måndag 11 september 2017

Rapporten verifierar rättsosäkerheten bakom utvisningarna

En ny rapport bekräftar att Migrationsverkets asylutredningar och domstolarnas hantering av asylsökande ensamkommande barn och ungdomar varit rättsosäkra.

Vi, kanske 100 000 vuxna svenskar, som varit involverade i de ensamkommande barnen och ungdomarna, har hela tiden vetat att deras asylprocesser inte varit rättssäkra.
Vi vet att utgången varit ett lotteri, beroende på vilken handläggare, tolk, god man, socialsekreterare, lärare, advokat, boendepersonal etc man fått. Vi har vetat att det har begåtts enormt många fel i utredningarna.  
Systematiska fel har listats på sidan Migrationsverkets brister
Nu har #Vi står inte ut gjort ett stort arbete med att samla in hundratals berättelser och sammanställa dem i rapporten Min mamma är blind på ena örat och min pappa odlar bomber. Rapport om rättsosäkerheten i asylprocessen för ensamkommande barn och unga. Det är en skakande läsning som definitivt rubbar mitt förtroende för Sverige som ett rättssäkert land - framför allt som politiker och höga tjänstemän intill nyligen hävdat att alla får en individuell bedömning. 
På onsdag ska riksdagen debattera asylpolitiken. Då finns en chans för politikerna att göra en pudel, att erkänna att dagens asylpolitik är ett misstag. Då kan ni återfå förtroendet och vi kan åter känna oss stolta över vårt land. Inga kommentarer:

Skicka en kommentar