fredag 15 september 2017

Knappt 5 % av afghanska 18-åringar får bifall!

Fram till den 28 augusti 2017 hade 12 890 ärenden avgjorts för dem som registrerades som ensamkommande afghanska barn under 2015 och 2016. 
Knappt 5 % av dem som fyllt eller blivit uppskrivna till 18 år fick tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd.
Av dem som vid beslutet räknas som minderåriga fick 6 % tillfälligt uppehållstillstånd och 61 % permanent, sammanlagt 66 %. 
Fortfarande väntar 10 000 ärenden på beslut. Cirka 12 000 barn och unga ska skickas till Afghanistan.
Under 2017 har färre än 100 per månad rest frivilligt till Afghanistan. Lika många har avvikit, försvunnit. Ungefär 20 ärenden har lämnats över till gränspolisen. Varje månad har 530 personer fått sitt sista avslag. Det betyder att för varje månad ökar väntelistan för utvisningar med 300 personer.
Antalet ungdomar som vistas i Sverige utan tillstånd ökar med förskräckande hastighet. Även om de skulle vara inställda på att resa "frivilligt" kommer de att vara kvar i Sverige under överskådlig tid. Ska de leva på gatorna eller ska de bo anständigt och gå i skolan?
Den låga siffran bifall får associationerna att gå i riktning "etnisk rensning". Det känns mycket obehagligt. 
Den känslan växer sig starkare då man bläddrar i Rapport om rättsosäkerhet i asylprocessen för barn och ungdomar, sammanställd av Vi står inte ut. Syftet med utredningarna har inte varit att bedöma vilka som har asylskäl, utan snarare att hitta skäl för att ge avslag. 
De advokater jag har talat med har bekräftat denna bild. Handläggarna har systematiskt ifrågasatt de ungas berättelser. "Jag tror inte på dig. Din historia är inte trovärdig." Detta utan att ta hänsyn till psykiskt status, till kvaliteten på tolken, till den utmätta tiden för förhöret, till advokatens synpunkter. Även domstolarna kör denna hårda linje. Inställningen och attityderna har ändrat sig mycket sedan 2015. 
Den omsvängning i det socialdemokratiska partiet som skedde november 2015 har alltså spritt sig till den självständiga myndigheten Migrationsverket och de självständiga domstolarna.
Du har rätt, Stefan Löfven, vi hade inte kunnat fortsätta med öppna gränser som hösten 2015. Men det ursäktar inte hur vi behandlar dem som vi välkomnat till Sverige. 
Ge oss äntligen ordning och reda i flyktingpolitiken!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar