fredag 13 januari 2017

Morgan Johansson och Migrationsverket skyller på varandra

Migrationsminister Morgan Johansson hänvisar till Migrationsverkets nya praxis när det gäller utvisningarna till Afghanistan. Migrationsverket påpekar att de måste följa lagarna. Det var regeringen som lade fram lagförslaget och riksdagen som antog det. Var ligger ansvaret? Var finns mandatet att rätta till?I höstas förklarade Morgan Johansson att Migrationsverkets skärpta praxis egentligen inte har med de nya lagarna på flyktingpolitikens område att göra.

I ett svar till ett brev om uppropet Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! påpekar Migrationsverket att det är bundet av att följa lag och inte kan ändra rättstillämpningen om inte lagarna ändras. "Migrationsverket är endast en rättstillämpare, som använder sig av de lagar som beslutats av Sveriges riksdag och den bindande rättspraxis som fastställts av Migrationsöverdomstolen."

Det var regeringen, med migrations- och justitieminisern Morgan Johansson, som tog fram förslaget till ny asyllagstiftning. Alla remissinstanser, inklusive Migrationsverket, var negativa till lagförslaget. Nära 70 000 namnunderskrifter samlades in.

Riksdagen antog förslaget den 21 juni 2016 med 240 röster för förslaget och 45 emot. Samtliga socialdemokrater, moderater och sverigedemokrater röstade för förslaget. Fyra miljöpartister röstade emot, övriga för. Centerpartisterna röstade emot, utom en ledamot som lade ner sin röst. En liberal röstade emot, övriga lade ner rösterna. Kristdemokraterna lade ner sina röster.

Det finns de som anser att riksdagsmajoriteten visste precis vad de gjorde när de röstade igenom lagen. De visste vilka konsekvenser den skulle få.

Kanske hade de inte räknat med protesterna från de tiotusentals som varit engagerade i omhändertagandet ensamkommande barn. Alla vi som inte känner igen vårt eget land, vårt eget parti.

Rädda Barnen efterlyser modiga politiker. Det är vi fler som gör!

Men moderaterna och sverigedemokraterna vill permanenta den tillfälliga lagen.

Även om man i morgon skulle lägga fram ett förslag till en ny lag så kommer den inte hinna träda i kraft förrän alla utvisningar av ungdomar med afghansk bakgrund ägt rum. Och det är bara att konstatera att den nya säkerhetsrapporten 2016 och den planerade lagen om uppehållstillstånd under gymnasiestudier endast kommer att gälla ett fåtal tonåringar.

En viljeyttring från riksdag och regering är nog det enda som kan påverka Migrationsverkets praxis så att man dels tar större hänsyn till säkerhetsläget i Afghanistan, dels inte utgår från att alla ungdomar är 18.

Ett bidrag till kommuner som vill ha kvar ungdomarna i skolan upp till 21 års ålder och ge dem vuxenstöd under tiden kan inte vara så svårt att åstadkomma.

Läs mer
Migrationsverket svarar på uppropet  12.1.2017
Glöm aldrig att politikerna visste  UNT 10.12.2016
Ministern: Vi kan inte ansvara för alla Mellanösterns tonårspojkar  SVT 23.10.2016
Vi vill ha våra orädda politiker tillbaka  Rädda Barnen 16.7.2016
Så röstade partierna om de nya asyllagarna  politism.se 21.6.2016
Riksdagen klubbade igenom nya skärpta asylregler  SVT 21.6.2016

Författare: Ingrid Eckerman 

Pressrelease  


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar