onsdag 22 februari 2017

Ensamkommandes psykiska ohälsa: "Vi måste fokusera på orsakerna"

Författare: Henrik Lindahl, pensionär och god man för ensamkommande flyktingbarn

Vi måste fokusera på orsakerna till att barnen mår så dåligt. Rädda barnen och alla de remissinstanser som i samband med förändrad lagstiftning varnade för denna utveckling måste nu agera samfällt utifrån att de har ett moraliskt och etiskt ansvar att följa upp regeringens felbedömning. 


Om regeringen fortfarande delar de mål och den värdegrund som tidigare uttryckts måste vissa delar av den tillfälliga lagstiftningen redan nu korrigeras. Tillfälliga uppehållstillstånd och försämrade möjligheter till familjeåterförening är de orsaker som framför allt ger upphov till barnens mycket utsatta psykiska hälsa. 

Dessa barn, som inte heller klarar sina studier under denna press, kommer att utgöra en ny grupp av utanförskap som redan nu och framöver kommer att kräva stora resurser för att rehabiliteras och inte bli det tillskott till arbetskraften som Sverige så väl behöver. 

Politisk prestige lägger hinder i vägen för att nu korrigera vissa inslag i den tillfälliga lagstiftningen. Det kommer inte in fler flyktingar i Sverige eftersom det numera finns gränskontroller och möjlighet för Sverige att sätta sin egen kvot vilket är den situation som råder och dessutom syftet med den tillfälliga lagen. 

Problemet är just nu enbart barnens psykiska hälsa och inte hot om för stor tillströmning av flyktingar som våra system inte skulle klara av. 

Trots detta fokuserar man inte på att ta bort tillfälliga uppehållstillstånd och använda Migrationsverkets resurser till snabba asylbeslut så att de som inte har asylskäl omedelbart avvisas och de som har asylskäl omedelbart kommer i åtgärder. Istället ligger fokus på ålderskontroller och att lägga en våt filt över de nu inte fungerade inslagen i den tillfälliga lagen vilket bara är avledare i debatten. 

Mycket anmärkningsvärt att fokus kan ligga så fel och att de flesta bara ser till symptom och inte bakomliggande orsaker. Det som sker är också en grogrund för ytterligare främlingsfientlighet och splittring av vårt samhälle. Våga agera och visa nu politiskt mod alla beslutande politiker. Alla vi som kan påverka har också en skyldighet att engagera oss.

Pressmeddelandet

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar