söndag 3 december 2017

Stefan, Heléne, Mikael och Fredrik - varför svarade ni inte på Karins enkla fråga?
Detta brev skickade Karin Fridell Anter till nedanstående personer. Ingen av dem har svarat. Med tanke på kommande deportation 5 december, och alla rapporter om rättsosäkra asylprocesser, hade det varit intressant att ha haft deras svar.

Till Statsminister Stefan Löfven, justitieminister Morgan Johansson, migrationsminister Heléne Fritzon, migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik och migrationsverkets rättschef Fredrik Beijer
Med anledning av den deportation av asylsökande som skedde 10/10- 17, med ett chartrat plan till Kabul, ställer jag nedan en enkel fråga. För att göra det enkelt och inte uppta för mycket av er tid kan ni ge era svar som kryss i önskad ruta.
Hur ställer du dig till den deportation till Kabul som skedde den 10/10 2017?
□ Jag är övertygad om att alla de deporterade fått en rättssäker asylprocess och att beslutet om utvisning till Afghanistan är fattat och verkställt i enlighet med svensk lag och internationella konventioner.
□ Jag är inte övertygad om att alla de deporterade fått en rättsäker asylprocess och att beslutet om utvisning till Afghanistan är fattat och verkställt i enlighet med svensk lag och internationella konventioner. Men det ligger utanför min befogenhet att göra någonting åt det.
□ Jag är inte övertygad om att alla de deporterade fått en rättsäker asylprocess och att beslutet om utvisning till Afghanistan är fattat och verkställt i enlighet med svensk lag och internationella konventioner. Men jag menar att det ändå var rätt att verkställa beslutet.
□ Jag är inte övertygad om att alla de deporterade fått en rättsäker asylprocess och att beslutet om utvisning till Afghanistan är fattat och verkställt i enligthet med svensk lag och internationella konventioner. Och jag har vidtagit följande åtgärder få att stoppa deportationen:
□ Jag har ingen uppfattning om rättsäkerheten i asylprocessen eller säkerhetsläget i Afghanistan men menar att man måste hålla sig till principen att beslutade utvisningar ska genomföras.
□ Jag har ingen uppfattning alls i frågan.

1 kommentar:

 1. Välformulerat dom vanligt! Uteblivet svar som vanligt!
  Svarsfrekvensen från våra ministrar i demokratiska Sverige ligger helt i nivå
  med när jag som Amnestymedlem skriver till
  Kina! Förlåt, en gång fick jag ett brev typ
  massutskick att det är många som skriver etc. Det
  har jag aldrig fått från Kina!

  SvaraRadera