söndag 4 december 2016

Morgan Johanssons siffror från Migrationsverket

Morgan Johansson har lagt ut en rad siffror på twitter och facebook. Jag ställde några frågor.


1 av 11: Jan-okt sökte 24 719 personer asyl i Sverige, en minskning med nästan 80 procent jämfört med samma period 2015.

2 av 11: Jan-okt avgjorde Migrationsverket 84 467 ärenden, en ökning med nästan 80 procent jämfört med 2015. Bifallsandelen var 56 procent.
Min fråga: "Bifall": Hur många är på 13 månader? 3 år? permanenta? Hur många fick ett utvisningsbesked tillsammans med bifallet? Den här siffran säger ingenting.

3 av 11: Jan-okt lämnade 16 572 personer Sverige efter avslag eller återtagen ansökan. Det är en ökning med 59 procent jämfört med 2015. 
Min fråga: Hur många avvisades med tvång? Till vilka länder? 

4 av 11: Av dem som lämnade Sverige gjorde 14 509 det frivilligt med hjälp av Migrationsverket, och 2 063 med tvång verkställt av polisen.

5 av 11: Jan-okt kommunplacerades 36 874 personer som fått bifall, en ökning med 41 procent jämfört med samma period 2015.

6 av 11: I oktober 2016 avgjorde Migrationsverket 12 790 ärenden, den högsta månadssiffran någonsin.
Min fråga: Hur många summariska eller schablonmässiga åldersuppskrivningar ingick i dessa beslut?


7 av 11: Jan-okt fick 29 782 syrier bifall på sin ansökan. Sedan kriget i Syrien började 2011 så har Sverige gett skydd åt 143 000 syrier.

8 av 11: Antalet asylsökande som väntar på beslut har sjunkit från 149 950 i januari till 93 177 i oktober.

9 av 11: Antalet asylsökande på asylboendena har sjunkit från 99 243 i januari till 70 155 i oktober.

10 av 11: Antalet asylsökande i EBO (eget boende) har sjunkit från 48 227 i januari till 41 072 i oktober.Min fråga: Var finns de då? På gatorna? Under Paris broar? Eller har ni helt enkelt räknat bort dem som fått 13 månaders uppehållstillstånd? De ingår inte i statistiken längre?

11 av 11: Migrationsverkets genomsnittliga handläggningstid för ärenden beslutade i år uppgick till 10,6 månader.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar