söndag 8 januari 2017

Till dig som är riksdagsledamot för något av allianspartierna eller Miljöpartiet

Brev skickat till allianspartiernas och Miljöpartiets riksdagsledamöter 8.1.2017.
Pressreleasen

Vi är tiotusentals som protesterar mot utvisningen av asylsökande till Afghanistan. Vi som skriver under det här brevet är representanter för bl.a. gruppen ”Vi står inte ut, men upphör aldrig att kämpa”, som bara den har 7000 medlemmar och fler än 20 000 som gillar vårt arbete. Stödet är mycket större än så!

Vi skriver till dig för att uppmärksamma dig på att migrationsverket, med regeringens goda minne, utvisar asylsökande till Afghanistan i strid mot regeringens egen bedömning i sin proposition rörande ”Fortsatt svenskt deltagande i Natos utbildnings och rådgivningsinsats  i Afghanistan” till riksdagen den 27 oktober 2016 och i strid mot Migrationsverkets egen rapport den 8 december 2016 rörande det försämrade säkerhetsläget i Afghanistan.

Vi ber dig att ta del av nedanstående information och att inom din riksdagsgrupp arbeta för att sätta stopp för utvisningarna men också för  att stödja regeringens förslag att ge unga flyktingar möjlighet att gå färdigt gymnasiet och på det sättet åtminstone få en grundutbildning som ger förutsättningar för framtiden

Sist i brevet bifogas länkar till stöd för våra argument.

Afghanistan saknar möjlighet att skydda de flyktingar som deporteras dit

EU och Afghanistans regering träffade i september ett avtal om att Afghanistan skulle ta emot  80 000 återvändande flyktingar, mot löfte om ett omfattande bistånd till landet. Sedan dess har det afghanska parlamentet avvisat ett liknade avtal med Sverige, men den svenska regeringen har genom Morgan Johansson kommit överens med Afghanistans regering om att EU-avtalet fortfarande ska gälla. (6/12).

Detta samtidigt som Amnesty international ger en förfärande bild av läget  för flyktingar i landet och
Afghanistans Norgeambassadör den 11/12 framhåller  att landet översvämmas av en dryg miljon återvändande flyktingar från Pakistan och inte kan ta emot dem som deporteras från Europa på ett säkert sätt.

I Migrationsverkets  rapport den 8 december understryks det försämrade säkerhetsläget och betecknas  situationen i landet som mycket instabil, med strider mellan regimen och en allt starkare talibanrörelse. Trots detta deporterades en grupp afghaner till Kabul på lucianatten.

– När säkerhetsläget försämras innebär det att den individuella risken inte behöver vara lika stor som tidigare för att den sökande ska kunna få skydd i Sverige, säger Migrationsverkets rättschef  Fredrik Beijer.

– Det finns ingen fungerande stat i Afghanistan. Det är familjen och släkten som står för trygghet, och finns inte det är man helt utlämnad, säger den svenske Afghanistanexperten Anders Fänge.

* Vårt krav: I avvaktan på omprövning måste alla utvisningar stoppas, och de som felaktigt deporterades på lucianatten måste erbjudas att komma tillbaka till Sverige och göra nya ansökningar.

Godtyckliga åldersuppskrivningar strider mot rättssäkerheten

Under 2015 och 2016 har fem statliga myndigheter (SBU, Socialstyrelsen, Statens Medicin-Etiska Råd, Rättsmedicinalverket och JO) utrett den vetenskapliga och etiska grunden för skattning av ålder hos unga asylsökanden. Samtliga lyfter fram att den värdering och uppräkning av ålder som görs av Migrationsverkets handläggare helt saknar vetenskapligt stöd och inte kan ligga till grund för en rättssäker hantering i en fråga som kan gälla ett tryggt liv i Sverige eller ett högst riskabelt liv och kanske t.o.m. dödligt hot i Afghanistan. 

Bara under de två månaderna oktober och november har 1077 asylsökande fått sin ålder uppskriven, så att de påstås vara över 18 och därmed kan utvisas som vuxna. Socialarbetare och lärare som möter barnen och som har betydligt större vana vid att bedöma barns och ungdomars ålder än migrationsverkets utredare, reagerar starkt på godtyckligheten  i migrationsverkets åldersbestämningar. 

Carl Bexelius på Migrationsverket medger att det är ett "svårt bevisläge" och anger att man under 2017 ska börja göra flera medicinska åldersbedömningar (SVT nyheter 11/12). Advokatsamfundet ställer sig dock  i remissvar mycket kritiskt till att låta medicinska bedömningar ensamma avgöra en sökandes ålder.

* Vårt krav: De godtyckliga åldersuppskrivningarna måste upphöra och de ungdomar som fått sin ålder uppskriven måste få möjlighet till ny prövning.

Stora risker för alla hazarer som återvänder

Den etniska mångfalden är stor i Afghanistan. En stor del av de barn som  har sökt asyl i Sverige tillhör minoritetsgruppen hazarer, en sedan lång tid förföljd grupp. De är oftast shiamuslimer och är utsatta för etniskt och religiöst grundat hot och övergrepp från talibanerna, ISIS och även andra delar av det afghanska samhället. 

Dessa hot kan enligt den australiensiska diplomatiprofessorn William Maley – respekterad expert på frågor som rör Afghanista – jämföras med de tyska judarnas situation i samband med Kristallnatten 1938. Maley understryker att hazarer som inte har ett starkt socialt nätverk har mycket svårt att alls försörja sig. Av de hazarer som nu riskerar utvisning till Afghanistan är det många som varken känner människor eller platser där, eftersom de levt hela eller stora delar av sina liv som flyktingar i Iran.
I Migrationsverkets senaste ”Rättsligt ställningstagande angående säkerhetssituationen i Afghanistan” erkänner man att hazarer är en särskilt utsatt grupp och att utsattheten ökat ännu mer i dagsläget men vill ändå inte tillstyrka asyl enbart på den etniska tillhörigheten.

* Vårt krav: Det faktum att man tillhör den speciellt utsatta gruppen hazarer och saknar släkt eller annan anknytning till Afghanistan ska i sig betraktas som tillräckligt skyddsskäl.

Oro och förtvivlan i Sverige…

Bland de ungdomar som finns i Sverige och som har fått avslag på sina asylansökningar eller ännu inte fått dem prövade råder nu mycket stor oro, och flera tonåringar har försökt, och några gånger även genomfört att ta sina liv i förtvivlan. 

Läkare och psykologer konstaterar att Sverige inte lever upp till barnkonventionen och kräver i ett upprop stopp för godtyckliga åldersuppskrivningar och ett stopp för utvisningar tills Afghanistan är säkert. 

Socialsekreterare konstaterar att de med de nuvarande reglerna tvingas begå lagbrott varje dag genom att de inte har rätt att skydda de barn som behöver skydd, och lärare och rektorer larmar om den stress som deras elever utsätts för och protesterar mot att många elever plötsligt anses vuxna och tvingas iväg från både skola och hem. 

Pojkar som har fått avslag på sina ansökningar gömmer sig i Sverige och några av dem försörjer sig genom att sälja sex när andra utvägar saknas.

…och total utsatthet i Afghanistan

Efter deportationen på lucianatten konstaterar Afghanistankommitténs ledare Anders Fänge (P4 Göteborg 15/12) att de ungdomar som tvingas tillbaka till Kabul blir "tillspillogivna". De har ingenstans att ta vägen, ingen möjlighet att försörja sig, och många av dem kan bara persiska. De löper mycket stor risk att tvingas in i kriminalitet och prostitution eller värvas som soldater till endera sidan i kriget mellan regeringsstyrkorna och talibanerna. 

De som, mot alla odds, lyckas ta sig till Iran för att återförenas med sina familjer riskerar i stället att skickas till Syrien som soldater på Assad-regimens sida.

Vad göra? – Sverige har ansvar för dem som redan finns i landet!

Oavsett vad man anser om Sveriges flyktingpolitik i övrigt har Sverige ett ansvar för de människor som redan finns i landet. På julafton förde Mohamad Hassan, kommunalråd (L) i Uppsala fram förslaget om flyktingamnesti för de afghanska barnen och ungdomarna. Redan 2001 förde en grupp moderata riksdagsledamöter, däribland Anna Kinberg, fram ett liknande förslag, med argument som är än mer giltiga idag!

Den förda politiken strider mot barnkonventionen och tvingar socialarbetare att agera tvärt emot det lagstadgade barnperspektivet. Migrationsverkets hantering av asylärenden är mycket godtycklig och strider mot det egna regelverket. Migrationsdomstolen har också visat sig känslig för politiska påtryckningar och utgör inte det rättsliga skydd som man kan förvänta sig i en rättsstat.

En följd av detta är att traumatiserade ungdomar och barn som skrivits upp i åldern skickas till Kabul, där de försvarslösa och utan nätverk kan tvingas in i missbruk eller rekryteras av afghanska armén, talibanerna eller IS. I båda fallen är de tillspillogivna och går under.

Vi sammanfattar på nytt våra krav:
       I avvaktan på omprövning måste alla utvisningar  till Afghanistan stoppas, och de som felaktigt deporterades på lucianatten måste erbjudas att komma tillbaka till Sverige och göra nya ansökningar.
       De godtyckliga åldersuppskrivningarna måste upphöra och de ungdomar som fått sin ålder uppskrivna måste få möjlighet till ny prövning.
       Det faktum att man tillhör den speciellt utsatta gruppen hazarer och saknar släkt eller annan anknytning till Afghanistan ska i sig betraktas som tillräckligt skyddsskäl.


