söndag 1 januari 2017

Årets osynliga inrikeshändelse: Den nya asylpolitiken

För mig är 2016 års flyktingpolitik en omvälvande inrikeshändelse. Jag trodde aldrig att detta skulle kunna ske i vårt land. Mitt land som jag varit stolt över, som har varit ett av de bästa i världen. Men för landets största dagstidning tycks det vara en icke-händelse.

I mellandagarna läste jag mitt husorgan sedan över 50 år, DN. En upplaga var full av återblickar på året som snart var slut. Men en fråga saknades helt: Den nya asylpolitiken, dvs. den lagstiftning som trädde i kraft 1 juli i kombination med Migrationsverkets ändrade praxis. Detta trots att flyktingkrisen var den händelse som orsakade störst antal artiklar under 2016.

Enligt DN:s ledare tycks Sveriges ansvar vara att anpassa sig efter de mest hårdföra EU-länderna. Enligt mig stämmer det inte med DN:s liberala arv. Det är nog dags att börja skämmas för DN också.
Sverige måste ta ansvar för flyktingarna  DN 30.12.2016

Den nya "tillfälliga" lagstiftningen presenterades den 24 november och gäller i princip retroaktivt från detta datum. Den innebär bland annat stängda gränser, tillfälliga uppehållstillstånd samt försvårad familjeåterförening. Dessutom tog man bort rätten till skolgång och social omsorg för unga vuxna mellan 18 och 21 år. All form av ekonomiskt bistånd för vuxna upphör när ett utvisningsbeslut vunnit laga kraft.

Alla remissinstanser, inklusive Migrationsverket, var negativa till lagförslaget. Under våren samlades in nära 70 000 underskrifter. Trots detta antogs det med förkrossande riksdagsmajoritet.

Under tiden ändrade Migrationverket sin praxis. I stället för att, i enlighet med JO:s rekommendationer, utgå från den ålder den asylsökande uppger och be vederbörande på bästa sätt styrka den, skriver man schablonmässigt upp nästan alla till 18 år, slumpmässigt till betydligt mer. Sedan är det upp till den asylsökande att bevisa att Migrationsverket har fel. Ibland skriver man upp åldern med någon enstaka dag eller månad - möjligen för att kunna säga "du har ljugit om din ålder", vilket försvårar möjligheten att få uppehållstillstånd.  
Åldersbedömningar  
Migrationsverket svarar på frågor

Från att ha en mängd ungdomar som ska tas om hand i boende och skola har vi nu en ökande mängd tonåringar som förväntas klara sig själva i Sverige eller i Afghanistan, ett land där de flesta aldrig varit.
Krigare, sexsäljare, narkoman, papperslös eller självmord - en afghanpojkes val  27.12.2016

Alla de tiotusentals som arbetat med ungdomarna, eller på annat sätt lärt känna dem, har inte låtit detta ske i tystnad. Flera upprop har lanserats. Stora nätverk har bildats under Facebooks tak. Under hösten har olika manifestationer ägt rum ute i landet. En mängd debattartiklar och reportage har varit införda i olika media. Politiker och andra har utsatts för mailbombning.
Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!
Vi står inte ut
Juluppropet  Sveriges kristna råd
Vi vill ha våra orädda politiker tillbaka  Rädda barnen

Fallet med journalisten Wares Khan, där Migrationsverket vägrar ta hänsyn till sin egen säkerhetsrapport, visar att även när det gäller hotade journalister har ett paradigmskifte skett. Deportationen den 12 september och Wares Khan som fick stanna fick media att reagera.
Döda inte Wares Khan!  22.12.2016
Kan utvisas trots dödsdom  Syre 23.12.2016

Tidningen Aljazeera konstaterar att 2016 var året då världen slutade bry sig om flyktingarna. Jag konstaterar att det var året då vi började skämmas för vårt eget land, våra egna politiker.
2016 - året då världen slutade bry sig om flyktingarna  omni.se 29.12.2016
2016 - the year the world stopped caring about refugees  Aljazeera 29.12.2016
Samhällsförtroende och flyktingpolitik  26.11.2016
Sånt som vi svenskar skäms över  11.11.2016


Författare Ingrid Eckerman

Artikeln i Menatidningen 
Pressreleasen  


1 kommentar:

  1. Vilken tur att det finns människor som du! Fortsätt att skriva dina viktiga och välformulerade texter. Och hoppas att vi många tillsammans ska kunna påverka så vi får en humanare flyktingpolitik och ett mänskligare samhälle.

    SvaraRadera