fredag 15 februari 2019

Afghanistans flyktingminister tackar Frankrike för återhållsamma deportationer

Afghanistans flyktingminister Sayed Hussein Alemi Balkhi och den franske ambassadören David Martionon.
I Paris finns ett tusental "svenska afghaner", dvs. ungdomar med afghanskt medborgarskap som har bott 3-4 år i Sverige. Om de har tur, dvs. deras fingeravtryck har inte fastnat i det internationella registret, så kan de söka asyl på nytt med stor chans att få "positivt", dvs. uppehållstillstånd i Frankrike. De tar chansen eftersom de anser att det är bättre att leva papperslös på gatorna i Europa än att leva på gatorna i Kabul. 

måndag 4 februari 2019

Stefan Löfvén: Vilka signaler skickar du ut?


Texten skrevs inför den socialdemokratiska kongressen i Göteborg april 2017. Tyvärr är är den fortfarande lika giltig. Här är en lätt uppdaterad version.
Sedan hösten 2015 har du i olika sammanhang talat om de signaler Sverige skickar ut, utan att närmare definiera dem. Så här ser det ut:

onsdag 30 januari 2019

Strukturen i avslagen gällande ateism

Om man vet mer om hur handläggarna tänker och agerar i samband med prövning av ateism kan man förbereda sig bättre, både när det gäller verkställighetshinder och inför en muntlig prövning.

Här finns först 13 "dåliga" exempel, därefter 10 exempel på hur man kan skriva/säga.

måndag 28 januari 2019

​Barn och unga i migration 9: Särskild hänsyn krävs för personer med funktionsnedsättning


Sverige har undertecknat FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Detta ger barn och ungdomar med funktionshinder rätt till extra stöd och skydd.

fredag 25 januari 2019

Stoppa deportationen av kristne Mahdi Navabi!

Mitt namn är Terésie Nilsson och det jag skriver nedan är mina ord. Jag menar på intet sätt att förolämpa någon, det är skrivet utifrån min trosuppfattning, ingen annans.

tisdag 22 januari 2019

​Ungdomar om förtrycket i Afghanistan: Det är detta vi har flytt ifrån!

I Sverige kan ungdomar med afghansk bakgrund umgås på ett sätt som är otänkbart i Afghanistan. Ungdomarna på bilden har inget samband med dem som uttalar sig i texten.
SvD:s ledare 4 januari 2019 tar upp förtrycket mot barn och kvinnor i Afghanistan och menar att flyktingarna bär med sig ”normer och värderingar som förmedlar en maktstruktur där flickor och kvinnor anses vara underlägsna pojkar och män”. Åsa Lindborg, nybliven jämställdhetsminister, ska motarbeta hedersbrotten. Här har hon hjälp av de ensamkommande.

söndag 20 januari 2019

Barn och unga i migration 8: Kvinnoyrken drabbas när utvisningshotet hänger över deras skyddslingar


En regering som säger sig vilja utjämna skillnaderna i yrkeslivet för män och kvinnor måste se hur dagens asylpolitik påverkar kvinnliga yrkesgrupper.