Januari 2017

Mona Kristoffersson, pedagog, god man, Ljungby. Kontaktperson, tel. 070 1591078, mona.kristoffersson@skola.ljungby.se                                                                                                                             
Jan Stattin, fil dr, skolledare, lärare för nyanlända elever, Gävle. Kontaktperson, tel. 0706 14 04 45.   jan.stattin@gavle.se    
                                                                                                                          
Kerstin Kvisler, pensionerad rektor, nu lärare, svenska och engelska, Tierp                                   

Karin Fridell Anter, arkitekturforskare, god man, Uppsala                                                                                
Mats Eliasson, överläkare, professor i medicin, god man, Luleå                                                         

Meta Wiborgh, distriktsläkare, god man, Luleå                                                                                                      
Maria Truedsson, distriktsläkare,  Piteå                                                                                                                   
Jessica Lindgren Meng, lärare i samhällskunskap och svenska, Eskilstuna

                                           
Länkar:
Migrationsverkets rapport (8 dec)  om försämrat säkerhetsläge:
http://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=38658

Afghanistans Norge-ambassadör om säkerheten för flyktingar: http://www.globaltimes.cn/content/1023008.shtml

Afghanistankommitténs Anders Fänge om läget i Afghanistan:

Om hazarernas speciella utsatthet (prof. William Maley):

Om förtvivlan och självmord bland dem som fått eller befarar avslag:

Om brott mot barnkonventionen – brev till regeringen från läkare, psykologer och socialarbetare

Om brister i asylprocessen och ensamkommande barns rättigheter riskerar att hamna i kläm.

Hedlund, D. (2016). Drawing the limits: Unaccompanied minors in Swedish asylum policy and procedure. (Doctoral dissertation). Stockholm: Department of Child and Youth Studies. Stockholm University. Available at: http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-127091

Om krav på amnesti för flyktingar:

Kommunalrådet Mohamad Hassan (L) dec 2016:
http://www.unt.se/asikt/debatt/ge-barnen-amnesti-4482127.aspx   

Migrationsverkets rapport om bacha bazi, de afghanska danspojkarna, visar på hur just hazarpojkar är utsatt för traditionellt sanktionerade övergrepp.

Vi hänvisar också till dr Ingrid Eckermans blogg, som i sin tur ger flera länkar som belyser situationen.
4 kommentarer:

 1. Vilken fin bild som inleder pressmeddelandet!
  Snyggt, överskådligt upplägg på din hemsida, Ingrid!
  TACK för alla hundratals timmar som du har lagt ner på detta!
  Mona Welin

  SvaraRadera
 2. Vilken fin bild som inleder pressmeddelandet! Snyggt,överskådligt upplägg på din hemsida, Ingrid!
  TACK för alla hundratals timmar som du har lagt ner!
  Mona

  SvaraRadera
 3. Tack för ett fantastiskt jobb!! Hoppas att skrivelsen får gensvar och ger respons i ändrade normer och lagar för alla stackars drabbade!
  Ligger själv sömnlös och undrar vad jag mer kan göra för att hjälpa till i frågan. Har JOanmält uppgradering av ålder men fått avslag. Europadomstolen? Har någon testat det? Kränkning om något borde väl vara att få sin ålder uppskriven godtyckligt utan några som helst vetenskapliga bevis! Det verkar ju nästan ingå i arbetsuppgifterna vid Migrationsverketidag att så ska ske?!
  Är det ens lagligt? För mig helt obegripligt att så kan få ske!
  Att man sedan inte heller ändrar en ålder trots att orginalintyg som bevis inkommit måste väl ändå bryta mot någon lag eller regel gällande männskliga rättighter?!
  Europdomstolen kan några punkter tas upp där?
  Vad kan jag göra? Frustrationen är stor eftersom så många får sina domar inom de närmsta veckorna.
  Några nya plan till Kabul med unga vuxna män utan anknytning till landet, inga släktingar, inget nätverk,inget mottagande får bara inte verkställas!
  /Titti Säfström
  F.d boendehandledare på privat HVb-boende i Leksand

  SvaraRadera
 4. Tack för ett fantastiskt jobb!! Hoppas att skrivelsen får gensvar och ger respons i ändrade normer och lagar för alla stackars drabbade!
  Ligger själv sömnlös och undrar vad jag mer kan göra för att hjälpa till i frågan. Har JOanmält uppgradering av ålder men fått avslag. Europadomstolen? Har någon testat det? Kränkning om något borde väl vara att få sin ålder uppskriven godtyckligt utan några som helst vetenskapliga bevis! Det verkar ju nästan ingå i arbetsuppgifterna vid Migrationsverketidag att så ska ske?!
  Är det ens lagligt? För mig helt obegripligt att så kan få ske!
  Att man sedan inte heller ändrar en ålder trots att orginalintyg som bevis inkommit måste väl ändå bryta mot någon lag eller regel gällande männskliga rättighter?!
  Europdomstolen kan några punkter tas upp där?
  Vad kan jag göra? Frustrationen är stor eftersom så många får sina domar inom de närmsta veckorna.
  Några nya plan till Kabul med unga vuxna män utan anknytning till landet, inga släktingar, inget nätverk,inget mottagande får bara inte verkställas!
  /Titti Säfström
  F.d boendehandledare på privat HVb-boende i Leksand

  SvaraRadera