onsdag 21 juni 2017

Dags för moratorium för utvisningarna till Afghanistan!

Svar från Migrationsverket på nedanstående brev:
Migrationsverket har mottagit din information, dock är det i Sverige riksdagen som efter allmänna fria val bestämmer vilken flyktingpolitik Sverige ska ha och vilka lagar som ska finnas.
Därför är detta inte en fråga som ska ställas till Migrationsverket utan bör istället riktas mot Sveriges Riksdag. Migrationsverket kan inte utesluta utvisning till ex. Afghanistan om det inte sker via ett beslut ifrån Regeringen.
...................................
Detta brev har skickats till Mikael Ribbenvik. Samma brev i lite olika varianter har skickats till riksdagsledamöterna för s, mp, v, c och l via ett brevprogram som vem som helst kan använda. 
 

Hej, Mikael!
Jag är en av de tiotusentals svenskar som är engagerade i kampen mot utvisningar av afghanska ungdomar. 
Jag vänder mig till dig, eftersom det är du som, vad jag förstår av uttalanden från politikerna, har det yttersta ansvaret för tolkningen och tillämpningen av migrationslagstiftningen. 
Du har också möjlighet att besluta om moratorium, ett tillfälligt stopp för utvisningarna tills vissa villkor uppfyllts. Jag vill att du använder dig av den möjligheten. 
Jag vill att Migrationsverket omedelbart stoppar alla utvisningar till Afghanistan. Om så inte sker skall regeringen i dess ställe besluta om moratorium för utvisningarna. 
Säkerhetsläget i Afghanistan har försämrats de senaste åren. Enligt Lifos lägesanalys 2017-06-16 kan vi vänta en fortsatt försämring. Vice flyktingministern anser att det inte finns några säkra områden i Afghanistan och vädjar till Europa att sluta utvisa flyktingar.
Migrationsverkets utredningar när det gäller ålder och bedömningar av asylskäl har i många fall varit undermåliga, vilket bekräftats av JO och Migrationsverket. Att grunda beslut på sådana utredningar är inte rättssäkert.
Ingen ska utvisas till Afghanistan förrän säkerhetsläget har väsentligt förbättrats och de som så vill har fått sina utredningar omprövade.
Ingrid Eckerman

1 kommentar: