söndag 9 december 2018

söndag 2 december 2018

Barn och unga i migration 1: Barnkonventionen blir lag 2020

När distriktet Jaghori i provinsen Ghazni anfölls av talibanerna flydde befolkningen. Ytterligare många tusen blev internflyktingar. 
Myndigheter, riksdag och regering måste redan nu överväga hur barnperspektivet ska tillämpas när det gäller barn och unga i migration.

lördag 1 december 2018

Ungdomars berättelser

Här samlar vi ungdomars egna berättelser - de ger en bra bild både av varför de kom hit och av den situation de lever under idag.

Migrationsverket fattar schablonbeslut i stället för individuella bedömningar


Migrationsverket ska avgöra en persons behov av skydd enbart på grund av individuella skäl. I stället använder man ofta schablonartade beslut.

fredag 30 november 2018

Varför måste "tillfälliga lagen" bort?


Den "tillfälliga lagen" presenterades den 24 november 2015 av Stefan Löfven och Åsa Romson (mp). Den trädde i kraft den 20 juli 2016 och gäller retroaktivt (bakåt) från 24 november 2015. Om den inte förlängs så upphör den 20 juli 2019.

onsdag 28 november 2018

FN: Afghanistan ett steg från hungersnöd

Toby Lanzer, Deputy Special Representative of the Secretary-General (Resident and Humanitarian Coordinator)
Översättning från UN Special Rep: Afghanistan is one-step away from famine Afghan Herald 25.11.2018
Under en presskonferens i Genève sade Toby Lanzer, FN:s representant för Afghanistan (UNAMA) att situationen "för 3,6 miljoner människor är mycket, mycket allvarlig". 
Några dagar före Genèvekonferensen om Afghanistan varnade han det internationella samfundet att afghaner bara är "ett steg från hungersnöd".