måndag 14 augusti 2017

Besöket på Migrationsverket

Läs om asylprocessen på Asylreglerna.
Läs om "Efter tredje avslaget" på Inför resan till Afghanistan 


Allmänt

- Spela in hela samtalet på mobilen! Se till att filen sparas ordentligt. Komplettera gärna med anteckningar. Ja, man får spela in samtal där man själv är med, om man ska använda det för sig själv. http://faktabanken.nu/avlyssning.htm
- Gå inte med på en dålig tolk. Säg ifrån om tolken inte översätter rätt. Be ev. om en ny tid med annan tolk.

- För 18+: Ta med en underskriven och bevittnad fullmakt. FARR:s mall hittar du under asylreglerna.


- Låt inte en 18+ gå ensam till Migrationsverket om man inte vet exakt vad det gäller. 


- Tolksamtal: Viktigt att man talar med korta meningar och många pauser så att tolken kommer ihåg vad som ska översättas. Öva gärna hemma!

Värdering av muntliga utsagor. Ett vetenskapligt baserat beslutsstöd för migrationsärenden  Göteborgs universitet 2017

Första samtalet: Se nedan. 


Återvändarsamtalet


Om du inte kan gå till mötet så ring och tala om att du är sjuk och be att få en ny tid. Om du uteblir utan att ringa kan Migrationsverket tycka att du inte samarbetar och lämna ditt ärende till gränspolisen.

Vid det första återvändarsamtalet kommer Migrationsverket att informera dig om vad som händer när du har fått avslag.

Det är bra om en svensktalande vuxen vän följer med. Det är bra om den personen har en fullmakt från dig och rätt att läsa alla papper.

Du har rätt att spela in samtalet.

De frågar om du vill åka tillbaka till Afghanistan. Säg att du vill samarbeta och kommer att göra som de säger. Säg INTE att du inte vill åka. Då kan du bli ”fångad”.

De ber dig att åka till Afghanistans ambassad och hämta resehandlingar. Du får ett datum då du ska komma tillbaka med dem. Ta emot informationen. Be att få alla papper på ditt språk och på svenska för att kunna läsa dem i lugn och ro hemma. Skriv inte på någonting.

Fråga om återvändarbidraget (30 000 kronor som man ska få vid ankomsten till Afghanistan). Du ska ansöka om det så fort som möjligt. Du måste ha beslutet med dig på papper eller i mobilen innan du reser. 

Om du visar att du samarbetar kommer de inte att hålla kvar dig. Men för säkerhets skull, ta ändå med dig det allra viktigaste, till exempel mediciner.

Efter första återvändarsamtalet

Efter mötet kan du fundera på hur du ska göra. Se Inför resan till Afghanistan.

Vill du stanna i Sverige kan du lämna in anmälan om verkställighetshinder (VUT). Detta kan göras hur många gånger som helst, men det ska alltid vara något NYTT.

Man kan ansöka om verkställighetshinder för gymnasiestudier även om man inte omfattas av lagen. Men det bör sparas till sista chansen, dvs. om man kommer till förvaret.


Ibland får man inhibition efter att ha lämnat VUT. Då får man LMA-kort och dagersättning tills ansökan är behandlad. 

Första samtalet

Att förbereda inför asylutredning på migrationsverket (Bertil Egerö):

1. Be skolan (inkl kurator, skolsköterska?) om intyg att den sökande går i skolan, studerar bra etc;

2. Be BUP om intyg att hen varit där, ev varför;

3. Om ni har sökt arbetstillstånd och fått avslag, ta med avslaget (visar på positiv aktivitet);

4. MV är speciellt intresserat av personliga hot i Afghanistan (inför ev utvisning dit). Hoten kan vara talibaner som tagit över hemmabyn (kolla hemsidan hazara.net), släktfejder, familjen hotad av andra i byn etc. Viktigt få detaljer om sådant - försök kontakta mamma el. släkting för mesta möjliga konkreta uppgifter.

5. Bra att påpeka att familjen förlorat allt: mark, hus etc, så att inget finns att återvända till.

6. Självklart är det viktigt att visa på omöjligheten att återvända till Iran (i relevant fall). Måste presenteras i konkreta former.

7. Generellt, så mycket detaljer som möjligt både om hemtrakten (OBS att hen kan ha varit så ung vid flykten att det är mammas minnen som gäller), och om boendet, grannskapet etc i Iran/Pakistan etc. Därmed viktigt att söka kontakt med mamman (pappan?) och få reda på allt hen kan berätta.

8. Vid mitt besök talades inte alls om resan genom Europa; flyktskäl och åldersbestämning var de två som dominerade denna första del av utredningen.

9. Att gå med på medicinsk åldersbedömning verkar nu vara helt nödvändigt. Över 90% av offentliga biträden sägs rekommendera detta, som blivit en praxis. Ev genomförs inte denna bedömning, men svarar den sökande nej kan det tolkas som att något misstänkt föreligger.Om du känner att din utredare/handläggare i utredningssamtalet har missat något viktigt. Eller om du tycker att anteckningarna är dåligt skrivna, t.ex. dåligt språkligt, rörigt skrivet, eller om tolken inte har fungerat bra, då ska du vända dig till handläggarens teamledare. 

Teamledarens funktion är att stödja handläggarna att utvecklas och blir bättre. Om du vänder dig till teamledaren och förklarar på vilket sätt utredaren behöver förbättra sitt arbete kan du dels göra det bättre för dig själv, en person till tittar på din utredning och kan rätta felaktigheter. Dels hjälper vi MiV att öka kvalitet och rättssäkerhet. Enligt Erja Ahtiainen, Uppsala, är det önskvärt att vi hör av oss oftare till teamledarna med återkoppling på utredarens arbete. Skicka din utredning till teamledaren, eller ring personen och berätta om vad som inte blivit bra. Det är mycket bättre att göra den återkopplingen tidigt, när det går att ändra saker. Skriva om protokollet om det är dåligt skrivet, rätta språkfel och översättningsfel. 

Det som kommer från offentligt ombud når inte teamledaren, det går bara till utredaren och senare beslutsfattaren.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar