torsdag 24 augusti 2017

Sju stycken omfattas av gymnasielagen

Stefan Löfvén och Morgan Johansson har brukat använda sig av den nya gymnasielagen för att påstå att fler ensamkommande ungdomar kommer att få stanna i Sverige. Obs detta gäller den första ("gamla") gymnasielagen som började gälla sommaren 2017 och som gäller ungdomar som ännu ej fyllt 18 år.
Lagen genomdrevs tack vare hårt arbete från Miljöpartiets sida, mot ett starkt motstånd från Socialdemokraterna. Syftet var gott - den skulle ge fler av de ensamkommande möjlighet att stanna i Sverige. Samtidigt stod det klart att den skulle komma att gälla bara ett litet fåtal av de 35 000 som kom under 2015.

Jag har talat med en erfaren volontär som letat med lykta och ljus. Han har hittat sju stycken som borde få det tillfälliga uppehållstillståndet enligt lagen om rätt till gymnasiestudier. En av dem satt i förvaret. Han kom för många år sedan och har hållit sig gömd. 
Att lagen gäller så få beror på att man måste ha fått sitt första avslag innan man blivit 18 år. Det betyder att alla de ungdomar som åldersuppskrivits i samband med sitt första avslag inte omfattas. 
Man får inte ha fyllt eller "blivit" 18 år före 1 juli 2017. En pojke blev uppskriven i ålder två veckor - från 14 juli till 30 juni. Han är troligen inte ensam om att ha fått sin ålder uppskriven i syfte att inte omfattas av gymnasielagen.
Man måste vara inskriven på en skola och lägga fram en studieplan. De som på 18-årsdagen hänvisas till Migrationsverkets vuxenboenden förlorar rätten att bo i sin kommun och där fortsätta skolan. Om den nya kommunen vägrar ta emot dem i skolan kommer de inte att omfattas av gymnasielagen.
Man måste ha sökt asyl före 25 november 2015. Dessutom måste det framgå av beslutet att man fått uppskjuten verkställighet.
Själv stödjer jag nu tre unga pojkar i deras asylprocess. Ingen av dem har fått sitt första avslag innan de är 18 år. Av dem som sitter på Medborgarplatsens trappa är det många som fyllt 18 före 1 juli 2017, blivit uppskrivna i ålder och inte längre är inskrivna i en skola. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar