Skolgång och uppehållstillstånd

fredag 3 maj 2019

9 000 papperslösa afghanska ungdomar blir kvar i Sverige


Kursivt: uppdatering 3.10.2020.
Många tror att problemen är lösta när många ensamkommande ungdomar fått sina uppehållstillstånd för studier. Till en början får de försörjningsstöd (socialbidrag), och snart blir de självförsörjande med hjälp av studiemedel och/eller arbete, på samma sätt som svenska ungdomar.
Men 9 000 afghanska ungdomar faller utanför den nya gymnasielagen, jämfört med de 6 500 som fått uppehållstillstånd. Dessa 9 000 kommer att finnas kvar i Sverige under många år.
Så här ser Migrationsverkets siffror ut för dem som kom till Sverige under perioden 1.1.2015 – 20.7.2016. Det senare är det datum då den tillfälliga begränsningslagen började att gälla (retroaktivt från 25.11.2015). Siffrorna är daterade 29.4.2019. Kursivt: uppdatering 3.10.2020.

25 121 ungdomar med afghanskt medborgarskap registrerades som ensamkommande minderåriga (barn utan vårdnadshavare, BUV). Räknar vi bort de avskrivna (som dragit tillbaka ansökan eller försvunnit) och Dublinfallen (de som först sökt asyl i annat land och som ska skickas tillbaka dit) blir 22 611 kvar (tabell 1).
Av dessa har 5 556, dvs. 25 %, fått permanent uppehållstillstånd (PUT). Nästan alla var barn vid beslut. Av resterande 17 055 fick 2 266 tillfälligt uppehållstillstånd (TUT) (tabell 1). Av dessa var 1 012 minderåriga där flertalet förväntas utvisas när de fyllt 18. De som fick avslag på sina asylansökningar var 14 789.
Ungefär 130 minderåriga fick TUT enligt gamla gymnasielagen. Nya gymnasielagen, som gällde under sommaren 2018, söktes av 9 481 ungdomar. Av dessa har 6 506 fått sitt TUT som, om alla krav uppfylls, kan förlängas efter ett år.
Då kan vi räkna ut hur framtiden ser ut (tabell 2). Några gymnasieansökningar ligger fortfarande hos domstolen, så vi vet inte exakta antalet som får TUT. Det blir ungefär 9 000 ungdomar som förväntas låta sig ensamutvisas till Afghanistan.
Så tittar vi på hur många Sverige lyckats utvisa till Afghanistan (tabell 3). Här skiljer statistiken på barn under 18 utan vårdnadshavare, ”familjebarn” respektive vuxna över 18 år vid utresan.
Vi kan se att från 2017 är det allt färre som låter sig utvisas frivilligt medan andelen tvångsutvisade ökar. Det totala antalet utvisade per år har legat runt 500. Om utvisningarna försiggår med samma takt hela 2019 som under det första kvartalet blir antalet cirka 550. Ökas takten så blir siffran större. Det förefaller dock otroligt att årets summa skulle komma att överstiga 1 000, ännu mer otroligt att den skulle bli 2 000. Till dessa kommer de som flyr vidare till Paris och andra europeiska länder. Hur många det blir kan vi inte veta. Uppdatering. Enligt Migrationsverkets årsrapport 2019 var det 104 som reste frivilligt och 323 som tvångsutvisades. 
Hur lång tid tar det då att utvisa alla de ungdomar som fått beslut om att de ska utvisas? Ja, minst fyra år, kanske åtta år, enligt ovanstående beräkningar. 
Om vi inte lyckas få riksdag, regering och Migrationsverket att stoppa utvisningarna måste civilsamhället, för att undvika en humanitär katastrof i ett rikt land, i minst fyra år framåt vara berett att stötta de ensamkommande som togs emot med öppna hjärtan och utsträckta armar.
Ungdomarna stannar i Sverige för att de vet att gatorna i Sverige är tryggare än gatorna i Afghanistan. Vad Migrationsverket anser om säkerheten i Afghanistan är oväsentligt för deras val.

Organisationer som hjälper utsatta ungdomar


Läs mer

Statistik 14.5.2018

Tabeller

Tabell 1. Beslut för ensamkommande afghanska barn anlända 1.1.2015- 20.7.2016
Persontyp vid beslutetPUTTUTAvslagSummaSumma exkl. PUT
Barn utan vårdnadshavare BUV54851012215186483163
Fd. BUV ej åldersuppskrivna31511341439563925
Fd. BUV åldersuppskrivna407439224100079967
Totalsumma55562266147892261117055
Procentuell fördelning25 %10 %65 %100 %75 %

Tabell 2. Ensamkommande afghanska barn anlända 2015-16 som enligt beslut ska utvisas
BUV med TUT1012
Avslag14 789
Nya gymnasielagen-6 506
Gamla gymnasielagen-130
9165*
* Ej definitiv siffra

Tabell 3. Personer med utvisningsbeslut som faktiskt rest till Afghanistan
20172018T.o.m.
april 2019
2019 helår*
BUV frivilligt2142
BUV tvång110
Familjebarn frivilligt1150
Familjebarn tvång002
Vuxna frivilligt41325538104*
Vuxna tvång6115495323*
507419137427*
* Utfall enligt årsberättelsen
2019. Alla åldrar.
 Inga kommentarer:

Skicka en kommentar