 23/10 kl. 19.53 Kriminella gäng rekryterar ensamkommande
2. Prof. William Maley, Australian National University, “On the return of Hazaras to Afghanistan” Expert opinion 13 november 2018 14.11.2018Inga kommentarer:

Skicka en kommentar