Skolgång och uppehållstillstånd

måndag 6 maj 2019

​Öppet brev till riksdagsledamöterna Kadir Kasirga (s) och Hans Eklind (kd)


Till riksdagsledamöterna Kadir Kasirga (s) och Hans Eklind (kd). Jag hoppas att jag får era kommentarer till denna text. Det är bra om ni svarar just på de frågor jag ställer, gärna ja/nej + kommentar. Ni behöver inte kommentera sådant som jag inte skrivit. 
Uppdatering: Läs Hans Eklinds svar. Något svar från Kadir Kasirga har inte kommit. 

Häromdagen såg vi tillsammans, i förorten Hallunda, en liten film gjord av några ensamkommande ungdomar från Afghanistan. Trots att den bara varade några minuter lång fick den med allt – livet i Sverige med fotboll och osäkerhet, kontakten med familjen, oron för bästa vännen, väntan på brevet från Migrationsverket, reaktionen när avslaget kom och hoppet försvann. I publiken fanns ett stort antal av just dessa ensamkommande ungdomar med afghanskt medborgarskap.
Därefter vidtog en paneldebatt med er två och Christina Höj Larsen (v)Jag blev skrämd av hur ni herrar undvek att beröra själva ämnet – ungdomarna i publiken.
Kadir – du kom till Sverige under en annan lagstiftning. Du hänvisade till att vi under 2015 tog emot många fler asylsökande i förhållande till vår folkmängd än vad andra EU-länder gjorde. Menar du att människors asylskäl ska avgöras av hur många flyktingar vi släpper in över våra gränser? Ska vi sluta göra individuella bedömningar? Ja/nej? Om ja: motivering? Ska vi inte följa konventionen om mänskliga rättigheter? Ja/nej? Om nej: motivering!
Sverige har en annan syn på säkerhetsläget i Afghanistan än andra länder, och därför är det lättare att få asyl i t.ex. Frankrike. UNHCR:s rekommendationer är att internflykt inte är rimligt i Afghanistan. Afghanistans flyktingministrar ber att Europa ska sluta tvångsutvisa flyktingar för att de inte kan få ett värdigt mottagande. Sverige ligger under det invandrarfientliga Ungern när det gäller att ge uppehållstillstånd till afghanska medborgare. Är det rätt att Sverige har en annan bedömning av säkerhetsläget än andra europeiska länder och UNHCR? Ja/nej? Om ja: motivering?
Du talade om vad som görs på EU-nivå. Men Sverige har väl ett eget ansvar för hur vi behandlar dem som är inom våra gränser? Har du klart för dig att Sverigebilden nu håller på att ändras? Ja/nej? Är du nöjd med det? Ja/nej?
Så talade du om arbetskraftsbristen. Vi planerar att importera människor som inte kan språket, som inte kan kulturen, inte våra värderingar. Samtidigt ska vi utvisa 9 000 ungdomar som redan är här och som om några år skulle kunna ta just de jobb som de fåtaliga svenska ungdomarna inte vill ha. Är det en bra uträkning? Ja/nej? Om ja: motivering?
Hans – du är präst i Svenska kyrkan. Du talade mycket om behovet av integration och att vi inte ska ta emot fler flyktingar förrän integrationen är ordnad. Inte med ett ord berörde du kyrkans ställningstagande i flyktingfrågan. Kyrkan har gjort – och fortsätter att göra – stora insatser för flyktingar, även för dem som du i din roll som politiker inte vill ska finnas här. Varje tisdag kommer kyrkklockor att ljuda ”fara, fara!” Tycker du det är bra? Ja/nej? Om nej: motivering?
Du har egna erfarenheter av hur Migrationsverket bedömer asylsökande där din professionalitet väger noll i jämförelse med en oerfaren handläggare. Vi vet idag mycket om rättsosäkerheten i asylbedömningarna. Du som riksdagspolitiker har ett ansvar för hur mycket rättsosäkerhet som accepteras av regeringen. Historien med Försäkringskassan visar att det går att avsätta generaldirektörer som tolkar sitt uppdrag alltför strikt. Anser du att rättssäkerheten i asylbedömningarna är tillräckligt god? Ja/nej? Om ja: motivering?
Under de 3-4 år som ungdomarna varit i Sverige har de har tagit åt sig svenska värderingar. Flera har blivit kristna eller ateister. Från Sverige påverkar de sina familjer i en riktning vi tycker är bra, t.ex. mot hederskulturen. Gynnar det integrationen i Sverige att dessa väl integrerade ungdomar tvångsutvisas ut ur Sverige? Ja/nej? Om ja: förklara hur!
Du talade också om parallellsamhällena som har byggts upp. Har du inte förstått att ungdomarna tycker att gatorna är Sverige är säkrare än gatorna i Kabul? De blir helt enkelt kvar – det kommer ta många år innan gränspolisen har hunnit tvångsutvisa dem. Tror du att skuggsamhället minskar av att 9 000 ungdomar får avslag? Ja/nej? Om ja: förklara hur!
De 6 500 som fått uppehållstillstånd för studier är nu i färd med sina studier. Många kommer snart att vara självförsörjande med jobb och CSN-lån, på samma sätt som svenska ungdomar. Tyvärr är kraven hårda samtidigt som många kommit efter i sina studier under den pressande väntan. Ett antal av dessa ungdomar kommer därför att sälla sig till de 9 000 papperslösa. Tycker du gymnasielagen är väl utformad? Ja/nej? Om ja: motivera!
Christina inledde debatten med att hon är orolig för vad flyktingpolitiken gör med samhället. Det är jag också. Civilsamhället och föreningslivet har blivit djupt sviket av den tillfälliga lagen. Vi satsade 2015-2016, klarade upp situationen där de offentliga resurserna inte räckte till. Tacken för detta är att våra vänner, familjemedlemmar, skolelever, idrottskompisar, partners visas ut ur samhället. Dessa erfarenheter gör att ni inte kan förlita er på att civilsamhället ställer upp igen. Är det ett sådant samhälle ni vill ha, där civilsamhället drar sig undan när det krisar, där solidariteten uteblir? Ja/nej? Om ja: motivera!
Som ni märkte var jag rasande under debatten. Min skyddsling, mitt bonusbarnbarn, hade just gett sig ut i Europa där han hoppas bli bemött på ett mänskligare sätt än i ”mitt” land. Vi är tusentals som är i den situationen. Vreden är enorm.
Sverige skäms fortfarande för utlämningen av 146 unga baltiska soldater till Sovjet 1946. Nu handlar det om minst 9 000 unga människor. Vilket eftermäle tror ni att ni kommer att få?
Rösta enligt ditt samvete – rösta nej till förlängning av den tillfälliga lagen!
Författare Ingrid Eckerman.


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar