fredag 27 oktober 2017

​Stöttepelaren – stöd till ensamkommande barn och unga


Ett skuggsamhälle växer fram!

En ny lag 2016 satte stopp för socialtjänstens skyldighet att erbjuda nödbistånd. Hjälparbetare larmar om en allt större grupp som nu lever på gatan utan någonting.
23 000 ensamkommande afghanska barn registrerades under 2015. En stor del av dessa fyller eller skrivs upp till 18 år.
De hänvisas till Migrationsverkets boenden var som helst i Sverige. De förlorar sitt hittillsvarande boende, sin gode man, sin advokat, sin skola och sitt sociala nätverk.
Många av ungdomarna orkar inte bryta upp från den trygghet de lyckats skapa sig, utan väljer att stanna på den ort där de har sin skola. De får då matbidrag 61 kr/dag från Migrationsverket, en summa som inte löser boende, transport, hygien, kläder osv.
Efter det ”tredje avslaget” från Migrationsöverdomstolen behövs i vissa fall mer avancerad juridisk hjälp än gratishjälpen.
När beslutet vinner laga kraft förlorar de rätten till bistånd. De är helt beroende av bidrag från civilsamhället för sin överlevnad.
Det behövs hjälp till advokat, boende, kollektivtrafik – allt.

Hjälp 18-åringarna som förlorat allt!

Väl ute på gatan, ute i kylan har ungdomarna ingenting att äta. Ingen trygg plats att sova på. Ingenstans att tvätta sina kläder. Det leder till stor utsatthet. En del kommer att hamna i kriminalitet, försäljning av droger och prostitution.
Vi kan inte bara rulla tummarna utan något måste göras.

Därför har vi startat Stöttepelaren

Vi som startat föreningen Stöttepelaren är aktiva inom nätverket Stoppa utvisningarna av de afghanska ungdomarna! I facebookgruppen med 19 000 medlemmar möter vi dagligen nödrop från de unga.
Med hjälp av särskilt inriktade insamlingar, månadsgivare och samarbete med goda krafter runt om i landet hoppas vi kunna mildra en humanitär katastrof mitt för våra ögon.
Kontaktperson: Pia Sandqvist pia@stottepelaren.se

Ditt bidrag gör skillnad! 

Medlemsavgift minst 200 kr till bankgiro 5228-2381, swish 123 583 19 04. Ange ditt facebooknamn för att få medlemsinformation.
Bli månadsgivare! Bankkonto SEB 5368 11 065 76.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar