torsdag 22 december 2016

Till dig som är riksdagsledamot för Socialdemokraterna

Brev skickat till riksdagens alla socialdemokratiska ledamöter 22.12.2016
Pressrelease

Vi skriver till dig för att uppmärksamma dig på att migrationsverket, med regeringens goda minne, utvisar asylsökande till Afghanistan i strid mot regeringens egna rekommendationer och med motiveringar som inte på något sätt är rättssäkra. Vi ber dig att ta del av nedanstående information och att göra vad du kan för att påverka regeringen att sätta stopp för denna hantering, som strider mot både medmänsklighet och lagar. Sist i brevet finns länkar som fördjupning.

"Man får aldrig tappa sin medmänsklighet" säger Morgan Johansson i DN 18/12. Ändå stödjer han en utvisningspolitik som varken är medmänsklig eller rättssäker.  Migrationsministern säger att han litar på att Migrationsverket och domstolen gör korrekta bedömningar av läget i landet och av den asylsökandes behov av skydd. Det borde han inte göra.

Afghanistans möjlighet att skydda de flyktingar som deporteras dit

EU och Afghanistans regering träffade i september ett avtal om att 80 000 flyktingar skulle återföras till Afghanistan, samtidigt som man kom överens om mycket omfattande bistånd till landet. Sedan dess har det afghanska parlamentet avvisat ett liknade avtal med Sverige, men Morgan Johansson har kommit överens med Afghanistans regering om att EU-avtalet fortfarande ska gälla. (6/12)

Afghanistans Norgeambassadör menar 11/12 att landet översvämmas av återvändande flyktingar från Pakistan och inte kan ta emot dem som deporteras från Europa på ett säkert sätt.

Migrationsverket publicerade 8/12 en rapport om försämrat säkerhetsläge och anger att situationen är mycket instabil, med strider mellan regimen och en allt starkare talibanrörelse.

– När säkerhetsläget försämras innebär det att den individuella risken inte behöver vara lika stor som tidigare för att den sökande ska kunna få skydd i Sverige, säger Migrationsverkets rättschef  Fredrik Beijer.

– Det finns ingen fungerande stat i Afghanistan. Det är familjen och släkten som står för trygghet, och finns inte det är man helt utlämnad, säger den svenske Afghanistanexperten Anders Fänge.

För dem som redan fått avslag på sina asylansökningar ger det försämrade läget rätt till en omprövning efter att ny asylansökan lämnas in. De som deporterades på lucianatten fick dock inte veta detta och Tommy Harnesk, chef vid Migrationsverkets förvar i Märsta, menar att han gjorde rätt i att inte informera dem. Därmed gick de miste om sin lagstadgade möjlighet att åter få sina fall prövade.

* Vårt krav: I avvaktan på omprövning måste alla utvisningar stoppas, och de som felaktigt deporterades på lucianatten måste erbjudas att komma tillbaka till Sverige och göra nya ansökningar.

Godtyckliga åldersuppskrivningar

Under oktober och november har 1.077 asylsökande fått sin ålder uppskriven, så att de påstås vara över 18 och därmed kan utvisas som vuxna. Lärare som arbetar med barnen och bekräftar deras egna åldersuppgifter reagerar starkt på godtyckligheten  i migrationsverkets åldersbestämningar . Carl Bexelius på Migrationsverket medger att det är ett "svårt bevisläge" och anger att man under 2017 ska börja göra flera medicinska åldersbedömningar för att få säkrare bedömningar. (SVT nyheter 11/12)

Men denna säkrare bedömning gäller inte dem som redan fått sin ålder bestämd, de kan utvisas även fastän Migrationsverket erkänner att åldern kan vara felaktig.

* Vårt krav: De godtyckliga åldersuppskrivningarna måste upphöra och de ungdomar som fått sin ålder uppskriven måste få möjlighet till korrigering av åldern.

Stora risker för alla hazarer

Många av de som har sökt asyl i Sverige tillhör minoritetsgruppen hazarer. De är oftast shiamuslimer och har ett typiskt annorlunda utseende än de flesta andra afghaner, och de är utsatta för etniskt och religiöst grundande hot från talibanerna, ISIS och även andra delar av det afghanska samhället. Dessa hot kan enligt den australiensiska diplomatiprofessorn William Maley jämföras med de tyska judarnas situation i samband med Kristallnatten 1938. Maley menar att hazarer som inte har ett starkt socialt nätverk har mycket svårt att alls försörja sig. Av de hazarer som nu riskerar utvisning till Afghanistan är det många som varken känner människor eller platser där, eftersom de levt hela sina liv som flyktingar i Iran.

* Vårt krav: Det faktum att man tillhör den speciellt utsatta gruppen hazarer och saknar släkt eller annan anknytning till Afghanistan ska i sig betraktats som tillräckligt skyddsskäl.

Oro och förtvivlan i Sverige…

Bland de ungdomar som finns i Sverige och som har fått avslag på sina asylansökningar eller ännu inte fått dem prövade råder nu mycket stor oro, och flera tonåringar har försökt, och ibland även lyckats, att ta sina liv i förtvivlan. 

Läkare och psykologer konstaterar att Sverige inte lever upp till barnkonventionen och kräver i ett upprop stopp för godtyckliga åldersuppskrivningar och ett stopp för utvisningar tills Afghanistan är säkert. 

Socialsekreterare konstaterar att de med de nuvarande reglerna tvingas begå lagbrott varje dag genom att de inte har rätt att skydda de barn som behöver skydd, och lärare och rektorer larmar om den stress som deras elever utsätts för och protesterar mot att många elever plötsligt anses vuxna och tvingas iväg från både skola och hem. 

Pojkar som har fått avslag på sina ansökningar gömmer sig i Sverige och några av dem försörjer sig genom att sälja sex.

…och i Afghanistan

Efter deportationen på lucianatten konstaterar Afghanistankommitténs ledare Anders Fänge (P4 Göteborg 15/12) att de ungdomar som tvingas tillbaka till Kabul blir "tillspillogivna". De har ingenstans att ta vägen och ingen möjlighet att försörja sig, och många av dem kan bara persiska. De löper mycket stor risk att tvingas in i kriminalitet och prostitution eller värvas som soldater till endera sidan i kriget mellan regeringsstyrkorna och talibanerna. De som, mot alla odds, lyckas ta sig till Iran för att återförenas med sina familjer riskerar i stället att skickas till Syrien som soldater på Assad-regimens sida.

Är det detta som Morgan Johansson menar med medmänsklighet?

Vi hoppas och tror att det finns andra krafter inom socialdemokratiska partiet som har en annorlunda uppfattning, och att ni lyckas få regeringen att ändra sin skamliga politik.


December 2016

Mona Kristoffersson, pedagog, god man, Ljungby  Kontaktperson, tel 070 1591078, mona.kristoffersson@skola.ljungby.se
Jan Stattin, Fil dr, lärare för nyanlända elever, Gävle  Kontaktperson, tel 0706 14 04 45. e-post  Jan.Stattin @gavle.se
Karin Fridell Anter, arkitekturforskare, god man, Uppsala
Lisa Högberg, lärare på språkintroduktionen, Umeå
Kerstin Kvisler, Örbyhus, har lämnat Socialdemokratiska partiet p.g.a. migrationspolitiken
Jessica Lindgren Meng, lärare i samhällskunskap och svenska, Eskilstuna
Elisabeth Nelin, pensionär, Klintehamn
Martin Roxvret, f.d. styrelsemedlem i (s) Motala, har lämnat partiet p.g.a. migrationspolitiken
Kristin Särndal, Umeå, medlem i socialdemokratiska partiet
Maria Truedsson, pensionerade distriktsläkare, Luleå, medlem i Socialdemokratiska partiet


Länkar

Om förnyat utvisningsbeslut 21/12 av dödshotad journalist

Morgan Johansson i DN 18/12:

Morgan Johansson nöjd med att Afghanistans regering bekräftar avtalet trots att parlamentet sagt nej:

Afghanistans Norge-ambassadör om säkerheten för flyktingar: http://www.globaltimes.cn/content/1023008.shtml

Migrationsverkets rapport om försämrat säkerhetsläge:

Pressklipp om Migrationsverkets rapport:

Afghanistankommitténs Anders Fänge om läget i Afghanistan:

Om att de som satt i förvar på lucianatten inte fick reda på sina rättigheter:

Om hazarernas speciella utsatthet:

Om förtvivlan och självmord bland dem som fått eller befarar avslag:

Om det lagvidriga i att inte ta hänsyn till barnens rättigheter

Om brott mot barnkonventionen – brev till regeringen från läkare, psykologer och socialarbetare

Om psykologers och socialsekreterare som inte tillåts ta hänsyn till barnens bästa

Om ensamkommande barn som säljer sex efter att ha nekats asyl

Om hur de återvändande rekryteras av armén, talibanerna eller  IS

Filmer från Kabul med förtvivlade pojkar nyligen deporterade från Norge
https://www.facebook.com/groups/207803216344323/


Pressmeddelande


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar