torsdag 16 november 2017

Löfven ber Försäkringskassan om moratorium - varför inte också Migrationsverket?

Stefan Löfven - hur många av dessa ungdomar vill du skicka iväg? Vågar du möta dem igen? Här sitter ni på Riksdagshuset.
Regeringen har nu visat att det är fullt möjligt att begära att en myndighet fattar beslut om moratorium, ett tillfälligt stopp för någonting i väntan på en lagändring. Regeringen har också visat att ministerstyre är möjligt. 

Att regeringen använt ministerstyre för att få Migrationsverket fatta så många avslagsbeslut som möjligt är väl en underförstådd sanning. Likaså att domstolarna ska vara mycket restriktiva med att ändra besluten.
Nu gäller det omprövningarna av rätten till personlig assistens enligt LSS (lagen om stöd och service). Först gav regeringen Försäkringskassan i uppdrag att minska antalet timmar inom assistansersättningen (ministerstyre). Sedan fattade Högsta förvaltningsdomstolen mycket stränga beslut som Försäkringskassan måste följa. 
Protesterna har varit stora. "S kan inte gå till val som hjärtlöst" är en rubrik i DN. Nu har regeringen gått till Försäkringskassan och bett den att upphöra med omprövningarna i väntan på en lagändring och en ny utredning (moratorium).
Det är precis detta som vi under ett års tid krävt från regeringen: Tala om för Migrationsverket att de ska stoppa utvisningarna av ensamkommande i väntan på t.ex. lagändring, omprövning av beslut eller att säkerhetsläget i hemlandet förbättrats.
Låt oss inte vänta förgäves på att Socialdemokraterna åter blir ett välfärdsparti som bryr sig om den lilla människan! Låt oss kanske 100 000 som finns runt ungdomarna återfå förtroendet för partiet!
Läs också

Nytt assistansförslag presenteras  SVT 14.11.20171 kommentar: