fredag 25 november 2016

En halv seger om utvisningarna?

Ett stort arbete har gjorts med att nå ut. Nu tycks vi nått en halv seger. Ensamkommande barn med skyddsbehov som går på gymnasium kan komma att få förlängt uppehållstillstånd så de hinner gå ut skolan. Men två oklarheter finns:
  • Vad gäller för de barn som fortfarande går på språkintroduktion (individuellt program) när de fyller (eller uppgraderas till) 18 år? 
  • Vad händer fram till dess att lagarna träder i kraft? Ska utvisningarna fortsätta som hittills? Eller kommer redan fattade utvisningsbeslut att inhiberas?
  • Vad tänker man göra för att få åldersbedömningarna mer rättssäkra och rättvisande?
Det nya lagförslaget, som kan träda i kraft någon gång 2017, gäller ensamkommande flyktingbarn som kom till Sverige före 24 november 2015, som saknar flyktingskäl men som inte kunnat avvisas till Afghanistan pga. bristande ordnat mottagande där.

Tidigare praxis gav dem permanent uppehållstillstånd, men sedan i somras gäller att de ska tvångsutvisas till Afghanistan när de fyllt 18 år. Nu är förslaget att de ska få de längsta tillgängliga tillfälliga uppehållstillstånden, fyra år, för att de ska hinna gå färdigt gymnasiet.

När det gäller ensamkommande som kom efter 24 november 2015 håller man på att ta fram ett motsvarande lagförslag.

De barn som saknar "skyddsbehov" kommer även i fortsättningen avvisas när de blir 18.

Regeringen backar om utvisning av 18-åringar DN 24.11.2016

Gymnasium kan stoppa utvisning  SVT 24.11.2016

Mer info kan finnas på FARR.


Skriv på uppropet!
2 kommentarer:

  1. Kan man stoppa utvisningar till Afghanistan temporärt till dess de nya lagarna träder i kraft?!

    SvaraRadera
  2. Jag antar att migrationsverket och/eller regeringen skulle kunna göra det om de ville. Men hur får vi dem att vilja? Regeringskansliet har ännu inte svarat på min begäran att få överlämna uppropet till Stefan Löfvén eller Morgan Johansson.

    SvaraRadera