tisdag 15 november 2016

UNHCR om varför barnen flyr

UNHCR:s kontor i Nordeuropa har gjort djupintervjuer med barn som kommit ensamma till Sverige.

De har funnit att barnen blivit utsatta för våld, sexuellt utnyttjande och andra faror både innan de lämnade sitt hem och under resan hit. Anledningen till flykten var bristande säkerhet. De har också en stark önskan att äntligen få gå i skola.

Fleeing violence to reach education, Afghan children in Sweden tell us who they are and why they are here  UNHCR Northern Europe

This is who we are  UNHCR oktober 2016

This is who we are part 2  UNHCR oktober 2016

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar