söndag 1 oktober 2017

Lund: Rapport om en liten men betydelsefull framgång i kommunpolitiken

Författare: Bertil Egerö

Det handlar om effekten av åldersuppgradering på kommunal nivå. När migrationsverket fattar ett beslut om uppgradering till 18 år upphör det statliga stödet till kommunen avseende denna ungdom. Många kommuner har svarat med att avvisa dem från sina boenden, göra dem ’hemlösa’. 


Migrationsverket övertar i princip ansvaret, och placerar dem var som helst i landet, i väntan på ev. utvisning, men även på den mycket viktiga överklagandeprocess som det offentliga biträdet ska göra. Något som kraftigt försvåras om inte ungdomen finns i närheten av sitt biträde.

I våras skrev jag ett s.k. medborgarförslag om att Lunds kommun skulle tillåta ungdomar av detta slag att stanna på sina boenden tills överklagandeprocesser etc. lett till domstolsutslag med laga kraft. Det fick unikt många stöttare – nära 700, vilket troligen är ett slags rekord i Lund. Samtidigt lade F! en motion med delvis liknande innehåll. I kommunstyrelsen var det fyra partier som stöttade både motionen och mitt förslag: F!, MP, V och det lokala partiet FNL. Majoriteten röstade dock fram ett nej.

Igår publicerade Sydsvenskan (efter visst övertalande från min sida) en kritisk debattartikel (se nedan). De senaste dagarna förberedde frivilligorganisationer en manifestation utanför kommunfullmäktiges möteshus. Det blev en fin manifestation, med direkta möten med enskilda politiker på ingående, mm. När ärendet nu kom upp i fullmäktige hade sossarna svängt, gömde sig bakom argumentet fler väntade pengar från finansen. Ärendet blev bordlagt.

En halv seger, men ett bevis på att de låter sig påverkas. Ansiktsräddning är alltid viktig, en sådan förmedlade alltså finansen. Att Malmö, Stockholm m.fl. har valt att låta ungdomar bo kvar är i praktiken ett bra argument; inte vill väl Lund framstå som omänsklig mot barn som ska skyddas av socialtjänstlagen!

Nu gäller dels att visa att det inte kostar så mycket – de som redan bor när de uppgraderas skulle ju bo kvar om inte uppgraderingen skett, och därmed ryms de i aktuell budget. Enbart de som redan är hemlösa och vill få anvisning till boende kostar. Dels måste vi visa hur många kommuner/städer som idag låter ungdomar stanna. Var kan en hitta den uppgiften? Tacksam för hjälp.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar