söndag 2 april 2017

Över 60 % av ensamkommande kommer att utvisas!

Så länge Migrationsverket inte tar större hänsyn till säkerhetssituationen i Afghanistan i sin beslutsprocess kommer de allra flesta ensamkommande barn och ungdomar att utvisas. 

Migrationsverkets redovisade statistik beträffande antalet ensamkommande barn och ungdomar som får uppehållstillstånd är friserad. Den verkliga siffran är 38 procent, inte 78 procent som Migrationsverket uppger.


Enligt Migrationsverkets statistik fick 2 747 ensamkommande barn beslut under 2016. Av dessa fick 2 131 bifall, det vill säga 78 procent - av dem som Migrationsverket ansåg vara minderåriga.

Enligt SvenskaDagbladet fick ytterligare 3 400 ensamkommande barn sin ålder uppskriven till minst 18 år, och de kommer med i statistiken för vuxna.

Av dem som vid ankomsten registrerats som ensamkommande barn och som fick beslut under 2016 är det alltså 38 procent (2 131 av 5 530) som fått bifall, det vill säga vanligen tillfälligt uppehållstillstånd på 13 månader. När de fyller 18 år är de ”vuxna” och ska utvisas. Den reella siffran för bifall kommer då att sjunka rejält.

Exempel från en kommun: I Luleå fyller 81 av ca 100 ensamkommande 18 år under 2017. Få av de 81 har kommit in i asylprocessen. Ungefär 20 unga i Luleå kommer finnas med i Migrationsverkets barnstatistik – om de inte blir åldersuppskrivna. De 81 döljs i vuxenstatistiken.

Lagen om rätt att fullfölja gymnasiestudier berör ett fåtal: dem som är under 18 år 1 juni 2017 och som under hela skoltiden får bo kvar i sin kommun. 


Medlemmar ur arbetsgruppen för uppropet Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!

Katarina Nyberg, journalist, god man
Frans Schlyter, senior rådgivare inom kriminalvården, god man
Björn Mellquist, lärare, god man
Jan Stattin, fil.dr, lärare för nyanlända ungdomar
Karin Fridell Anter, arkitekt, docent, god man


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar