tisdag 20 juni 2017

Regeringen och Migrationsverket: Omedelbart stopp för utvisningarna till Afghanistan! Moratorium NU!

Migrationsverket bör omedelbart stoppa alla utvisningar till Afghanistan. Om så inte sker skall regeringen i dess ställe besluta om moratorium för utvisningarna.

Ingen ska utvisas till Afghanistan förrän säkerhetsläget har väsentligt förbättrats och de som så vill har fått sina utredningar omprövade.

Jan Björklundpartiledare för Liberalerna, vill ha stopp för utvisningarna till Afghanistan. Han hänvisar till det försämrade säkerhetsläget. 

Tre partier stödjer nu detta: Vänsterpartiet, Miljöpartiet och Liberalerna. Centerpartiet har tidigare uttalat sitt stöd för att frysa utvisningarna. Fjorton socialdemokratiska riksdagsledamöter protesterar mot sin egen politik. Flera socialdemokratiska och några kristdemokratiska lokalföreningar kräver amnesti och stopp för utvisningarna.

 • Regeringen kan besluta om moratorium, dvs. omedelbart stopp för alla utvisningar (även frivilliga) till Afghanistan tills ett formulerat villkor är uppfyllt, t.ex. att lag om amnesti trätt i kraft eller att säkerhetsläget kraftigt förbättrats.
 • Migrationsverket kan införa ett omedelbart stopp (moratorium) för alla utvisningar (även frivilliga sådana) till Afghanistan, med hänsyn till det aktuella säkerhetsläget och i väntan på det kommande rättsliga ställningstagandet.
 • Säkerhetsläget i Afghanistan har försämrats de senaste åren. Enligt Lifos lägesanalys 2017-06-16 kan vi vänta en fortsatt försämring. Vice flyktingministern anser att det inte finns några säkra områden i Afghanistan och vädjar till Europa att sluta utvisa flyktingar.
 • Migrationsverkets utredningar när det gäller ålder och bedömningar av asylskäl har i många fall varit undermåliga, vilket bekräftats av JO och Migrationsverket. Att grunda beslut på sådana utredningar är inte rättssäkert.
Ett moratorium för utvisningar till Afghanistan ger regering, riksdag och Migrationsverket möjlighet att tänka efter. Ska säkerhetsläget i Afghanistan omprövas? Ska lagstiftningen ändras? Ska de som registrerats som ensamkommande barn få permanent uppehållstillstånd? Ska Migrationsverket ändra sin praxis?

Det ger även ungdomarna ett andrum. De slipper känna utvisningshotets yxa över sina nackar, de kan ta ett nytt andetag och fortsätta framåt ytterligare någon tid.

Nedanstående artikelsamling ger en bred bild vad gäller asylpolitiken för afghaner.
Dra i nödbromsen – stoppa utvisningspolitiken! Debattartikel i Göteborgsposten 4-3-2017. En sammanfattning av skälen till kravet på moratorium, omedelbart stopp för utvisningarna.
Migrationsverkets brister Här finns listat många av de brister som konstaterats i Migrationsverkets utredningar.
Vem bär ansvaret? Regeringen och Migrationsverket brukar försöka lägga över ansvaret på varandra. Här klargörs vem som har ansvaret för vad, och vad respektive instans kan göra för att ändra på asylpolitiken.
Stefan Löfven: Vilka signaler skickar du ut? Statsminister brukar tala om vilka signaler Sverige ska skicka ut. Han har inte närmare definierat dem, men det görs här.
Tio procent av ålderuppskrivna ungdomar får stanna Utifrån statistik från Migrationsverket har tagits fram siffror som bättre belyser verkligheten än de som Morgan Johansson brukar använda.
Flyktingministern: ”Kabul hoppas på ett slutgiltigt flyktingstopp” Översättning av en intervju med Afghanistans vice flyktingminister, där hon påpekar att Afghanistan inte har resurser att ta emot flyktingarna.
Kan man gömma sig i Afghanistan? Här finns uttalanden av flera Afghanistanexperter dels om vad som är ”tillåtet” att säga och göra i Afghanistan, dels om (o)möjligheterna att gömma sig för sina fiender.
Lisa: ”Jag har börjat hata er med en intensitet som skrämmer mig” En engagerad stödperson beskriver känslorna som asylpolitiken väcker inom kanske hundratusen svenskar. De många kommentarerna finns samlade i Politiker: Många bekräftar Lisas starka känslor. Artikeln, som via Facebook lästes av 28 000 personer, har också publicerats i Expressen.
I Sverige får jag i alla fall en riktig begravning En pojke skriver: ”Nu funderar jag bara på hur jag ska dö. Jag vill dö i Sverige, för när jag dör i Afghanistan vet ingen vart min kropp tar vägen. Jag blir bara kastad i något dike var som helst, eller brinner upp. I Sverige blir jag ihågkommen och får iallafall en riktig begravning."
Fatemeh, ensamkommande: ”Vi var stolta över Sverige” En flicka skriver: ” Vi var stolta över Sverige. Vi försökte lära oss mycket om barns rättigheter under lektionerna, så vet vi det är mycket omoralisk att politikerna bestämmer utvisa barnen till döden samtidigt som folk och barn dör på grund av krig och diskriminering i vissa delar av världen, särskilt i Afghanistan.”
Ensamkommandes hälsa bryts ner Den nuvarande situationen har lett till ett antal självmord och några ungdomar med uppgivenhetssyndrom (apati). Många har posttraumatiskt stressyndrom (PTSD). Majoriteten har stressymtom och sömnproblem.
Asylpolitiken: ”Vi skapar monster” Idag känner sig ungdomarna djupt svikna. De har förlorat tilliten till människor, samhälle, till livet självt. De försöker ta sitt liv, de dämpar sin ångest med heroin, eller de sticker från sina boenden och blir papperslösa.
Sveriges bidrag till flyktingsituationen En film om hur en flykting försöker behärska sin ångest med träning, samt diskussion om Sveriges vapenförsäljning. 3 kommentarer:

 1. Ramazan Zafari ensamkommande : Jag vill bara säga till migrationsverket och alla partier i riksdagen att afghaner flyktingar behöver ingen bevis att visa migrationsverket, Det som händer i afghanistan är så klart, det behöver bara två ögon att se.

  SvaraRadera
  Svar
  1. Många kommer ju från Iran och det är ett säkert land om än tråkigt men det är inget asylskäl i sverige att det finns tråkiga länder.

   Radera
 2. Jag håller med dig. Om de finge återvända till Iran skulle problemet inte vara så stort. Men eftersom deras föräldrar är afghanska medborgare så räknas de också så. De skickas alltså till Afghanistan där många aldrig varit, och där de saknar det sociala nätverk som man måste ha för att överleva någorlunda bra.

  SvaraRadera