måndag 11 september 2017

Flygblad: Vilka signaler skickar Stefan Löfven ut?

Stefan Löfvén: Vilka signaler skickar du ut?

TILL OMVÄRLDEN skickar du signaler att Sverige är ett land som glömt Per Anger, Raoul Wallenberg, Dag Hammarskjöld, Harald Edelstam och Olof Palme. Mänskliga rättigheter, barnkonventionen med mera är omoderna överenskommelser som man inte behöver ta hänsyn till.

TILL EU skickar du signaler att vi till varje pris ska stänga ute flyktingar från våra länder. Vi ska sträva mot en nivå som ligger nära eller under vad anständigheten kräver.  

TILL INDUSTRIN skickar du signaler att deras tillväxt inte är viktig. ”Ni skriker efter folk, men vi skickar iväg era framtida arbetare.”

TILL VÅRDEN OCH OMSORGEN skickar du signaler att ”eftersom ni går runt trots dagens personalbrist så kan ni säkert klara er på ännu mindre personal i framtiden”.

TILL CIVILSAMHÄLLET skickar du signaler att solidaritet, generositet och medkänsla nu är ute ur samhället och politiken. ”Värna om mitt” är dagens motto.

TILL DEM SOM I SITT ARBETE MÖTER ENSAMKOMMANDE ger du signalen att deras upplevelser och stressymptom kan samhället utan vidare negligera.

TILL SVERIGES BARN OCH UNGA skickar du signaler att ”bry er inte om de mörkhåriga, de har i alla fall ingenting här att göra”.

TILL SVERIGEDEMOKRATERNA säger du: "Ni har rätt, främmande element kan skada den svenska kulturen och bör avlägsnas".

Med dagens asylpolitik kommer 60-80 procent av dem som vid ankomsten registrerats som ensamkommande barn att utvisas vid 18 års ålder. Rätt till gymnasiestudier för ett fåtal ändrar inte på de siffrorna.

Moratorium nu! Sedan amnesti!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar