söndag 31 december 2017

Till arkivet: Om rättsosäkerheten i asylprocessernaBrevet skickades i december 2017.
Statsminister Stefan Löfven
Migrationsminister Heléne Fritzon
F.d. migrationsminister Morgan Johansson
Generaldirektör Mikael Ribbenvik, Migrationsverket
Säkerhetschef Fredrik Beijer, Migrationsverket
Cc riksdagsledamöterna Maria Ferm, Christina Örnebjär, Johanna Jönsson, Elin Lundgren, Christina Höj Larsen
Cc Socialdemokratiska partiet, Miljöpartiet och Vänsterpartiet
Till arkivet: Om rättsosäkerheten i asylprocesserna
Kära Stefan, Heléne, Morgan, Mikael och Fredrik!
Detta blir ett långt brev. Vi har tidigare skrivit till några av er med korta frågor, men inte fått svar. Vi förväntar oss inte något svar på detta brev – allra minst något av de standardsvar som aldrig svarar på de frågor man ställt.
Syftet med detta brev är ett annat. Det är att det ska diarieföras och för alltid finnas tillgängligt för journalister, forskare med flera som i framtiden är intresserade av de s.k. afghanutlämningarna 2016-2018.
Därför infogas som bilagor i detta brev följande dokument:
1.Den ännu icke publicerade insändaren ”Sju skäl att stoppa utvisningarna till Afghanistan
https://stoppautvisningarna.blogspot.se/2017/12/debatt-sju-skal-att-stoppa.html
2.En utskrift av sidan Migrationsverkets brister på hemsidan Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! 
3.Rapporten från #Vi står inte ut ”Min mamma är blind på ena örat och min pappa odlar bomber” september 2017
4.Rapporten ”Du har inte förmått göra din underårighet sannolik” från FARR november 2017
Vi förväntar oss inte att någon av er kommer att läsa detta brev personligen. Men åtminstone fem personer kommer att ögna igenom det, och det kommer nu att registreras och lagras på flera platser. Genom att publicera det i pressen och på hemsidor kommer fler att läsa det.
Den fråga vi ställt till några av er är: Tycker du att vi har ett rättssäkert asylsystem?
Vi har förstått att Sverige har ett av de mest rättssäkra systemen i Europa. Många av de brister som konstaterades i UNHCR:s rapport 2011 kvarstår dock fortfarande. Andra länder tar också konsekvenserna av sina rättsosäkra system och låter asylsökande få uppehållstillstånd i betydligt högre utsträckning än Sverige. Det visar att det är tillämpningen av systemet som är det viktiga.
Vi vill påstå att Sverige inte utnyttjar möjligheterna till rättssäkerhet i det svenska systemet. Våren 2016 sade du, Morgan, att 80 000 av dem som kom under 2015 skulle utvisas. Sedan gav du syrierna uppehållstillstånd. För att komma upp i den här kvoten måste därför flertalet av afghanerna få avslag, oavsett sina individuella skäl.
På annat sätt kan man inte tolka det faktum att mindre än 5 % av de ensamkommande afghaner som fyllt eller skrivits upp till 18 år får uppehållstillstånd. Det förklarar också de schablonmässiga, ofta orimliga, bedömningarna. 
Om det fanns en allvarlig önskan om rättssäkerhet skulle regeringen för länge sedan agerat på de uppgifter om rättsosäkerhet som under det senaste året kommit i dagen.
Om det fanns en allvarlig önskan om att stå för mänskliga rättigheter och flyktingkonventionen skulle den tillfälliga lagen inte fått den utformning den har idag och som alla remissinstanser satte sig emot.
Stockholm december 2017
Ingrid Eckerman
Karin Fridell Anter
Båda aktiva i nätverket Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! https://stoppautvisningarna.blogspot.se/ 


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar