torsdag 26 januari 2017

Migrationsverkets etiska kommitté svarar INTE på frågor

26.1.2017

Till Migrationsverkets etiska råd

Det har rests mycken kritik över Migrationsverkets sätt att bedöma åldern på flyktingar som vid ankomsten registrerades som ensamkommande barn. Med den nya lagstiftningen är barnets officiella ålder ytterst viktigt, då den bestämmer barnets framtid.
Så här svarar Migrationsverket på en av mina frågor om åldersbedömningar: ”I samband med sammantagen och slutlig bevisvärdering ska eventuella tvivel kring den sökandes uppgivna ålder tolkas till dennes fördel. För det fall att bedömning görs att den sökande inte har gjort sin uppgivna minderårighet sannolik ska födelsetid registreras som motsvarar 18 år, myndighetsåldern i Sverige, vid beslutstillfället.

Den andra meningen motsäger den första och innebär att handläggaren har att utgå från att den asylsökande är 18 år och därför ”vuxen”. Någon ytterligare information hämtas inte in från lärare, personal, gode män m.fl. som kan väntas ha en bra bild av den unges ålder.

I den JO-anmälan som gjorts finns ett antal avidentifierade fall där åldersbedömningarna är uppenbart felaktiga. Det finns fall där handläggaren gjort ett räknefel som inte korrigeras. Många fler egendomligheter har rapporterats om i sociala media.

I sina beslut om asylskäl tycks Migrationsverket tagit minimal hänsyn till rapporten om det försämrade säkerhetsläget som publicerades i december 2016.

Det är väl känt dels att för att klara sig i ett land som Afghanistan är man beroende av ett socialt nätverk, framför allt familj och släkt. Det är väl känt att merparten av de som vid ankomsten registrerades som ensamkommande barn från Afghanistan är hazarer som är extra utsatta framför allt från talibanerna. Det är väl känt att merparten har vuxit upp i Iran eller Pakistan, och att det är där deras familjer finns (i den mån de finns kvar).

Migrationsverket har också, såvitt känt, gått efter den nya lagstiftningen även för dem som kom före 25 november 2016 men som bedömdes som 18 år eller äldre vid första samtalet.

Sammantaget innebär detta att tonåringar 15-19 år utvisas till ett land där de aldrig varit (möjligen som mycket små), där de saknar kontakter, där deras försörjningsmöjligheter är att bli krigare eller sexsäljare.

Jag skulle vilja veta den etiska kommitténs synpunkter på
-          åldersbedömning av ensamkommande flyktingbarn
-          bedömning av asylskäl för tonåringar
-          migrationsverkets ändrade praxis och tolkningar av den nya lagstiftningen.

JO-anmälan

Migrationsverket svarar på frågor

Material om åldersbedömningar

Annat material

Ingrid
……
Dr (Ms) Ingrid Eckerman, MD, MPH www.eckerman.nu
Kollektivhuset /Co-house Sockenstugan www.sockenstugankollektiv.nu
Läkare för Miljön (LfM) Swedish Doctors for the Environment www.lakareformiljon.se
Tidskriften /Journal AllmänMedicin www.sfam.se/tidskriften
Saltsjöbygdens Spelmansgille (Facebook)
Statsrådsvägen 11, 12838 Skarpnäck, Stockholm, Sweden
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar