fredag 10 mars 2017

Presskonferens 11 mars Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!

Arbetsgruppen för uppropet Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! inbjuder till presskonferens lördag 11 mars.

Senaste veckorna har ni mottagit ett stort antal pressmeddelanden från arbetsgruppen. Det finns nu tillfälle att träffa några av dessa personer.
Uppropet Stoppa utvisningarna! initierades av en grupp läkare, forskare och andra som varit i personlig kontakt med ensamkommande barn med afghansk bakgrund. Många av undertecknarna kommer att delta i manifestationen Röda tråden anordnad av nätverket #Vi står inte ut på Medborgarplatsen 11 mars kl 13-15. 
I vår debattartikel i GP har vi formulerat våra krav lite annorlunda än Röda tråden, men syftet är detsamma: att låta dem som kom till Sverige som ensamkommande barn få stanna kvar i vårt land, fullgöra sin skolgång och bli värdefulla medborgare i vårt samhälle. 
Vi kräver ett omedelbart moratorium för utvisningarna av barn och unga - dvs. ett andrum för flyktingarna och flyktingpolitiken. Vi har uppfattat att ett moratorium är något som regeringen kan införa i väntan på en mer genomgripande utredning, bland annat av säkerhetsläget i Afghanistan, och ett underbyggt ställningstagande. 
Vi anser att detta moratorium ska gälla alla dem som registrerats som barn vid ankomsten till Sverige. De företog den farliga resan i god tro - att de skulle få permanent uppehållstillstånd med möjlighet att ta hit sina familjer. Att det på grund av den långa handläggningstiden hunnit fylla 18 år (alternativt blivit uppskrivna i ålder av Migrationsverket) ska inte medföra utvisningar till farliga länder där de ofta saknar sociala nätverk.
Vi ser idag hur antalet papperslösa ungdomar i Sverige exploderar, som en följd av de många avslagen, och med detta ökad kriminalitet och missbruk. Kanske kan detta ses som självdestruktiva handlingar och en sorts fördröjda självmord. Många ser utvisning till Afghanistan som det allra största hotet mot sina liv - de följer säkerhetsläget på nätet, och de vet att de kommer att ha mycket svårt att försörja sig på hederligt arbete.
Vi anser att de åtgärder som vidtagits av regeringen (uppskjutna åldersbedömningar och rätt för vissa att fullgöra gymnasiestudier) och av Migrationsverket (ny säkerhetsrapport för Afghanistan i december 2016) mest är att likna vid ett spel för gallerierna. De allra flesta ensamkommande kommer, med nuvarande asylpolitik, att utvisas. 

Uppropet
 Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! har idag undertecknats av 7 289 personer.
Facebookgruppen med samma namn har i skrivande stund 5 327 medlemmar. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar