torsdag 26 oktober 2017

Kommentarer: Uppdrag Granskning Afghanutivsningarna

Janne och Karin, Uppdrag Gransknng
Sverige 26.10.2017
  
Till Janne Josefsson
Uppdrag granskning
SVT

Vi ber att få tacka för ditt program om utvisningarna av ensamkommande ungdomar till Afghanistan som sändes igår 25.10.2017.

Programmet i sin helhet var bra, det gav en allsidig bild samtidigt som det var ifrågasättande. Det finns dock behov av kompletteringar – se nedan.

Vi ser gärna en fortsättning på detta program, och deltar då förstås gärna i diskussionen.

Styrgruppen för facebookgruppen Stoppa utvisningarna av afghanskaungdomar! (19 000 medlemmar)
Ingrid Eckerman
Karin Fridell Anter
Kia Edvardsson
Hans Lindberg
Pia Sandqvist
Bitti Lindmark
Jörgen Hermansson


KOMMENTARER TILL UPPDRAG GRANSKNING: AFGHANUTVISNINGARNA
25 OKTOBER 2017

Säkerheten

Alla i Afghanistan lever med osäkerhet. ”När jag går ut på morgonen vet jag inte om jag lever på kvällen” säger en ung student i Kabul.

Asylrätt handlar om risk för förföljelse, inte om eventuell fara för livet. Amnesty, Röda Korset och UNHCR anser att Afghanistan är för osäkert för att utvisa till. Flyktingministrarna har talat om att de inte kan uppfylla åtagandet om ”ordnat och värdigt mottagande” som stipuleras i avtalet mellan Sverige och Afghanistan.

Migrationsverkets chefsjurist Fredrik Beijer och sambandsmannen i Kabul Kjell-Terje Torvik har vid intervjuer [1] angett att i bedömning av skyddsbehovet likställer man ungdomar över 18 år utan individuella asylskäl med ”en genomsnittlig afghan” boende i landet.

En genomsnittlig afghan behärskar minst ett av huvudspråken i Afghanistan och talar en inhemsk dialekt. Han kan koderna för hur man klär sig, hur man utövar sin religion, hur man (inte) tittar på kvinnor, hur man hämtar vatten, hur man äter. Han har rätt kroppsspråk. Inte minst har en genomsnittlig afghan släktingar i Afghanistan. Har han följt klanens regler så åtnjuter han klanens beskydd. 

En tonåring som levt två år i Sverige och dessförinnan i Pakistan eller Iran kan inte räknas som en ”genomsnittlig afghan”. Till att börja med talar han ofta persiska eller urdu, inte pashtu eller dari. När han rör sig på gatorna syns det omedelbart att han kommer utomlands ifrån. Han har ofta ändrat sin syn på religionen och vill inte längre följa de stränga regler för religionsutövning som gäller i Afghanistan. Eftersom han inte har något skydd från familj eller klan så riskerar han förföljelse och straff enligt sharialagar.

Ungdomar som har personliga fiender i Afghanistan, och där Migrationsverket tror på deras historia, får avslag. Det anses att de ska kunna gömma sig undan sin fiende i en annan del av landet. Afghanistanexperter som Anders Fänge och Johan Chytraeus har dock visat att i ett klansamhälle som Afghanistan så håller man reda på varandra [2]. Främlingar uppmärksammas. Talibaner och polis har tät kontakt med varandra, och informationen från gränspolisen kan mycket väl sprida sig till talibanerna. 

Enligt programmet har en deporterad från Sverige 2014 dött. Det finns dock en obekräftad uppgift att en pojke ska dött i samband med en explosion i Kabul i maj 2017. Det finns också ett antal som ”försvunnit”, dvs. vi vet inte vad som hänt dem.

”Individuella” bedömningar

Enligt uppgift i programmet får ungefär hälften av afghaner 18 år och uppåt uppehållstillstånd. Då blir det egendomligt att det är knappt 5 % av de som fyllt 18 eller blivit uppskrivna till 18 som får uppehållstillstånd [3]. Varför får äldre vuxna uppehållstillstånd så mycket oftare än de nyblivna vuxna? Tillskriver man schablonmässigt de unga att de ”ljugit om sin ålder” eller ”inte gjort sin ålder trovärdig”? Även i de fall då ungdomen inte varit säker på sin ålder?

Misstanke finns att de 5 % huvudsakligen utgörs av flickor. I så fall skulle närmare 100 % av de 18-åriga pojkarna få avslag. Det säger sig självt att detta inte grundas på individuella bedömningar.
Det finns också andra indicier att man använder schabloner för att ge avslag. Enligt uppgifter i pressen är trycket på handläggarna att ge avslag hårt.

Åldern

Rohullah i programmet misstänks för att vara 27 i stället för uppgivna 17. Självklart finns det pojkar som medvetet ljugit om sin ålder neråt eller som inte vet hur gamla de är. Det vanligaste är att migrationsverkets tjänsteman accepterade en låg ålder när ungdomarna registrerades som asylsökande. När de senare bedömts som betydligt äldre har man inte tagit hänsyn till den fysiska utveckling som skett under åren i Sverige.  

De medicinska åldersbedömningarna som infördes i början av året har kritiserats av läkare [4]. De som remitterats har, enligt den ålder de fick av Migrationsverket vid ankomsten, varit 13-19 år. Enligt de senaste siffrorna bedömdes undersökningen ”(möjligen) tala för att hen är över 18 år” i 81 % av de 2 841 undersökta fallen. (Antalet som registrerades som ensamkommande barn under 2015 var 35 500.)

Rättssäkerheten

Migrationsverket har erkänt dels i fallet med den synskadade pojken som begick självmord, dels i en egen rapport, att det är vanligt med felaktiga bedömningar. Även JO har konstaterat brister, bland annat i åldersbedömningarna.

I en rapport från #Vi står inte ut ges 122 exempel på sådana. En sammanställning av brister i utredningar finns på Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! [5]

Man kan befara att ett stort antal av gjorda utredningar är undermåliga, och att besluten skulle blivit annorlunda om utredningarna varit av bättre kvalitet.

Livet i Afghanistan

De främlingsfientliga brukar ofta säga ”varför reser de inte hem och bygger upp sitt land?” Inte ens armén tar emot unga som vistats många år utomlands, framför allt inte om de varit i Europa. De anses inte tillförlitliga. En tonåring med avbruten skolgång, utan skyddsnät, som inte känner landet, är en belastning för det mottagande landet. 

Möjligheterna till försörjning är ytterst begränsade, och alternativen kan vara att gå in vid IS eller talibanerna och lära sig döda – kanske just det de flydde från. Även prostitution kan vara ett alternativ.

”De kan nog ge dig en kurs” sade handläggaren till en ungdom som bara talar urdu och svenska. Absurditeten i detta talar för sig själv.

Asylpolitiken

I den ”tillfälliga lagen” 1.7.2016 ersattes ”särskilt ömmande omständigheter” med ”synnerliga”*. Detta har lett till följande kommentar på facebook: ”Jag har arbetat med flyktingar i femtio år, till och med i ledningen för Migrationsverket. Jag kan lova att om nuvarande bedömning av de ensamkommande hade gällt tidigare så hade Sverige inte tagit emot en enda flykting från Grekland, Vietnam, Chile, Kurdistan, Palestina eller någon annanstans ifrån. Kraven på de asylsökande är helt orimliga och har aldrig tidigare ställts på någon som sökt skydd i vårt land.”

Migrationsminister Helén Fritzon (s) vet mycket väl att Miljöpartiet stödjer amnestikravet och därför inte är enigt med regeringens linje. Om Gustav Fridolin (mp) sagt sig stå bakom dagens asylpolitik är det mycket anmärkningsvärt.

Samma dag som programmet sändes ordnade SKL ett seminarium om nyanländas och asylsökandes psykiska hälsa. Sambandet mellan den psykiska hälsan och utvisningshotet är dokumenterat. Vård- och socialpersonal svårigheter att hantera konflikten mellan sin professionella etik och rådande lagar och regler belystes.

Etikens grund är att ”placera sig i den andras skor”. När Heléne Fritzon reste runt i Sverige för att träffa partimedlemmarna, placerade hon sig i skorna till några familjehemsföräldrar med utvisningshotade ungdomar? Samtalade hon med några ungdomar? Eller ägnade hon sig enbart åt att försvara regeringens politik?

*Rättelse från Migrationsverket:  Skärpningen som infördes innebär att uppehållstillstånd enligt bestämmelsen om synnerligen eller särskilt ömmande omständigheter endast får beviljas om det skulle strida mot ett svenskt konventionsåtagande att avvisa eller utvisa personen. Sehttp://www.regeringen.se/contentassets/c8a2c65d34534a0a9de7eab1169ab1d9/slutlig-lagradsremiss-begransningar-uppehallstillstand.pdf(Migrationsverket ställde sig f ö inte bakom skärpningen.)


Referenser
1    1. Aktuellt 21.8.2017, Studio 1 8.3.2017


12 kommentarer:

 1. En tydlig sammanfattning som bygger på kunskap som byggts upp under lång tid.
  Tack

  SvaraRadera
 2. Ja, jag ser fram emot en uppföljning i Uppdrag Granskning!

  SvaraRadera
 3. Hur många lögner kan ni asylaktivister komma med?

  SvaraRadera
 4. Programmet var bra, men jag ser också fram emot en uppföljning och det känns också som att det fattas bitar.

  Tänker på alla svenskar som gått in i detta med att integrera, både enskilda och organisationer. Aldrig förr har så många engagerat sig och gjort ett hedervärt arbete. Hur påverkas trovärdigheten för myndigheter och politiker av detta?

  SvaraRadera
 5. Emanuel - kan du definiera vad som är lögn i texten ovan? Ge mig gärna en källa också.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Rohullah är 27 år och han har ljugit om sin identitet. En bedragare alltså.

   Ingen av de utvisade har dött vid ankomst.
   Han som utvisades 2014 dog i tjänst
   https://nyheteridag.se/fatemeh-khavari-alla-dor-psykiskt-erkanner-att-utvisade-afghaner-inte-dodas/

   RMV har bekräftat att 80% av de undersökta är över 18. De är säkert mycket äldre

   Radera
  2. Förlåt - jag trodde du skulle kommentera det som jag skrivit här.

   Radera
  3. Jag kritiserar hela eran rörelse. Jag undrar bara varför ni kämpar så mycket för att bedragare ska få stanna. "Flyktingarna får skylla sig själva om ljuger om sin identitet och inte kan bevisa vilka de är. Därför mår de psykiskt dåligt för att dels så kommer sanningen om de fram. Sen får man tänka på att det kom 163000 asylsökare 2015. Klart att det tar tid då vårat system inte är byggt för så många människor. UG visade att ni hade fel om att de dödas när de sätter sin fot i afghanistan. Internera, repatriera, deportera!

   Radera
 6. Tycker det var bra skrivet. Men Östra Harg skrev också något viktigt idag på F-b. Ännu mer fakta kring hur det är att komma tillbaka till Afghanistan. Hoppas att allt kommer med i en uppföljning av Uppdrag Granskning.

  SvaraRadera
 7. Bra skrivet, men ta gärna med Östra Harg´s beskrivning av hur det är att komma tillbaka till Afghanistan, vid en ev uppföljning i Uppdrag Granskning. Hoppas det blir en uppföljning!

  SvaraRadera
 8. Tack för genomgången! Tyckte programmet var braperiodvis, men urvalet att visa en utvisad och hävda att han var 27 år känns märkligt och tillrättalagt. Likaså det hjärtliga mottagandet vid flygplatsen, vag kom han ifrån och under vilka förhållanden han reste till Afghanistan klargjordes aldrig. Möjligen en utvisad från Österrike?

  De kunde lika väl följt upp någon där inga tvivel om ålder råder.

  Oavsett är det skamligt att vi deporterar människor till krigets Afghanistan!

  SvaraRadera
 9. Bra skrivet, men jag tycker att vi ska ägna mindre till åt frågan om ålder i den offentliga debatten. Asyl ska ges när det finns skäl för det, i majoriteten av ungdomarnas fall finns det skäl. Dessa skäl påverkas inte av en sådan relativt bagatellartad förseelse som att uppge en annan ålder.
  Ser med stor sorg att det är ännu ett inlägg från VSIU som helt bortser från att det finns asylsökande som levt sina liv i Afghanistan och att de har synnerligen svåra erfarenheter och personliga hot riktade mot sig.

  SvaraRadera