lördag 26 november 2016

Samhällsförtroende och flyktingpolitik

DN Debatt 26.11.2016 skriver tre forskare vid statsvetenskapliga institutionen, Göteborgs universitet, om resultat från Medborgarpanelen. Det är ett opinionsundersökande institut, knutet till Göteborgs universitet. Jag är en av dem som svarar där.

Man har tittat på samhällsförtroendet från maj 2015 till mars 2016. Kritiker till generös flyktingpolitik hade lägre förtroende för samhället oavsett hur man röstade. Förtroendet generellt sjönk något under denna tid, men bedömdes som motståndskraftigt. Då, innan effekterna av den nya lagstiftningen visade sig, var de negativa reaktionerna begränsade från dem som ville bibehålla en generös politik.

Idag är balansen förskjuten. Kritiken mot den nya lagstiftningen är stark och synlig i media. "Om politikerna ignorerar kritiska och djupt kända uppfattningar finns risken att samhällsförtroendet brister bland de bortglömda" skriver författarna. Ingen lätt uppgift för regeringen, när det finns två grupper med helt olika åsikter, som båda känner sig bortglömda.

Hur mycket vi än skulle önska kan vi inte öppna gränserna för "alla". Många av dem skulle då bara flytta från ett flyktingläger i känd kultur och varmt land till ett läger i okänd kultur och kallt land. Nej, men vi kan ta hand om de särskilt utsatta som redan finns här, på ett humant och civiliserat sätt.

Om de upprepar undersökningen till våren får de kanske andra resultat. Förtroendet har sjunkit hos många av oss som uppgav att vi accepterar en generös politik. Kanske har det stigit hos dem som förespråkar stor restriktivitet. Min blogg Sådant som vi svenskar skäms över har fått många läsare.

Jag hör just att Vänsterpartiet gått upp ordentligt. Själv känner jag det svårt att rösta på (s) eller (mp) på grund av flyktingpolitiken. Allianspartierna är inga alternativ för mig. Kanske är jag inte ensam.

Synen på flyktingpolitik styr förtroendet för samhället  DN Debatt 26.11.2016
Resultat från Medborgarpanelen
Sådant som vi svenskar skäms över  Stoppa utvisningarna 11.11.2016

Skriv på uppropet!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar