måndag 31 juli 2017

Kristina Lindfeldt: De avvisade


Författare: Kristina Lindfeldt, Varberg
Under 2015 kom 165 000 flyktingar till Sverige, varav 35 000 var ensamkommande barn. 
Flertalet av dessa kommer att avvisas från Sverige, dvs. högst troligt minst 80 000 människor. De kommer från krigszon och har därför tvingats fly sitt land.

På grund av våra ändrade asyllagar med större krav på bevis i form av t ex ID, samt dåligt uppdaterade bedömningar av säkerhetsläget för respektive land, så kommer flertalet att avvisas från Sverige. Det flesta vägrar att återvända och måste avvisas med tvång.
När beslut börjat gälla, vilket sker 2017-2018 för de flesta , så saknar de bostad och pengar från samhället. De kommer att leva som hemlösa på gator och torg.
Dagens takt för tvångsavvisning är maximalt 100 avvisningar per år. Många saknar ID och ambassaderna lämnar inte över ID, om inte den sökande begär det.
En strategi för att klara detta saknas och är en tickande bomb! Miljardbelopp av investerade pengar försvinner och det mänskliga lidandet kommer att vara mycket stort. Civilsamhället kommer inte att klara att ta hand om alla dessa deprimerade och självmordsbenägna i hemmen! Vi som är engagerade vet att ingen utvisas frivilligt till krigszon!
Det krävs ett besked från varje parti och främst från regeringen om vilken strategi som finns för dessa avvisade. De som är offer för vår inhumana flyktingpolitik.
En maxtid för väntan måste införas, där asylsökande som inte avvisats inom två år från ankomst, ges permanent uppehållstillstånd. 
För en human, rättssäker politik i Sverige!


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar