Skolgång och uppehållstillstånd

torsdag 2 april 2020

Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! 2016 - 2020

Ill. Katarina Liliequist


Uppropet Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! publicerades 12 oktober 2016. Till detta kopplades en hemsida och en facebookgrupp, nu med 21 000 medlemmar, med samma namn. I april 2020 övergick nätverket till Stoppa utvisningarna till Afghanistan! 

Detta har utvecklats till ett aktivt nätverk med åtskilliga debattörer, flera facebookgrupper, en manifestation, en konferens och en registrerad förening. Någon styrelse finns inte; olika och ibland tillfälliga grupperingar driver olika aktiviteter.

Nätverket är fristående från andra organisationer men samarbetar gärna med andra delar av den stora rörelse som arbetar för en mer generös flyktingpolitik.

Vad vill vi? Vid en workshop i januari 2019 bestämde vi oss för detta:
 • Vår första prioritet är att stoppa utvisningarna till Afghanistan med fokus på barn och unga.
 • Vi vill att den tillfälliga lagen görs om så att övrigt skyddsbehövande och ömmande omständigheter återinförs. 

Kontakt
Ingrid Eckerman ingrid.eckerman@gmail.com  070 557 31 93 eller messenger
Hans Lindberg  hans.lindberg@snasa.kommune.no
Karin Fridell Anter  karinfa@explicator.se  0707 694 017

Verksamheter

Vad som gjorts
 • Informerat via facebook, över 200 pressmeddelanden och många hundra insändare och debattartiklar
 • Skrivit tiotusen brev till alla kommunpolitiker för Miljöpartiet och Socialdemokraterna inför deras kongresser 2017 
 • Skrivit något tusental brev till arbetarkommuner, kongressombud och lokala s-politiker inför s-kongressen mars 2019
 • Skrivit uppemot tusen brev till riksdagsledamöter mp, l, c, kd och s mars-juni 2019
 • Skrivit tusentals brev till riksdagspolitiker och lokala politiker, bland annat via Signby.me 
 • Delat ut tusentals flygblad, bland annat vid Riksdagshuset
 • Flera anmälningar av Migrationsverket och regeringen till JO och JK
 • Deltagit i demonstrationer och manifestationer av olika slag
 • Stöttat förtvivlade och desperata ungdomar så att de orkat ett tag till
 • Förmedlat boende och annat stöd till ungdomar
 • Förmedlat ekonomiskt stöd till papperslösa ungdomar
 • Stöttat förtvivlade volontärer och andra engagerade runt ungdomarna


Samarbete

Nätverket samarbetar med många andra organisationer och grupperingar.


Wikipediaartiklar

Medlemmar ur nätverket har författat och bearbetat flera artiklar.Nätverket i media

Hemsidan - många inlägg har publicerats även i andra media

Pressmeddelanden via MyNewsdesk


Finns det plats för mig i världen?  Internationalen 3.2.2020


En studie i rättsosäkerhet  Del II  Internationalen 2.8.2019
Ensamkommande utan mat  Syre 9.5.2019Sluta deportera de våra!  UNT 26.4.2019  (1 200 namnteckningar)


Sökes: "Agent" med rätt att granska RMV  Läkartidningen 20.12.2018


Civilsamhället pressas orimligt hårt!  Dagens Samhälle 9.8.2018

Tilliten och rädslan  Installation i Vamlingbo kyrka, sommaren 2018. Flera av texterna har hämtats från hemsidan och uppropen.

Låt de ensamkommande få stanna!  Dalademokraten 29.7.2018

Att offentliggöra sitt kärleksliv - enda sättet att rädda livet?  Gränslöst vecka 27/2018 (via Bibliotekstjänst)
De ensamkommande ska avgöra valet  Aftonbladet 30.1.2018

Skammens år 2017  Syre 19.1.2018

Myrsteg mot en mer human flyktingpolitik  Dagens Samhälle 24.2.2018


Ensamkommande ska få stanna  Affarsliv.com 9.1.2018


Till dig som är socialdemokrat  Ulricehamns tidning 21.12.2017


Asylpolitiken skapar monster  Riktpunkt.nu 4.9.2017Nu JO-anmäler vi Migrationsverket  ETC Uppsala 19.1.2017

Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar  Dagens Samhälle 20.10.2016
Omnämnade och deltagande i forskning och konferenser

Asztalos Morell I. (2019) Contestations of the Swedish Deportation Regime: Civil Mobilisation for and with Afghan Youth. In: Feischmidt M., Pries L., Cantat C. (eds) Refugee Protection and Civil Society in Europe. Palgrave Macmillan, Cham 

Vittnesseminarium om civilsamhället och asylpolitiken  Förvaltningsakademin, Södertörns högskola 8.11.2018

​RESPOND – Multilevel Governance of Mass Migration in Europe and Beyond  Ett EU-projekt lett från Uppsala universitet. Där ingår ett rundabordssamtal 6.12.2018 med bland annat volontärer. 


Medlemmar

Här listas namn på några medlemmar i nätverket som märks utåt.

Ingrid Eckerman, allmänläkare, master of public health, initiativtagare till Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!, ideellt familjehem, mormor och kontaktperson åt ytterligare några ungdomar, Stockholm (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

Hans Lindberg, rektor, Snåsa, Norge (2)

Karin Fridell Anter,
 docent i arkitektur, god man, mormor åt några ungdomar, Uppsala (1, 2, 3, 4, 7)

Katarina Nyberg, journalist (3)

Pia Sandqvist, socionom, Uppsala (3, 4)

Jörgen Hermansson,  socialpedagog och ideellt familjehem (2)

Minna Blom, volontär, ideell familjehemsförälder och f.d. boendepedagog (3, 4)

Kia Edvardsson, socialpedagog, ideellt familjehem (2)

Bitti Lindmark, lärare, familjehem (2, 4)

Maud Hårleman, tekn.dr. i arkitektur (2, 4)

Bertil Hagström, allmänläkare, med.dr., diploma in public health, ordf. i VEUM (Volontärföreningen för ensamkommande ungdomar i Marks kommun), extrafarsa till två afghanungdomar, Horred

Meta Wiborgh, distriktsläkare, ideellt familjehem, Kraftsamling för ensamkommande flyktingbarn och unga i Luleå

Bertil Egerö, docent emeritus, god man, ideellt familjehem, Lund

Jan Stattin, fil dr. Pensionerad skolledare och universitetslektor, idag lärare på språkintroduktion i historia och religion. Förälder till en pojke från Afghanistan. Gävle

Björn Mellquist, lärare, tolk, god man, god vän, sfv

Mats Eliasson,
 överläkare, professor i medicin, ideellt familjehem, tidigare god man, Kraftsamling för ensamkommande i Luleå 

Magnus Kihlbom, barn- och ungdomspsykiater

Frans Schlyter, Jur.kand., god man

Stefan Sundbäck, präst i Svenska kyrkan

Lisa Rabe, fil.kand.

Jan-Åke Eriksson, bildredaktör (7)

Jenny Grönvall, ekonomichef

Yvonne Sand, leg. psykoterapeut

Shervin Shahnavaz, psykolog (7)

Calle Carnerud (7)

Joachim Vogel, professor i sociologi; social rapportering, Värmdö 

Funktioner
1. Administratör för uppropet Skriv under Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!
2. Administratör för gruppen Stoppa utvisningar av afghanska ungdomar!
3. Administratör för grupperna Vi som stödjer 18-åringar och 18-åringar som behöver stöd
4. Funktionär i föreningen Stöttepelaren
5. Redaktör för hemsidan Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!
6. Redaktör för hemsidan Flyktingarnas dag
7. Arrangörsgruppen för konferensen How safe is Afghanistan?

Kontakt: Ingrid Eckerman, ingrid.eckerman@gmail.com, 070 557 31 93 eller messenger.Inga kommentarer:

Skicka en kommentar