fredag 16 februari 2018

Ytterligare en ung afghan har begått självmord

I går, torsdag 15 februari 2018, tog ytterligare en ensamkommande afghansk pojke livet av sig, i Göteborg.

I januari rapporterades om ett allvarligt självmordsförsök som krävde sjukhusvård.
För år 2017 #Vi står inte ut rapporterar 15 självmord bland de 35 000 ensamkommande ungdomarna (ungefär 1/2000). År 2016 var det 128 av svenska ungdomar 15-24 år som begick självmord (1/9000). Läs mer om psykisk hälsa.
Vid tre seminarier hösten 2017*, anordnade av SKL, Transkulturellt centrum och Läkartidningen, diskuterades de ensamkommandes psykiska hälsa ur olika aspekter. Där konstaterades att den viktigaste faktorn för deras psykiska ohälsa är osäkerheten, väntan på besked, avslagen. Så länge de lever under dessa förhållanden kan sjukvården inte ge dem någon riktig hjälp. Vad som hänt efter migrationen påverkar deras hälsa mer än det som hänt före och under.
Idag ställs varje dag ett antal unga pojkar utan samhällets stöd. De är hänvisade till civilsamhällets stöd. De som inte hittar dit, eller om resurserna inte räcker till för dem, löper stor risk att hamna i drogmissbruk, kriminalitet och prostitution. 
Ett tält här är bättre än Afghanistan är ett reportage från Paris i dagens DN. För de unga pojkarna, som välkomnades till Sverige hösten 2015, är Afghanistan helt enkelt inte ett alternativ. Det fåtal som ensamutvisats "frivilligt" har fått välja mellan "frivillig" resa och tvångsdeportering. 
De här pojkarna behöver vi för att i viss mån kompensera för vår brist på ungdomar i deras och yngre åldrar. Om ett par år är de produktiva inom vård, omsorg och industri - om de får stanna. I stället lägger vi ner enorma summor på rättsväsendet och polisen - det hade kostat mindre att ge dem uppehälle och skola. 
Samtidigt växer kraven från EU-länder att vi ska återta de pojkar som sökt sig till länder med mer generös asylpolitik. 
Europarådet kritiserar just nu Sverige för hur medicinska åldersbedömningar görs och tillämpas.  
I helgen kommer manifestationer mot utvisningarna till Afghanistan ske på många platser i Europa. I Sverige blir det på minst elva platser.
*Tre seminarier hösten 2017:

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar