lördag 6 maj 2017

Tio procent av åldersuppskrivna ungdomar får stanna!Migrationsverket har fått kritik över hur åldersbedömningarna gått till och även erkänt bristerna. Det är då uppseendeväckande att endast 10 % av de åldersuppskrivna ungdomarna fått tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd. I ett rättssäkert samhälle borde de åldersuppskrivna få möjlighet till en ny bedömning.

Nätverket Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! har fått tillgång till de färska siffror som Migrationsverket tillställt rörelsen #Vi står inte ut. Vår granskning visar att om asylpolitiken förblir oförändrad kommer cirka 30 % av dem som registrerades som ensamkommande barn 2015 att få någon form av uppehållstillstånd.

Morgan Johansson har gått ut med att 85 % av de ensamkommande barnen får uppehållstillstånd. Men då talar han inte om att han först tagit bort dem som Migrationsverket skrivit upp i ålder eller som hunnit fylla 18 år. Han talar heller inte om att ett antal barn faller under Dublinförordningen eller försvunnit och därför inte finns med.

Vi har tittat på hela gruppen som under 2015 registrerades som ensamkommande barn, 35 369 stycken, och som hittills fått beslut (19 482 stycken).  
  • Av dem som Migrationsverket ansåg var under 18 år (barn) då beslut fattades fick 66 % permanent uppehållstillstånd (PUT), och 3 % tillfälligt uppehållstillstånd (TUT, 13 månader).
  • Av dem som blivit uppskrivna till minst 18 år i samband med beslut (4 962 stycken) var det 4 % som fick PUT och 6 % som fick TUT.
  • Av dem som fyllt 18 år på ”naturlig” väg (1 986 stycken) var det 16 % som fick PUT och 41 % som fick TUT.

Enligt vår uppskattning, som utgår från en oförändrad asylpolitik och ovanstående siffror, skall till de 5 031 som redan fått avslag ska läggas ytterligare åtminstone 3 500 ungdomar samt 3 000 barn. Andele som får tillfälligt eller permanent uppehållstillstånd kommer att vara i storleksordningen 30 %. Allt eftersom fler fyller 18 år kommer siffran att minska.

Anmärkningsvärt är att en sådan liten del av de åldersuppskrivna får uppehållstillstånd. Det kan bero på att åldersuppskrivning med automatik betecknas som att ungdomen ljugit, vilket är ett brott som medför avslag. Eftersom åldersbedömningarna varit så rättsvidriga (även enligt Migrationsverkets egen bedömning) är detta uppseendeväckande. 
1 kommentar:

  1. �� vi är många som känner ungdomarna och lever med dem i ovissheten. Grannar, vänner ja alla undrar hur det går för vår grabb. Vad ska vi säga? Vi lever med rädslan, varje dag, att öppna brevlådan och se ett kuvert från Migrationsdomstolen eller Migrationsverket med ett beslut. Siffrorna i artikeln inger inte stora hopp. Men vi kämpar och ger inte upp. Snälla medmänniskor låt ungdomarna få stanna.

    SvaraRadera