söndag 10 juni 2018

Bostad

Har du absolut ingenstans att ta vägen? Känner du ingen?
Gå till Svenska kyrkan och fråga var du ska få hjälp. Svenska kyrkan finns överallt. Du kan gå dit på söndagen när de har gudstjänst (oftast kl 11). Eller du kan gå till församlingens expedition på en vardag. Be alltid att få tala med prästen!

Andra du kan fråga är Röda korset och Rädda barnen på din ort. Det finns också andra kyrkor som kan vara väldigt hjälpsamma.

Försök stanna kvar på den ort där du gått i skolan och där du känner människor. Det finns väldigt många bostadslösa i de stora städerna.


Bostadsförmedlingar när du har uppehållstillstånd

Här är några länkar till bostadsförmedlingar. Lycka till!

Leta bostad   

Bostad direkt
Hyra bostad  
Blocket
BostadsPortal
Hyr en bostad      
Bostadsförmedlingen i Stockholm

Bostadsval  


Eget boende (EBO) för asylsökande utan uppehållstillstånd

- Den asylsökande anmäler sin nya adress till Migrationsverket. Det kallas EBO, eget boende. Migrationsmyndighet gillar det för det sparar pengar.
- Den asylsökande får 61 eller 71 kronor i dagersätttning. 61 kr om det är fler i hushållet, 71 för ensamhushåll.
- Den asylsökande är inte folkbokförd.
- Den som upplåter hem bör stämma av med sitt försäkringsbolag så den inneboende omfattas av hemförsäkringen. En del räcker det med att anmäla, en del tar ut extra avgift.
- Den asylsökande kan när som helst höra av sig till Migrationsverket för att flytta till anläggningsboende. På migrationssvenska kallas det "sprucket EBO".

Ensamkommande unga i asylprocessen ska kunna bo kvar i kommunen efter att de fyller 18 år  Regeringskansliet 30.6.2017

Obs - en lagändring kommer att träda i kraft under 2018.

Frågor och svar - ensamkommande som fyller 18 år  Om det tillfälliga kommunbidraget. Regeringen juli 2017

Boende med uppehållstillstånd efter asylansökan

- När/om den asylsökande får uppehållstillstånd så finns det ett etableringsuppdrag där en kommun får pengar under två år för att stötta den nyanlände med introduktion, bostad mm., under förutsättning att den nyanlände bor på anläggningsboende. Därför är det klokt att spräcka EBO:t genom att en kort tid flytta in på anläggningsboende. Detta gäller dock ej dem som får uppehållstillstånd enligt nya gymnasielagen. 
- Man har 30 dagar på sig att flytta tillbaka till ett anläggningsboende vid tut eller put för att få stöd till bostad av MIV.


- Etableringen innebär att den nyanlände anvisas till en anknytningskommun som Migrationsverket finner lämplig. I stort sett tas ingen hänsyn till om hen redan är rotad någonstans. Det blir alltså antagligen inte in den kommun som den nyanlände haft EBO i. 

- Den nyanlände får bo kvar på Migrationsverkets boende fram tills dess att Mig hittat en ny bostad åt henom. 


- Den nyanlände som vill bo i någon annan kommun får själv leta bostad och försörja sig själv. I brist på försörjning kan hen vända sig till socialtjänsten och ansöka om försörjningsstöd.


- Den som får uppehållstillstånd pga. arbete måste själv ordna ny bostad. 

Bostadsförmedlingar för dig utan uppehållstillstånd

Refugees welcome  Bostadsförmedling

Hem till en papperslös  För dem som erbjuder bostad (ev. är sidan inaktiv)

Ung i Sverige
Du unga som behöver bostad
Du vuxna som kan erbjuda bostad

Stockholm Stadsmissionen hjälper dem som fyllt 18 år efter 1 juli 2017 och som då bodde i Stockholms kommun. Du ska fylla i ett kontaktformulär på den här sidan. 
Nattjouren 020-787860 - begränsat antal sängplatser vid dåligt väder. 
Salam Sverige har skrivit ett papper. Kanske måste du ha google drive för att öppna det.
Salam Sverige podcast
Värme o vila  Olika kyrkor håller öppet några nätter varje vecka.


Göteborg
Agape  För 18-åringar från Göteborg som går i skolan. 
Göteborgs räddningsmission  Nattöppen kyrka

Gävle

Krisgruppen flyktingungdomar i Gävle

Linköping 
Svenska Kyrkan i Linköping: Email linkoping.kyrkoforvaltning@svenskakyrkan.se. Telefonnummer: 013 20 5000
Frälsningsarmén https://www.fralsningsarmen.se/linkoping/ 
Röda Korset https://kommun.redcross.se/linkoping/

Malmö
Asylgruppen  

Solidaritetscenter, Kontrapunkt måndag-fredag kl18-20, Norra Grängesbergsgatan 26. Nattöppen värmestuga alla nätter kl 20-07, adressen fås på Solidaritetscenter.
Malmö Fristad för papperslösa  


Skåne

Skånes stadsmission  

Tanum
Kyrkan har en hyresfond och förmedlar boenden.

Täby, Åkersberga, Österåker
Frivilliga familjehem
Tillsammans Åkersberga
IFEN Intresseförening för ensamkommande och nyanlända i Österåker

Umeå
Arezo
Imäl  Ingen människa är illegal

Uppsala
Hjälp unga asylsökande i Uppsala att få gå kvar i skolan
Uppsala Stadsmission

Östergötland
Sprid värme i vinter
Nyanlända unga i Östergötland

Övriga Sverige

Du som omfattas av nya gymnasielagen

Du kommer att få ordna din bostad själv eftersom du är "vuxen". Din kommun kommer troligen att betala ett bidrag till hyran. I Stockholm är det högst 4000 kr i månaden. Men du måste ha ett giltigt hyreskontrakt. Det finns kontrakt att hämta på nätet.

Börja redan nu att söka en bostad. Skriv ett kontrakt att det ska gälla från det du får uppehållstillstånd. Läs Råd till 18-åringar som söker nytt boende längre ner.

Fråga din social om vad som gäller i din kommun. Hur mycket kan du få i hyresbidrag? Vad krävs?

Fråga om vad som gäller när du hyr ett rum, om du hyr en lägenhet tillsammans med andra eller om du hyr en lägenhet ensam.

Anmäl dig också till bostadskön på den ort där du bor. Se längre ner på sidan. 

Du som får uppehållstillstånd (ej gymnasielagen)

Om du flyttar till Migrationsverkets boende inom 40 dagar efter att du fått uppehållstillstånd kommer de att ordna boende någonstans i Sverige. Läs om EBO (eget boende), boende med uppehållstillstånd, anknytningskommun längre ner på sidan.

Domar ger rätt till fortsatt stöd efter åldersuppskrivning  Barnrättsbyrån 28.2.2018. Där finns länk till en mall för överklagan hos socialtjänst. 
Uppföljning av blogg "Domar ger hopp om fortsatt stöd efter åldersuppskrivning"  Barnrättsbyrån 20.3.2018
Domen ger ensamkommande rätt till boende  Mitt i Stockholm 13.6.2018 

Råd till 18-åringar som söker nytt boende


1. Fråga din socialsekreterare om kommunen/staden där du bor kan hjälpa dig med nytt boende. Många kommuner/städer har fått pengar för att hjälpa ensamkommande barn och unga. 

2. 
Fråga din familj eller ditt boende om du kan få bo kvar ett tag till.

3.
 Fråga din god man om ni kan fortsätta ha kontakt. Fråga också om han/hon kan hjälpa dig att hitta boende.

4. Prata med 
alla i din skola. Berätta att du behöver ett nytt boende för att gå kvar i skolan. Dina lärare, dina klasskompisar, skolkuratorn, vaktmästaren, mattanten, elevrådet.

5. Sätt upp lappar i biblioteket, skolan, matbutiken, anslagstavlan på torget.

6.
 Ring eller skriv till organisationer/föreningar i din kommun som hjälper människor, t.ex. Svenska kyrkan, Röda Korset, Rädda Barnen, Frälsningsarmén, Stadsmissionen, Agape, Ekumeniakyrkan, Missionsförbundet. Sök på nätet eller be någon att hjälpa dig hitta kontaktuppgifter. Har hjälporganisationerna öppna mötesplatser i din kommun/stad så gå dit och prata med dem.

7. Kontakta idrottsföreningarna, scouterna, friluftsorganisationer, men även kulturföreningar, kulturskolan mm. 

8.
 Se till att man kan skicka privata meddelanden/PM till dig på din Facebook-sida! 
Skriv en presentation av dig själv. Berätta var du söker boende och vilken skola du går i. Berätta också vad du gillar (t.ex. träning, fotboll, film, bilar, datorer, böcker, teckning, konst, musik, hundar, katter, hästar, naturen m.m.) och vad du kan hjälpa till med (som att städa, laga mat, tvätta kläder, rasta hundar, skotta snö, vattna blommor m.m.)

Lägg ut texten på din Facebook-sida och i stödgrupper som ”Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar”, ”Vi står inte ut men slutar aldrig kämpa”, ”Ung i Sverige” m.fl.

Ta 
en fin bild på dig själv. Lägg den i inlägget och ha den som profilbild på din Facebook-sida. 

Vissa stödgrupper på nätet har egna kölistor för boende. Be att dom skriver upp dig på kölistorna.

9. Om någon har en säng för dig 
så fortsätt prata på PM/Messenger/mail/sms eller telefon. Träffas första gången på ett café, bibliotek eller liknande. 

Berätta hur mycket pengar du får från Migrationsverket. Tala om att du kan betala lite mat men inte hyra. Tala om att du kan hjälpa till med matlagning, disk, städning, trädgårdsarbete etc.

Svenskar är blyga för främmande människor. De behöver tänka över att någon de inte känner ska bo hos dem. Kanske måste ni träffas flera gånger innan de bestämt sig. 

10. Försök hitta 2-3 vuxna som kan bli ”dina hjälpare”. Personer du kan chatta med när du behöver stöd, som du kanske kan övernatta hos ibland. En av dem bör få en fullmakt från dig (se fliken Asylreglerna). 

  
Inga kommentarer:

Skicka en kommentar