Skolgång och uppehållstillstånd

fredag 26 april 2019

Till kyrkorna m.fl.: Ensamkommande får inte ens skollunch under sommaren!

Till
Svenska kyrkans stift och församlingar
Equmeniakyrkans församlingar
Församlingarna inom Pingst
Röda Korsets kretsar
Rädda Barnens lokalföreningar
Sveriges stadsmissioner

”DE FÅR INTE ENS SKOLLUNCH”

Det var budskapet vi skickade i juni 2018, när vi insåg att många ensamkommande ungdomar riskerade att svälta under sommaren.

I år är vi ute tidigare. Vi vill dock påminna om att situationen är lika prekär denna sommar.
Uppskattningsvis ett tusental ungdomar bedömdes av Migrationsverket att vara under 18 år. De sattes därför ”på vänt” inför 18-årsdagen. En del fick tillfälligt uppehållstillstånd, dock utan orden ”fördröjd verkställighet” vilket hade gjort att gamla gymnasielagen hade gällt. Andra, där Migrationsverket inte ansett att de har ”ordnat mottagande”, har bara fått vara. När de nu fyller 18 slängs de ur sitt boende för att hänvisas till ett vuxenboende någonstans i Sverige. De förlorar sin gode man. De kallas för återvändarsamtal och förväntas låta sig ensamutvisas till Afghanistan.
Även om cirka 7 000 kommer att få uppehållstillstånd enligt nya gymnasielagen så ökar antalet papperslösa. Kanske handlar det om 10 000 ungdomar, kanske ännu fler. Något tusental befinner sig på Paris gator. Några hundra i Kabul. Övriga i Sverige. De föredrar helt enkelt våra gator framför Kabus gator där man inte vet var nästa explosion inträffar.
Nödropen från ungdomarna har inte tystnat. ”Jag har ingenstans att bo. Jag har inga pengar till mat.”
Vi uppmanar därför alla er att redan nu planera för sommaren. Lokalt samarbete är ett måste för att få resurserna räcka till och för att kunna få fler människor ställa upp. På många orter finns detta etablerat, på andra saknas det.
Genom att starta föreningen Stöttepelaren har vi kunnat samla in över 1 miljon kronor på ett år som via ett tjugotal lokalgrupper i landet fördelats till ensamkommande ungdomar. Men det är långt ifrån tillräckligt – vi skulle lätt kunnat göra av med mångdubbelt mer.
Nu vädjar vi till er – låt oss göra vad vi kan för att de ensamkommande ungdomarna ska få en dräglig sommar!
LÄNKAR
Stöttepelarens grupper http://stottepelaren.se/kontakt
Ingen människa är illegal (IMÄL) https://www.ingenillegal.org/#
Röda korsets lokalföreningar https://kommun.redcross.se/
Svenska kyrkan Hitta din församling https://www.svenskakyrkan.se/kontakt
Equmeniakyrkans församlingar https://equmeniakyrkan.se/hitta-forsamling/
Uppsala – Stockholm april 2017
Karin Fridell Anter
Stöttepelaren – stöd för ensamkommande unga från Afghanistan

​Ingrid Eckerman
Nätverket Stoppa utvisningarna av afghanska ungdomar!Inga kommentarer:

Skicka en kommentar