Skolgång och uppehållstillstånd

tisdag 12 november 2019

Hbtq, ateister i massdeportation 12 november


​I morgon tisdag 12 november 2019 äger åter en stor massdeportation till Afghanistan rum. På listan står 55 personer - minst fem av dem kommer inte att tas ombord på planet, eftersom avtalet sätter en gräns vid 50 personer per plan. 

De fem kommer att sväva i ovisshet till sista minuten. Det kan också finnas andra som inte förrän i sista minuten får reda på att de ska resa - de hinner inte ens packa sina saker. 
I gruppen finns både hbtq-personer, konvertiter och ateister, något som strider mot konventionen om mänskliga rättigheter. Vare sig hbtq-personer, kristna eller ateister kan leva öppet i Afghanistan med sin läggning eller livsåskådning. De riskerar trakasserier, diskriminering och även död. 
Några av dem som väntar på deportation:
​M, som har behandlingskrävande psykisk ohälsa och ett fysiskt funktionshinder.
​Jawad, som är öppet homosexuell, med tatuering på halsen som visar det.
-​ ​Yahya Aliyar, en av grundarna till Ung i Sverige och en av dem som stöttade barnfamiljerna på Norra Bantorget i somras. 
Om gränspolisen lyckas komma upp i 1000 utvisade per år till Afghanistan dröjer det 5-10 år innan Sverige är rensat från dem som kom under 2015.
​Afghanistans flyktingministrar har upprepade gånger bett EU och enskilda länder att upphöra med utvisningarna. 
Demonstrationer 
En har redan ägt rum utanför ​förvaret i Gävle.
På ​Riksdagsbron har man hållit en "tyst cirkel." 
På tisdagen kommer man att demonstrera utanför ​förvaret i Märsta
​Kalmar blir det en tyst cirkel. 
Här är några nya artiklar om rättsosäkerhet
​Rättsosäkra migrationsbeslut  Carin Flemström om migrationsdomstolarna. Socialpolitik 6.11.2019
​Fem år äldre - efter ett ögonkast  Thord Eriksson om okulära besiktningar 31.10.2019


Inga kommentarer:

Skicka en kommentar