fredag 10 mars 2017

Brevkampanjen: Många sossar är tveksamma till dagens asylpolitik

”TILL DIG SOM ÄR SOCIALDEMOKRAT” – RAPPORT OM EN BREVKAMPANJ
Författare: Karin Fridell Anter 2017-03-09
I början av februari 2017 formulerades ett brev riktat till socialdemokrater. Brevet pekade på hur hårt den förda asylpolitiken slår mot unga asylsökande. Dess slutkläm löd:
Vi hoppas och tror att många socialdemokrater vill stå upp för den medmänsklighet och solidaritet som vid högtidliga tillfällen uttrycks av partiets ledning. Därför: Socialdemokrater – se till att ert parti lever upp till de ideal som partiet påstår sig ha!
Brevet skrevs och undertecknades av en arbetsgrupp (6 personer) inom nätverket ”Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!”. Tanken var att göra aktiva socialdemokrater uppmärksamma på följderna av regeringens politik och att stötta dem som vill verka för en mänskligare asylpolitik. Socialdemokraterna har kongress i början på april, och målsättningen var att nå så många som möjligt innan dess.
Med brevet ville vi nå förtroendevalda socialdemokrater på alla nivåer, och därigenom även dem som skulle vara delegater på kongressen. För att kunna sprida det vände vi oss till medlemmarna i facebook-gruppen ”Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!” och till dem som undertecknat uppropet med samma namn.
Uppslutningen blev fantastisk. Mer än 100 personer har hjälpt till att skicka ut brevet till förtroendevalda socialdemokrater i kommuner, landsting, regioner, riksdag och kyrkofullmäktige, och ibland också till arbetarkommunerna och direkt till kongressombud. Ibland med och ibland utan ett eget personligt tillägg till brevet.
Tillsammans har vi täckt upp klart över 200 av landets 290 kommuner och ungefär hälften av landstingen/regionerna. Hur många brev som skickats är svårt att säga men jag uppskattar det till mellan 5000 och 10 000. Eftersom vi ännu inte har skrivit till alla kommuner kan det komma att bli ännu flera.
Brevet har också skickats till lokaltidningar och publicerats i åtminstone tre: Ulricehamns tidning, Norrbottenskuriren och Piteåtidningen.
FEEDBACK
De allra flesta av adressaterna har inte svarat på brevet – jag som samordnade kampajen har bara fått rapporter om cirka 40 svar. Något enstaka av dem försvarar den förda asylpolitiken med vad som verkar vara standardformuleringar. Andra är mer neutrala och svarar att denna viktiga fråga kommer att diskuteras på kongressen – utan att ta ställning till vad kongressen bör komma fram till.
De allra flesta av svaren uttrycker sitt stöd för de frågor vi driver. Här kommer några exempel:
”Jag vet att det är mycket akutläge då jag har en afghansk inneboende som väntar på vad som ska hända honom. Hoppas som du på en bättre asylpolitik både i Sverige och inom EU.”
”Jag har läst det och instämmer. Vi är många partimedlemmar som tycker att den tillfälliga asyllagstiftningen var fel väg att lösa de enorma problem som uppstod för drygt ett år sedan. Vi är många som på olika sätt jobbar för en förändring.”
”Hej, tack för ert brev. Jag är lika bekymrad som ni. Jag kommer att försöka arbeta för en förändring.”
"Du har rätt, det är vår regering och vi delar ansvaret för det som sker. Framtiden kommer att granska den här tiden och undra.... och vi kommer inte att vara stolta.”
”Tack för mycket tänkvärda ord! Kan lova att jag ska göra vad jag kan för att dra mitt strå till stacken i frågan även om detta inte är enkelt. Jag hoppas att frågan blir aktualiserad högre upp och leder till en verklig debatt i parti och regering i frågan om rådande asyllagstiftning!”
”Tack för ditt mail. Jag delar din uppfattning och ser i mitt uppdrag som ordförande i sociala delegationen vilken oro barnen med afghanskt ursprung lever med. Dessutom ha de många gånger inte heller Afghanistan som sitt hemland utan är många gånger uppväxta i grannland. Jag kan försäkra dig att jag försöker påverka enligt den uppfattningen utifrån mina sammanhang i partiet”.
De flesta svaren kom från enskilda socialdemokrater, men vi fick också några uppmuntrande svar av mera officiell karaktär:
"Socialdemokraterna i Växjö delar er uppfattning att vi snabbt måste återgå till en human asylpolitik. Särskilt viktigt är det att förbättra möjligheterna till familjeåterförening och att permanent uppehållstillstånd blir huvudregel, åtminstone för barnfamiljer och ensamkommande. 
Gunnar Storbjörk, Ordförande Socialdemokraterna i Växjö"
”Tack för ditt brev. Vi är många som vill ha en mer generös flyktingpolitik. Det är bra att vi samarbetar och samtalar med varandra. Givetvis följer vi (Socialdemokrater för tro och solidaritet) debatten inom Socialdemokraterna och inom partiet är våra åsikter väl kända genom att vår ordförande, professor Ulf Bjereld, deltar i möten med partiets styrelse och med partiets VU.
Inom Socialdemokrater för tro och solidaritet (STS) samarbetar socialdemokrater med olika religiös tillhörighet. För oss är det självklart att varje människa med sin egen bakgrund, identitet och tro är lika värdefull och även oändligt värdefull. Många av oss inom STS är övertygade om att människan är skapad till Guds avbild. I vår politik drar vi politiska slutsatser utifrån denna grundläggande utgångspunkt: alla människors lika värde. Det finns som du påpekar även demografiska och ekonomiska skäl för Sverige att ha en generös politik mot flyktingar. Sverige berikas av nya medborgare som kommer att bidra till vår ekonomi men i botten har STS en övertygelse om att Sverige bör bemöta de som är i nöd på det sätt vi själva hade velat bli bemötta i samma situation. Det finns en långsiktighet i en sådan ömsesidig logik. Vi visar medmänsklighet och den känns igen. Den blir ett frö och en försäkran om att själva möta medmänsklighet när olyckan drabbat oss. Detta perspektiv sprider sig och skapar en stämning som gör Sverige och världen mindre kall.” (Utdrag ut brev undertecknat av Ulf Carmesund, teol.dr. Internationell sekreterare inom Socialdemokrater för tro och solidaritet.)
Och som avslutning, ett brev från en enskild socialdemokrat, återgivet i sin helhet med avsändarens tillåtelse:
"Tack för ditt mejl. Jag är naturligtvis, som så många andra runtom i landet, oerhört bekymrad över situationen för de flyktingar som har tagit sig hit till Sverige och för de som ännu inte har gjort det och antingen befinner sig på väg hit eller i flyktingläger i närområdet. Precis som så många andra är jag också oroad över den vändning som asylpolitiken har tagit de senaste åren, inte minst med återinförda gränskontroller och andra åtstramningar. Jag gick med i Socialdemokraterna därför att jag har en orubblig tro på människovärdet och min tilltro till denna, och med mitt samvete som enda kompass, kan jag naturligtvis inte stå passiv när jag ser vad det parti jag själv är medlem inom gör.
Inför Socialdemokraternas partikongress nästa månad har jag tillsammans med ett antal andra Socialdemokrater i Solna och runtom i landet skickat in en motion om att åtminstone de tuffaste åtstramningarna i asylpolitiken måste lättas. Samma motion har även skickats in till Socialdemokraterna i Stockholms läns distriktsårskongress som äger rum senare under våren och där vi hoppas kunna driva frågan. Förutom att arbeta med dessa motioner har jag för egen del också försökt lyfta frågan i andra forum och skrivit i S-studenters (Socialdemokratiska Studentförbundet) idépolitiska tidskrift om situationen i Syrien men med ett bredare grepp om vad som händer med vår gemensamma mänsklighet om vi inte agerar.
Morgan Johannson och övriga statsråd tar ju dock inte order från mig och jag kan bara göra så mycket för att förändra situationen. Min förhoppning är att motionerna till partikongressen och distriktsårskongressen i Stockholms län kan få så mycket gehör som möjligt och skicka en tydlig signal om att det är nog nu. Precis som i andra frågor som vinsttak i välfärden till exempel så är företrädarna för Socialdemokraterna inte alltid helt eniga, och det finns ju även idag de som är starkt kritiska till den nuvarande asylpolitiken. Regeringen är ytterst ansvarig för den politik som regeringen bedriver, Socialdemokraterna som parti är inte alltid enigt i alla frågor och jag vill ändå poängtera att det är lätt hänt de två blandas ihop.
Med det sagt vill jag tacka för ert engagemang och jag hoppas att vi framöver kan driva på en del förändring!
Allt gott!
Med vänlig hälsning,
Alfred Esbjörnsson, ledamot i barn- och utbildningsnämnden för Socialdemokraterna i Solna."

2 kommentarer:

  1. Hej, tack så bra att ni skrivit o berättat!!! jag bor i Alingsås, i Hemsjö skickade ett fristående brev till Migrationsministern för jag har två inneboende asylsökande hazarer boende hos mig. De är födda 99 och 98. Är också upprörd över hur och undrande. Jag anser att den sk svenska modellen som Stefan L pratar om har hamnat p slagsida. Först vart ungdomarna glada. Väl motagna av kommunen, sociala koder fungerade bra, skolan och alla kyrkori bygden. Alla helhjärtat ställde o ställer upp för dem o övriga ensamkomnande. Nu känns framtiden oviss. Nu bor dessa två hos mig o min man. Vi är ett bra team runt dem familhen, skoln o tidigare kontakter. MEN DE MÅR förstås mycket DÅLIGT av ovisshet om asyl och hur andra hazarer tvingas tillbaka till Afganistan. Skickat brevet med kommentarer ovkså t kommunens Socialnämnd och Socialförvaltning. Fått svar att de ska behandlas och att flera berörda inom kommunen ska ta del av mitt brev. Från en mänsklig liberal extra mamma.

    SvaraRadera