Skolgång och uppehållstillstånd

fredag 26 november 2021

Svea hovrätt i brottmålsdom: Migrationsverkets metod för åldersbestämning inte tillräckligt rättssäker

 

Magnetkameraundersökning av knäled hos en då 16-årig pojke som vet sin födelsedag. Han blev åldersuppskriven med fyra månader för att göras utvisningsbar.

En tonåring som sökt asyl från krig och konflikt har betydligt sämre möjligheter än en dömd brottsling att få en rättssäker åldersbedömning och omfattas av ”tvivelsmålets fördel”.

En dömd brottsling ska bedömas som underårig om det inte är säkert att hen är vuxen. Det framgår av en aktuell dom från Svea Hovrätt (B 5984-20). För asylsökande gäller det motsatta. Migrationsverket och migrationsdomstolarna kräver att de som registrerats som ensamkommande barn ska kunna bevisa att de är under 18, annars skrivs de upp i ålder och betraktas som vuxna.

I båda fallen bedöms personens ålder med stöd av Rättsmedicinalverkets kritiserade metod som bygger på röntgen av visdomstand plus magnetkameraundersökning (MR) av knäled. Svea hovrätt hänvisar till den allvarliga kritik som kommit fram mot denna metod och lyfter särskilt fram utlåtandet från regeringens granskningskommitté (SOU 2021:84). Hovrätten konstaterar att den tilltalades egna uppgifter ska betraktas som lika sannolika som den medicinska åldersbedömningen. Detta gör det möjligt att tillämpa ”tvivelsmålets fördel” när det gäller brottmål.

Detta står i stark kontrast mot Migrationsverkets tolkning av metoden, som i de allra flesta fall bekräftas av migrationsdomstolarna. I direkt strid mot gällande EU-direktiv om att göra en samlad bedömning avfärdar Migrationsverket och migrationsdomstolarna all annan bevisning än den medicinska.

Så här skriver Migrationsverket i ett asylmål där en överläkare i psykiatri uttalat sitt stöd för personens egen ålderangivelse efter att ha träffat honom ett flertal gånger:

”Som överläkare i psykiatri har man ingen utbildning i att bedöma personers ålder utifrån beteende. Hennes utsaga är en personlig uppfattning. Underlaget ger ett visst stöd till dina uppgifter men är inte vid en separat bedömning tillräckligt för att du ska anses ha gjort din underårighet sannolik.”

Migrationsdomstolen godtog Migrationsverkets beslut att skriva upp personens ålder med två år med stöd av den medicinska åldersbedömningen.

Citatet är hämtat ur den nyutkomna vitboken ”Den onödiga flyktingkrisen – rättssäkerheten, civilsamhället och flyktingarna 2015 - 2021” (Migra förlag, red. Ingrid Eckerman & Karin Fridell Anter). Boken visar på en systematisk brist på rättssäkerhet i samband med åldersbestämningarna av unga asylsökande.

Läs en längre artikel i detta ämne på hemsidan onodigaflyktingkrisen.se.

Bokens artiklar i ämnet samt kompletterande artiklar finns på hemsidan, sökord ”Om åldersbedömningar”.

Detta pressmeddelande är publicerat på Mynewsdesk 29.11.2021.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar