Skolgång och uppehållstillstånd

onsdag 1 april 2020

Tio frivilligorganisationer larmar riksdagen: Corona sprider sig i skuggsamhället!

Ill. Vahedeh Aida Ghardagian
Tio frivilligorganisationer, bland dem Ung i SverigeRefugees welcome och Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar! påpekar i ett öppet brev till regering och riksdag att asylsökande drabbas extra hårt av coronakrisen. Detta gäller alla de ungdomar som just nu studerar med hjälp ”gymnasielagen”. Distansundervisning och generellt ökad arbetslöshet gör det i praktiken omöjligt att fullfölja sina studier och få fast jobb inom den tid som lagen kräver. 

Karin Fridell Anter från föreningen Stöttepelaren är en av dem som har skrivit brevet. Hon konstaterar att gymnasielagen måste ändras för att bibehålla den uttalade intentionen att ge de berörda ungdomarna den chans som de blivit lovade.
Behovet av lagändring gäller också alla afghanska medborgare, bland dem många barnfamiljer, som inte kan utvisas. Dessa människor finns i Sverige sedan fler år, och en del av barnen är födda här. Sedan länge tar Afghanistan inte emot tvångsutvisade barnfamiljer, och nu har de stängt gränsen för alla deportationer.
”Ingen vinner på att människor tvingas in i ett skuggsamhälle. Både mänskligt och samhällsekonomiskt är det enda rimliga att Sverige häver utvisningsbesluten av alla afghanska medborgare och ger dem permanenta uppehållstillstånd.”
Brevet har skickats till samtliga riksdagsledamöter, och några av dem har svarat.
Vänsterpartiets Jessica Thunander skriver: ”Dagens flyktingpolitik är en skam och en vanära och Vänsterpartiet har inte någon gång stått bakom den utan arbetar konstant för att den ”tillfälliga” lagen ska skrotas och för amnesti. Att utvisa folk nu borde naturligtvis vara ännu mer av ett tabu.”
Från Sverigedemokraterna svarar Patrick Reslow med kravet att gymnasielagen tvärtom ska avskaffas och personer som inte beviljats asyl omedelbart ska lämna landet. ”Inte en krona i bistånd till länder som vägrar ta emot sina medborgare” skriver Roger Richthoff från samma parti.
Brevet sändes också till regeringen. Därifrån kom inget svar, men Morgan Johansson har meddelat till Sveriges Radio att det inte finns några planer på att se över regelverket för uppehållstillstånd.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar