Skolgång och uppehållstillstånd

torsdag 2 april 2020

Nätverk slås samman: STOPPA UTVISNINGARNA TILL AFGHANISTAN!

Ill. Ulf Klarén

Hösten 2016 bildades uppropet och nätverket ​Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! som successivt växte till 21 000 medlemmar. Nätverket har en stor andel afghanska ungdomar som medlemmar.

År 2017 startade företrädare från politiska partier, föreningsliv och näringsliv i Värmdö ett upprop med det närliggande namnet Stoppa utvisningarna till Afghanistan nu, underskrivet av 2 000 personer.
Sommaren 2019 blev det uppenbart att det finns ytterligare en utsatt grupp flyktingar som hotas av utvisningar till Afghanistan: barnfamiljerna som ofta lever i limbo, under existensminimum.
Vi ser nu behovet av att samla resurserna och engagemanget mot utvisningarna till Afghanistan.
Vi har valt att göra detta genom att slå ihop de två nätverken till ett med namnet ​Stoppa utvisningarna till Afghanistan!
Till detta lägger vi ett fördjupat samarbete med andra nätverk som arbetar för och med afghaner i Sverige (fler kan tillkomma):

​Undertecknat
  • Ingrid Eckerman, grundare till uppropet och nätverket Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!
  • Karin Aaseby, grundare till uppropet Stoppa utvisningarna till Afghanistan nu
  • Zahra Hosseyni, Liv utan gränser
  • Benjamin Fayzi, Ung i Sverige
  • Faiaz Dowlatzai, Ensamkommandes riksförbund
  • Anna Lindberg, Österlens stödförening för flyktingar
  • Janina Bengtsdotter, Kompis Falun
  • Karin Fridell Anter, Stöttepelaren
Kontakt
Ingrid Eckerman, ingrid@eckerman.nu 070 557 31 93Inga kommentarer:

Skicka en kommentar