söndag 10 september 2017

Ge oss äntligen ordning och reda i asylpolitiken!

Tal att hållas vid manifestationen "Marschera för utvisningsstopp" på Norra Bantorget 10 september 2017

Jag heter Ingrid Eckerman, och jag är pensionerad allmänläkare. 
Jag är initiativtagare till uppropet, hemsidan och facebookgruppen Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!
För fem månader sedan stod jag vid Svenska Mässan i Göteborg och höll ett tal för en liten skara. Idag, nära socialdemokraternas högborg, talar jag för en betydligt större mängd människor.

Mycket har hänt på dessa fem månader. Men det som inte hänt är att regeringen ändrat sin asylpolitik.

Direktiven till Migrationsverket och migrationsdomstolarna har uppenbarligen varit ”skicka iväg så många som möjligt”.

Vi vet att de utredningar som Migrationsverket har gjort har stora brister. Principen ”hellre fälla än fria” är den som råder, trots att motsatsen ska gälla. Listan över bristerna är mycket lång …

Åldersbedömningarna har inte varit individuella – i stället har de utgått från schablonen 18 år.

Av de åldersuppskrivna är det 6 % som får tillfälligt uppehållstillstånd och 4 % som får permanent. 
Av dem som på egen hand fyllt 18 år är det 16 % som får permanent uppehållstillstånd.

De medicinska åldersbedömningarna visar det som vi redan visste – att de som skickas för undersökning är omkring 18 år gamla, vilket tolkas som att de är över 18 år. De som 
Migrationsverket anser är 17,5 år får vanligen avslag med verkställighetshinder – dvs. de ska utvisas då de fyller 18 år. Rätten till gymnasiestudier kommer att gälla endast ett fåtal, bland annat beroende på att 18-åringarna som tvingas flytta förlorar sin skola.

Sammantaget leder detta till att det kanske är 20 % av dem som registrerades som ensamkommande under 2015 som får permanent uppehållstillstånd.

Att bli myndig är för dessa ungdomar rena döden. Nästan inga kommuner vill ta hand om 18-åringarna. I Migrationsverkets boenden hamnar de i en vuxenvärld med mycket droger, utan sysselsättning, utan socialt nätverk. Ensamma ska de invänta avslagen.

Många väljer att stanna på den ort där de får gå i skolan, där de har ett nätverk. En del bor på gatorna, andra flyttar runt mellan kompisar.

Nuvarande asylpolitik ger oss deprimerade ungdomar, svåra situationer i skolan, ökande mängd hemlösa, risk för mer drogmissbruk och kriminalitet, ökad otrygghet, och sist men inte minst ökad arbetsbörda för ett redan mycket ansträngt Migrationsverk.

Jag säger till dig som är riksdagsledamot – ta ditt ansvar! Ge oss äntligen ordning och reda i asylpolitiken!

Om inte Migrationsverket omedelbart stoppar alla utvisningar till Afghanistan måste regeringen i dess ställe besluta om inhibition eller moratorium för utvisningarna.

Sverige kan inte lamslås av att regering och myndigheter lägger ansvaret på varandra.

1 kommentar: