söndag 23 oktober 2016

Massutvisningar får gode män att sluta

Pressmeddelande från Riksföreningen Gode män Vårdnadshavarre, RGMV
RGMVs talespersoner och länsombud tar dagligen emot samtal från många förtvivlade och uppgivna gode män som åtagit sig godmanskapet för att hjälpa ensamkommande underåriga, men som nu i stället tvingas delta i en process som de uppfattar som rättsosäker och inte förenlig med uppdraget och därför väljer att sluta som gode män.

Lagstiftarens syfte med godmanskapet är att ensamkommande underåriga ska få den hjälp som kan behövas och sina rättigheter tillgodosedda.
Men på senare tid har uppdraget snarare kommit att handla om att bistå Migrationsverket när de på löpande band utvisar ensamkommande minderåriga och gode män tvingas bevittna hur enskilda handläggare beslutar om åldersuppskrivning utifrån eget tyckande utan att någon medicinsk bedömning gjorts.
Det är en skam för Sverige, som berömmer sig av att ta emot flest ensamkommande underåriga i Europa, att igångsätta massutvisningar till länder som Afghanistan och Somalia utan att ta ansvar för följderna. Sverige borde ha råd med och av humanitära skäl att åtminstone erbjuda dem som ska utvisas eller överföras en utbildning som möjliggör en anställning innan innan beslutet verkställs.
Vi har förståelse för att alla som söker asyl inte kan få det men det som nu pågår är enligt de rapporter vi får extraordinärt och inte i överensstämmelse med varken uppdraget som god man eller tillämpliga lagar och konventioner.
Riksföreningen Gode män Vårdnadshavare, RGMV

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar